Home Dưỡng Linh Kế Hoạch Phục Sinh Của Chúa: Đau Buồn Sẽ Ra Vui Mừng

Kế Hoạch Phục Sinh Của Chúa: Đau Buồn Sẽ Ra Vui Mừng

by Crosswalk.com
30 đọc

Giăng 16:16, “Ít lâu nữa, các con sẽ không còn thấy Ta, và rồi ít lâu sau, các con sẽ lại thấy Ta.

Chúa Giê-xu đã nhiều lần lặp lại những lời này với các môn đồ của Ngài. Nhưng khi nhìn những khuôn mặt ngờ nghệch của họ, Ngài biết họ không hiểu những gì Ngài nói.

Có lúc, Ngài thậm chí còn tình cờ nghe được họ tranh luận về ý của Ngài là gì khi nói “Ít lâu nữa, các con sẽ không còn thấy Ta, và rồi ít lâu sau, các con sẽ lại thấy Ta.” Những người này đã ở với Chúa được ba năm. Họ đã cùng cười với Ngài, cùng khóc với Ngài, cùng ăn với Ngài và nghĩ rằng họ sẵn sàng chết chung với Ngài.

Họ vừa vào thành Giê-ru-sa-lem. Và thay vì gặp phải một đội quân bảo vệ và những người biểu tình giận dữ, họ lại gặp phải những người ủng hộ đang vẫy tay reo hò: “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!” Tuy nhiên, ngay khi họ đã ổn định chỗ ngồi trên phòng cao, Chúa Giê-xu lại đề cập đến chủ đề Ngài phải bị nộp và bị giết đi. Ngay lập tức, tâm trạng của những người theo Ngài chuyển từ vui mừng sang sửng sốt và buồn bã.

Thường trong những thời điểm khó khăn, chúng ta không thể nhìn xa hơn những gì ở trước mắt. Sự phục sinh còn vài ngày nữa mới xảy ra, nhưng họ không thể hiểu được sự màu nhiệm đó.

Đức Chúa Trời luôn ban cho chúng ta sự khích lệ cần thiết để bước tiếp, và Chúa Giê-xu đã làm điều này cho các môn đồ của Ngài khi Ngài phán với họ: “sự đau buồn của các con sẽ trở thành vui mừng” (c. 20). Đây cũng là thông điệp hy vọng và tình yêu của Chúa dành cho chúng ta ngày nay. Phước cho chúng ta là những kẻ thuộc về Ngài!

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like