Home Văn Nghệ Đợi Chờ Thời Điểm

Đợi Chờ Thời Điểm

by Thanh Hữu
30 đọc

Vào đúng thời điểm, Ta, Chúa Hằng Hữu, sẽ thực hiện những điều đó.” (Ê-sai 60:22)
Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. (Truyền đạo 3:11)

Ta thường mong muốn làm nhanh,
Muốn cho sự việc hoàn thành liền tay.
Không muốn chờ đợi lâu ngày,
Không muốn trì hoản, kéo dài thời gian.

Nhưng Chúa vĩ đại khôn ngoan,
Muôn vật diễn biến tính toan trước rồi.
Khi ta chưa bước vào đời,
Chúa có mục đích, định nơi sinh tồn. (1)

Muốn ta lợi ích thân hồn,
Chúa ban cứu rỗi trường tồn đời sau.
Thời gian ta thật qua mau,
Chúa định thời điểm cho bao đổi dời.

Thời điểm Cứu Chúa vào đời, (2)
Thời điểm sống lại, rạng ngời hiển vinh.
Thời điểm Chân Chúa phục sinh, (3)
Tái lâm thời điểm quang vinh đất trời.

Lich sử thế giới mỗi nơi,
Quốc gia hưng thịnh, hay thời suy vong.
Khi ta thịnh vượng, long đong,
Ở trong ý Chúa, nằm lòng từ lâu.

Thời điểm Chúa thật chuyên sâu,
Ngàn năm sánh với dài lâu một ngày. (4)
Quyền năng, uy lực lớn thay,
Trời cao biển rộng trong tay của Ngài. (5)  

Tin cậy ý Chúa tuyệt thay,
Hy vọng thời điểm tỏ bày cho ta.
Dù cho hoạn nạn xảy ra,
Ta sẽ đắc thắng vượt qua dễ dàng.

Thời điểm… kèn sẽ thổi vang,
Cứu Chúa trở lại, vạn ngàn thiên bình.
Rước ta về chốn thiên đình, (6)
Sống trong thiên quốc hiển vinh đời đời.

THANH HỮU
Tháng 3 năm 2024

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

_______________________

  1. Công-vụ các Sứ-đồ 17:26
  2. Ga-la-ti 4:4
  3. I Phi-e-rơ 1:3
  4. 2 Phi-e-rơ 3:8
  5. Ma-thi-ơ 28:18
  6. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17
Bình Luận:

You may also like