Home Dưỡng Linh Giúp Đỡ Lẫn Nhau với Đức Tin

Giúp Đỡ Lẫn Nhau với Đức Tin

by Rick Warren
30 đọc

“Chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi.” Rô-ma 1:12 (BTT)

Có những người xung quanh bạn với lòng tự trọng thấp, bởi vì tất cả mọi người đều có những nỗi bất an.

Trong thực tế, các kết quả nghiên cứu đã cho biết rằng lần đầu tiên người ta bị khước từ khi còn trẻ chừng nào, thì tác động của nó càng nghiêm trọng hơn trong đời sống của người ấy. Nó gần giống như một lời trù ẻo khi người ta nói, “Bạn sẽ không có giá trị gì.  Bạn không quan trọng chút nào.”

Làm thế nào để bạn đảo ngược một lời nguyền rủa hay trù ẻo? Bạn bắt đầu tin những gì Chúa Giê-xu nói về bạn thay vì tin vào những gì người khác nói về bạn. Kinh Thánh nói trong 1Cô-rinh-tô 13:7, “Nếu bạn yêu một ai đó, bạn sẽ trung thành với người đó bất kỳ phải trả giá nào. Bạn sẽ luôn luôn tin tưởng người ấy, luôn luôn kỳ vọng điều tốt nhất từ người ấy, và luôn luôn giữ vững lập trường của mình trong việc bảo vệ người ấy.”

Chúa Giê-xu muốn bạn tin vào người khác cũng như cách Ngài tin vào bạn. Chúa Giê-xu xác nhận mọi người xung quanh Ngài. Khi Ngài nhìn mọi người, Ngài thấy tiềm năng của họ và con người mà Đức Chúa Trời muốn họ trở thành. Ngài phát huy những điều tốt nhất ở người ta không bằng cách gắn nhãn nhưng bằng cách nói, “Ta tin rằng con có thể làm điều đó. Ta biết con có thể làm được.”

Hãy xem các câu Kinh Thánh này:

“Nếu các con có đức tin nhỏ chỉ bằng một hạt cải, thì các con có thể bảo hòn núi này rằng, ‘Hãy dời từ đây qua đó’, thì nó sẽ dời đi. Chẳng có điều gì các con không làm được” (Ma-thi-ơ 17:20).

“Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả” (Mác 9:23b).

“Rồi Đức Chúa Giê-xu đáp: “Ta bảo cho các con sự thật, nếu các con có đức tin và không nghi ngờ thì các con có thể làm những việc như vậy và còn làm nhiều hơn nữa” (Ma-thi-ơ 21:21).

“Ta bảo các con sự thật, người nào tin Ta sẽ làm những việc Ta làm, và sẽ làm những việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha” (Giăng 14:12).

Làm thế nào có thể được? Khi Chúa Giê-xu Christ mang hình thể con người ở trên mặt đất, Ngài chỉ có thể ở tại một nơi vào một thời điểm nào đó. Bây giờ, Chúa Giê-xu đặt Chúa Thánh Linh trong tôi và bạn và bất cứ ai tin vào Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Thế. Chúa Giê-xu tin rằng bạn có thể làm những công việc lớn lao vì bạn có Chúa Thánh Linh trong bạn. Ngài tin tưởng vào bạn!

Chúa Giê-xu cũng muốn bạn tin tưởng người khác và giúp cho họ biết tiềm năng mà bạn nhìn thấy trong họ để làm những điều lớn lao cho Thiên Chúa.

“Chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi” (Rô-ma 1:12 Bản Truyền Thống).

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like