Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 01 – Sự Đắc Thắng Của Lời Đức Chúa Trời

Ngày 01 – Sự Đắc Thắng Của Lời Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 19:8-20

8 Phao-lô vào hội đường giảng cách dạn dĩ trong ba tháng, biện luận và thuyết phục người nghe về Nước Đức Chúa Trời. 9 Nhưng có một số người ngoan cố, không chịu tin còn xuyên tạc Đạo Chúa trước công chúng, nên ông bỏ họ, tập họp riêng các môn đệ hằng ngày thảo luận trong trường học của Ty-ra-nu. 10 Việc này tiếp tục hai năm, đến nỗi tất cả mọi người ở tỉnh Tiểu Á, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp, đều được nghe Đạo Chúa. 11 Đức Chúa Trời dùng tay Phao-lô làm những việc quyền năng phi thường, 12 Đến nỗi người ta đem khăn tay hoặc khăn choàng ông đã dùng đặt lên người bệnh thì các chứng bệnh đều được chữa lành và các tà linh bị trục xuất. 13 Có mấy người Do Thái đi từ nơi này đến nơi khác trừ quỷ, cũng thử dùng Danh Chúa Giê-su để trừ tà linh. Họ bảo quỷ: “Ta trục xuất nhà ngươi nhân danh Đức Giê-su mà Phao-lô truyền giảng!” 14 Đó là bảy con trai của Sê-va, một thượng tế Do Thái, đã làm như thế. 15 Nhưng quỷ đáp: “Ta biết Đức Giê-su và cũng rõ Phao-lô, nhưng các ngươi là ai?” 16 Người bị quỷ ám xông vào khống chế và áp đảo cả bọn đến nỗi họ phải bỏ nhà ấy chạy trốn, mình mẩy trần truồng và đầy thương tích.

17 Tất cả người Do Thái và Hy Lạp trong thành Ê-phê-sô biết việc ấy đều khiếp sợ và Danh Chúa Giê-su càng được tôn kính. 18 Nhiều tín đồ đến, công khai xưng tội và kể ra các việc họ đã làm. 19 Một số đông người từng thực hành ma thuật đã gom góp sách phù chú và đốt đi trước mặt công chúng. Các sách này trị giá tổng cộng đến năm mươi ngàn miếng bạc. 20 Vậy nhờ năng lực Chúa, Đạo Ngài ngày càng tăng trưởng và vững mạnh.

SUY GẪM:

C. 11, 12 “Qua nhiều công việc các sứ đồ đã làm” (c5:12), thậm chí qua bóng của Phê-rơ (c5:15-16). Đức Chúa Trời toàn năng đã ban thẩm quyền cho Phao-lô đến nỗi người khác phải tin vào Phúc âm của Thiên đàng. Bệnh tật, dấu hiệu của sự chết đã được chữa lành .Và qua Chúa Giê-su, Vương quốc của Đức Chúa Trời hiện ra cho chúng ta thấy, đó là nơi mà tội lỗi và sự chết được đắc thắng, có sự chữa lành và sự phục hồi.

C. 17-19 Việc bảy con trai của Sê-va bị phơi bày ra giữa dân chúng đã trở thành cơ hội để bày tỏ quyền năng của Chúa Giê-su. Tất cả những người đã nghe và biết việc ấy đều run sợ và xưng nhận tội lỗi mình, những người hành nghề bói toán cũng đốt sách mà họ đã từng sử dụng. Sự ăn năn thật không chỉ có trong suy nghĩ, đó còn là một quyết định ngưng phạm tội và vứt bỏ những lợi ích mà công việc tội lỗi đó có thể đem lại.

C. 20 Sự phục hưng tại Ê-phê-sô không chỉ là sự đắc thắng vì phép lạ hoặc dấu kì, mà còn là sự đắc thắng của lời Chúa. Cuộc sống của bạn hay Hội thánh bạn có đang phô bày sự đắc thắng bởi lời Chúa không?

Cầu nguyện  Nguyện quyền năng của lời Chúa là động lực duy nhất biến đổi cuộc đời con.

Bình Luận:

You may also like