Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 30 – Báp-tem Bởi Đức Thánh Linh

Ngày 30 – Báp-tem Bởi Đức Thánh Linh

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 18:24-19:7

24 Trong khi đó, một người Do Thái đến Ê-phê-sô. Người này tên A-bô-lô, quê ở A-lê-xan-đơ-ri, có tài hùng biện và thông thạo Kinh Thánh. 25 Đã được thụ huấn Đạo Chúa, ông hăng hái giảng và dạy cách chính xác những sự kiện về Đức Giê-su. Tuy nhiên, ông chỉ biết về phép báp-tem của Giăng. 26 A-bô-lô bắt đầu diễn giải cách bạo dạn trong hội đường. Nghe ông nói, Bê-rít-sin và A-qui-la mời về nhà giải thích Đạo Chúa cho ông cách chính xác hơn nữa.

27 Khi A-bô-lô định qua xứ A-chai, anh em tín hữu khích lệ ông và viết thư yêu cầu các môn đệ Chúa nghênh tiếp. Đến nơi, ông cậy ân sủng Chúa giúp ích nhiều cho các tín hữu. 28 Vì ông công khai cực lực biện bác người Do Thái, dùng Kinh Thánh chứng minh rằng Đức Giê-su chính là Chúa Cứu Thế.

1 Khi A-bô-lô ở Cô-rinh-tô, Phao-lô theo con đường xuyên nội địa đến Ê-phê-sô. Gặp một số môn đệ tại đây, 2 ông hỏi họ: “Khi anh em tin đã nhận lãnh được Thánh Linh chưa?” Họ đáp: “Chúng tôi cũng chưa nghe nói có Thánh Linh nào cả!” 3 Ông hỏi: “Vậy anh em chịu phép báp-tem nào?” Họ đáp: “Phép báp-tem của Giăng. 4 Phao-lô nói: “Giăng làm phép báp-tem ăn năn tội, nhưng ông đã bảo dân chúng phải tin Đấng đến sau mình, nghĩa là tin Đức Giê-su.” 5 Nghe vậy, họ đều chịu báp-tem nhân danh Chúa Giê-su. 6 Khi Phao-lô đặt tay trên họ, thì Thánh Linh giáng xuống trên các môn đệ đó, họ nói các tiếng lạ và lời tiên tri. 7 Số môn đệ ấy tổng cộng độ mười hai người đàn ông.

SUY GẪM:

C. 24-25 Những bài biện luận của A-bô-lô công bố cách chính xác về Chúa Giê-su nhưng không nói rằng Chúa là Đấng Mê-si. Ông nghĩ rằng Chúa Giê-su là tiên tri như Giăng, chỉ là một người công bố Vương quốc của Đức Chúa Trời hầu đến trong tương lai mà họ đã mong đợi từ thời Cựu ước. Thậm chí, bạn nghiên cứu về những bài giảng của Chúa Giê-su và nói về họ, nếu cá nhân bạn không biết Đấng ban cho mình sự cứu rỗi và nhận Ngài là Vua của mình, thì chỉ là kiến thức vô dụng mà thôi.

C. 27-28 Hội thánh tại Ê-phê-sô yêu cầu Hội thánh tại Cô-rinh-tô tiếp đón A-bô-lô cách ân cần. Vì cần có tình yêu, sự giúp đỡ và tôn trọng khi nhận người này là người lãnh đạo. A-bô-lô đã mạnh dạn công bố về Chúa Giê-su là Đấng Christ với người Do Thái tại Cô-rinh-tô.

C19 :1-7 Phao-lô gặp 12 môn đồ tại Ê-phê-sô, người như A-bô-lô chỉ biết phép báp tem của Giăng mà không biết về phép báp tem bằng Đức Thánh Linh và cũng không biết rằng Chúa Giê-su là Chúa Cứu Thế, là Vua và là Đấng Mê-si. Ông dạy kinh nghiệm về Đức Thánh Linh bằng cách làm báp tem cho họ, dạy họ ân tứ tiếng lạ và nói tiên tri. Qua kinh nghiệm này, họ học biết về Chúa Giê-su và lễ báp tem bằng Đức Thánh Linh mà Giăng và Phao-lô đã dạy. Họ cũng làm những việc lớn trong Hội thánh khi Phao-lô ở tại Ê-phê-sô hơn 2 năm.

Cầu nguyện  Xin giúp con học biết nhiều hơn về Chúa Giê-su và vâng lời Ngài hơn nữa theo như điều con đã học.

Bình Luận:

You may also like