Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 25 – Cửa Ngục Mở Và Tấm Lòng Mở

Ngày 25 – Cửa Ngục Mở Và Tấm Lòng Mở

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 16:19-40

19 Các chủ của cô nhận thấy không còn hy vọng trục lợi nữa liền bắt Phao-lô và Si-la kéo đến quảng trường, nộp cho nhà chức trách. 20 Họ điệu hai ông ra tòa, trước các thẩm phán mà tố cáo:

“Các tên này là người Do Thái, đã gây loạn trong thành phố chúng ta, 21 tuyên truyền những tục lệ mà công dân La Mã chúng ta không được phép chấp nhận hoặc thi hành.”

22 Đoàn dân cũng hùa nhau nổi lên chống nghịch các sứ đồ. Các thẩm phán ra lệnh xé áo và đánh đòn hai ông. 23 Sau khi đánh đòn, các thẩm phán cho tống giam các sứ đồ và truyền giám ngục canh giữ cẩn mật. 24 Được lệnh, giám ngục giam hai ông vào ngục kín và cùm chân lại.

25 Khoảng nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời, các tù nhân đều lắng nghe. 26 Bỗng, có cơn động đất lớn đến nỗi nền nhà ngục rung chuyển. Ngay lúc ấy, tất cả các cửa đều mở tung, xiềng xích tù nhân đều tháo rời. 27 Giám ngục thức dậy thấy các cửa ngục mở toang cả, tưởng tù nhân đã trốn thoát, liền rút gươm toan tự sát. 28 Nhưng Phao-lô gọi lớn: “Đừng hủy mình! Vì tất cả chúng tôi còn ở lại đây!”

29 Giám ngục sai lấy đèn, vội vàng chạy đến, run rẩy quỳ trước mặt Phao-lô và Si-la, 30 Rồi đưa hai ông ra ngoài mà hỏi:

“Thưa các ngài, tôi phải làm chi để được cứu rỗi?” 31 Họ đáp:

“Hãy tin Chúa Giê-su, thì ông và gia đình ông sẽ được cứu!”

 32 Họ giảng giải Đạo Chúa cho giám ngục và tất cả người trong gia đình ông. 33 Giữa đêm khuya, ngay giờ đó, giám ngục đem hai người đi rửa các vết thương; rồi lập tức ông và cả gia đình đều chịu phép báp-tem. 34 Giám ngục đưa hai ông về nhà riêng, dọn tiệc thết đãi. Ông và cả gia đình đều tràn ngập vui mừng vì đã tin Đức Chúa Trời.

35 Sáng hôm sau, các thẩm phán sai cảnh sát đến bảo giám ngục:

 “Ông hãy phóng thích mấy người đó đi!” 36 Giám ngục báo tin cho Phao-lô: “Các thẩm phán đã ra lệnh phóng thích hai ông! Vậy, hai ông hãy ra và lên đường bình an!” 37 Nhưng Phao-lô bảo họ: “Chúng tôi là công dân La Mã, dù không có án gì họ đã công khai đánh đòn chúng tôi và tống giam chúng tôi vào ngục. Bây giờ họ lại bí mật trục xuất chúng tôi sao? Không được đâu! Họ phải đến đây đưa chúng tôi ra!”

38 Các cảnh sát về báo cáo; các thẩm phán sợ hãi khi được biết hai người là công dân La Mã. 39 Họ liền đến năn nỉ, đưa hai ông ra, và yêu cầu rời khỏi thành. 40 Các sứ đồ ra khỏi ngục, đến nhà bà Ly-đi thăm viếng, khích lệ các anh em tín hữu, rồi lên đường.

SUY GẪM:

C. 25-34 Đức Chúa Trời, Đấng giải cứu đầy tớ gái khỏi nô lệ của ma quỷ, bây giờ đang mở cửa ngục và bày tỏ năng quyền của Phúc âm để đem con người đến tự do. Mục đích của việc mở cửa ngục không phải để cho Phao-lô và Si-la có thể trốn thoát, nhưng qua phép lạ này, Ngài muốn viên cai ngục và cả gia đình ông nhận được sự tự do thuộc linh. Bởi việc làm và sự chịu khổ của chúng ta, Đức Chúa Trời vẫn đang mang lại sự tự do cho những ai bị tội lỗi và sự chết ràng buộc

C.19-24 Nơi nào có công tác rao giảng Phúc âm, thì nơi đó sẽ có sự gian khổ. Cho dù được Đức Thánh Linh hướng dẫn và hành động bởi quyền năng Đức Chúa Trời nhưng nhân sự của Ngài hẳn chịu khổ hơn là được tôn kính. Khi một người bắt đầu được thay đổi bởi lời dạy và năng quyền của Đức Thánh Linh đang vận hành, thì khi đó xung đột với thế gian sẽ bắt đầu.

C. 25-34 Phao-lô và Si-la tiếp tục cầu nguyện và ngợi khen khi bị giam trong ngục, thậm chí khi cửa ngục mở và xiềng xích buông ra nhưng họ vẫn không bỏ chạy. Họ tin dù cho bị đánh đòn và bị ném vào ngục nhưng Phúc âm và năng quyền của Đức Chúa Trời không bị trói buộc. Họ nghĩ rằng, chứng minh sự kiện này do chính Đức Chúa Trời làm là quan trọng hơn. Khi được ràng buộc vào năng quyền của Phúc âm, bạn có sự tự do và niềm vui mà không bao giờ phai tàn dù cho hoàn cảnh như thế nào không?

Cầu nguyện  Dù giữa hoàn cảnh khó khăn, xin giúp con có đức tin rằng Đức Chúa Trời có kế hoạch tốt lành và tiếp tục cảm tạ Ngài.

Bình Luận:

You may also like