Home Dưỡng Linh Đời sống Cơ Đốc Lúc Nào Cũng Êm Đềm Hạnh Phúc?

Đời sống Cơ Đốc Lúc Nào Cũng Êm Đềm Hạnh Phúc?

by Ban Biên Tập
30 đọc

      Đa số chúng ta đều đồng ý cuộc sống có những bước thăng trầm. Vua Sa-lô-môn khôn ngoan cũng tin như vậy và suy nghĩ về cách đáp ứng của chúng ta trước những hoàn cảnh dao động. Trong Truyền Đạo, ông viết: “Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có định kỳ của nó: … có kỳ khóc lóc, có kỳ vui cười; có kỳ tang chế, có kỳ nhảy múa” (3:1-4).
Đa-vít, cha của Sa-lô-môn, được gọi là “Người đẹp lòng [Đức Chúa Trời]” (1 Sa-mu-ên 13:14; Công Vụ Các Sứ Đồ 13:22). Thế nhưng cuộc đời Đa-vít minh họa cho thấy cuộc sống dẫy đầy những mùa thăng trầm. Đa-vít khóc cho đứa con đầu của mình với Bát-sê-ba bị đau chí tử (2 Sa-mu-ên 12:22). Nhưng rồi ông cũng viết những bài hát ngợi khen và cười đùa vui vẻ (Thi Thiên 126:1-3). Khi Áp-sa-lôm, đứa con trai phản nghịch bị chết, Đa-vít trải nghiệm một kỳ tang chế sâu sắc (2 Sa-mu-ên 18:33). Và khi rương giao ước được đem về Giê-ru-sa-lem, Đa-vít trong niềm khoái lạc thuộc linh, đã nhảy múa trước mặt Đức Giê-hô-va (2 Sa-mu-ên 6:12-15).
Chúng ta tự làm hại mình và người khác, khi mô tả nếp sống Cơ Đốc lúc nào cũng êm đềm hạnh phúc. Ngược lại, Kinh Thánh mô tả cuộc sống của tín nhân gồm có nhiều bước thăng trầm. Bạn đang ở trong mùa nào? Dù trong cảnh vui hay buồn, mỗi mùa đều phải thúc giục chúng ta tìm kiếm Chúa và tin cậy Ngài.

Mỗi mùa đều cần đức tin để giúp chúng ta vượt qua.

Dịch Mục sư Phạm Hưng – Theo Dennis Fisher

Bài vở cộng tác và đóng góp xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like