Home Dưỡng Linh Đức Chúa Trời Hay Đoái Xem

Đức Chúa Trời Hay Đoái Xem

by Ban Biên Tập
30 đọc

13 “Nàng gọi Đức Giê-hô-va mà đã phán cùng mình, danh là “Đức Chúa Trời hay đoái xem,” vì nàng nói rằng: Chính tại đây, tôi há chẳng có thấy được Đấng đoái xem tôi sao? 14 Bởi cớ ấy, người ta gọi cái giếng nầy ở về giữa khoảng của Ca-đe và Bê-re, là giếng La-chai-Roi.15 Rồi nàng A-ga sanh được một con trai; Áp-ram đặt tên đứa trai đó là Ích-ma-ên” . Sáng thế 16: 13-14

“Đức Chúa Trời hay đoái xem,”
       Bây giờ tôi nhìn thấy Đấng đã nhìn thấy tôi. Cảm tạ Chúa, Ngài đoái xem và chăm sóc tôi, dù tôi chẳng ra gì. Thân phận tôi đòi, hèn mọn, cùng cực trong những khoảng đường bế tắc. Tiếng rên la chỉ dám ầm ừ trong cổ họng để rồi chờ chết nơi hoang mạc khô cằn. Mầm sống đang chỗi đạp trong lòng mà thân xác rã rời, tôi gần như đuối, lịm đi, trông chờ đừng tỉnh dậy nữa, cứ tan hoang như đời tôi sắp rụi tàn. Cảm ơn Chúa, Ngài đã đoái đến, cứu vớt, sự thương xót Ngài dư dật, còn thêm cho tôi một lẽ sống trong sự công bình Ngài. A-ga, nàng có được sức mới của Chúa, dù cho phải trở về, chịu lụy dưới sự cay nghiệt của Sa-rai. Sức của Chúa làm cho nàng mạnh dạn, kiên gan bền trí để vui với tiếng khóc cười của con trẻ, niềm hy vọng để sống, dòng dõi bởi nàng sẽ đòi lại sự công chính, đối địch cùng anh em để chứng tỏ bản lãnh sống trong lời hứa: “Nầy, ngươi đương có thai, sẽ sanh một trai, đặt tên là Ích-ma-ên; vì Đức Giê-hô-va có nghe sự sầu khổ của ngươi. 12 Đứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng: tay nó sẽ địch cùng mọi người, và tay ọi người địch lại nó”

      Chúng ta đã đọc, suy gẫm và rút ra bài học gì cho mình ? Ba con người được chung nhau lời Chúa hứa, nhưng cũng chung nhau theo ý riêng làm người sai phạm, phạm những lỗi lầm nghiêm trọng:
– Sa-rai, người tự tay giải quyết vấn đề và trao con đòi mình cho Áp-ram;
– Áp-ram, người đồng tình với vợ, ăn ở với con đòi A-ga, nhưng lại thờ ơ trong cách giải quyết nan đề, khiến hoàn cảnh trở nên bi thương
– A-ga, người chạy trốn khỏi nan đề với tâm trạng tuyệt vọng.
      Nhưng Đức Chúa Trời luôn có một chương trình tốt lành, thỏa đáp cho từng hoàn cảnh của mỗi người. “Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng”. Giăng 13:1b. Sa-rai và Áp-ram vẫn nhận được đứa con họ hằng mong đợi, dù trước đó họ đã hết hy vọng để rồi sai phạm trầm trọng.Nhưng Đức Chúa Trời Thành tín vẫn chúc phước, ban ơn và Ngài đã làm cho lời hứa của mình được trọn vẹn trên gia đình Áp Ram.
      Xin Chúa soi sáng để mỗi chúng ta có thể rút được kinh nghiệm cho đời sống mình ,biết trông cậy tuyệt đối vào Chúa yêu thương!

Mục sư Lê Thy Lam

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com 


Bình Luận:

You may also like