Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 223: Vua Trời Bị Nhạo Báng

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 223: Vua Trời Bị Nhạo Báng

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 27:39-43

39 Những kẻ đi ngang qua đó chê cười Ngài, lắc đầu, 40 mà nói rằng: Ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình đi! Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự! 41 Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng nhạo Ngài rằng: 42 Nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Nếu phải Vua dân Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin. 43 Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời; nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng: Ta là Con Đức Chúa Trời.

Lời ngỏ

Khi đọc tin tức đó đây trên các phương tiện truyền thông và nhiều nơi khác, chúng ta thỉnh thoảng có nghe những lời phát biểu đầy kiêu ngạo, lên mình, thậm chí còn nhạo báng Đức Chúa Trời. Ví dụ như sau khi xây dựng xong con tàu Titanic, một phóng viên hỏi người kỹ sư chính chịu trách nhiệm đóng tàu rằng: “Theo ông, con tàu này có mức độ an toàn như thế nào??”. Với giọng châm biếm và đầy kiêu căng ông ta trả lời: “Nó an toàn đến nỗi Đức Chúa Trời cũng không nhấn chìm nó được”. Và chúng ta biết điều gì đã xảy đến với con tàu. Nó đã bị đắm và rất nhiều người đã bị mất mạng. Ví dụ thứ hai, Marilyn Monroe một diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hollywood vào những thập niên 50 của thế kỷ trước, cô đã được Mục sư Billy Graham đến thăm khi ông có chương trình truyền giảng tại đó. Mục sư nói: “Thánh Linh của Đức Chúa Trời gửi tôi đến để giảng cho cô.” Sau khi nghe những lời giảng cô nói: “Tôi không cần Chúa Giê-xu của ông.” Một tuần sau đó, người ta tìm thấy xác của cô tại chính căn chung cư nơi cô sống. Những con người xem thường và phỉ báng Chúa ắt hẳn sẽ phải gánh lấy hậu quả từ lời họ nói và việc họ làm. Kẻ ác luôn dùng sự nhạo báng để sỉ nhục người khác mặc dù chính bản thân họ cũng không có giá trị hơn người. Chính Chúa Giê-xu, Đấng vô tội, cũng bị kẻ ác nhạo báng như lời Ngài đã báo trước cho các môn đồ: “Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập, và đóng đinh trên cây thập tự” (Ma-thi-ơ 20:19).

Chúa Giê-xu trên cây thập tự chẳng những chịu đau đớn kinh khủng về thể xác nhưng Ngài còn bị người ta khinh chê, mỉa mai, nhạo báng với những lời lăng mạ và giễu cợt độc địa nữa.

1/ Những người qua đường

Khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự, có nhiều thành phần chứng kiến và cũng có lắm nhận định khác nhau về Ngài. “Những kẻ đi ngang qua đó chê cười Ngài, lắc đầu” với những lời  nhục mạ, nhạo báng Chúa “Ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình đi!” (Câu 40). Họ đã nhắc lại lời Chúa đã phán trong sân đền thờ trước ngày lễ Vượt Qua sau khi Ngài lật đổ bàn của kẻ buôn bạc và đuổi những kẻ bán con sinh tế. Trong lời phán đó Chúa Giê-xu muốn nói đến đền thờ thân thể của người nào tin và tiếp nhận Chúa nhưng các lãnh đạo tôn giáo và dân chúng cứng lòng lúc bấy giờ xuyên tạc thành đền thờ Giê-ru-sa-lem. Những người này đã nhục mạ Chúa chỉ vì những suy nghĩ nông cạn, hời hợt của họ. Họ không biết rằng Chúa Giê-xu đang ở trong tiến trình làm ứng nghiệm lời tiên tri của Ngài. Họ còn thách thức Chúa “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự!” thì họ mới tin Ngài là con Đức Chúa Trời. Lời thách thức này tương tự như lời thách thức của ma quỷ khi Chúa Giê-xu ở nơi đồng vắng. Họ thách thức về năng quyền của Con Đức Chúa Trời. Họ chưa tin Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời vì họ chưa thấy Ngài bày tỏ quyền năng của Con Đức Chúa Trời là xuống khỏi cây thập tự. Thế nhưng, họ không hiểu rằng vì Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, Đấng luôn luôn vâng theo ý chỉ Cha Ngài, nên Ngài đã không xuống khỏi thập tự giá.

2/ Những giới chức tôn giáo

Không chỉ những người dân thiếu hiểu biết đi ngang qua nhiếc móc và thách thức Chúa nhưng ngay cả thành phần lãnh đạo tôn giáo là các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng đến đó mà tiếp tục nhạo báng Chúa. Những lãnh đạo này đã tố cáo và xử án Chúa Giê-xu tại tòa công luận, khi họ không có quyền xử tử thì họ lại giải Chúa đến tổng đốc Phi-lát, rồi một mực đòi kết án đóng đinh Chúa chứ không chịu tha như nhiều lần Phi-lát đề nghị vì thấy Ngài không có tội. Khi đã toại nguyện vì được Phi-lát chấp nhận yêu sách của họ là tha cho tên cướp Ba-ra-ba và tuyên án đóng đinh Chúa Giê-xu thì họ mới hả hê. Nhưng chưa thỏa mãn, họ còn muốn đi theo đến tận pháp trường để nhìn tận mắt cảnh Chúa Giê-xu bị đóng đinh đau đớn thể nào. Họ đã chứng kiến Chúa Giê-xu dường như gục ngã, không đủ sức vác nỗi thập tự giá trên đoạn đường đến đồi Gô-gô-tha. Họ chứng kiến từng cây đinh đóng vào tay và chân Chúa đau đớn thấu tâm can, họ chứng kiến Chúa bị trần trụi treo thân giữa trời đất trong hơi thở thoi thóp. Họ cũng chứng kiến và hả hê lắm khi thấy những người dân đi qua đó nhạo báng Chúa, vậy mà thấy chưa đủ, chính họ cũng tiếp lời dân chúng mà nhạo cười Chúa rằng “Nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được.” Và rồi “Nếu phải Vua dân Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin” (câu 42) hay là “nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng: Ta là Con Đức Chúa Trời” (câu 43). Đây là những lời thật đau lòng và cũng đầy cám dỗ, thách thức cho Chúa. Họ dùng từ “nếu” như là một sự giả định và Chúa Giê-xu không thực sự là như thế. Những lãnh đạo tôn giáo này chứng tỏ mình có kiến thức Kinh Thánh uyên bác khi trưng dẫn Kinh Thánh Cựu Ước trong Thi Thiên và các lời tiên tri về Đấng Christ nhưng lòng họ vẫn vô tín. Chúa Giê-xu thật sự có thể xuống khỏi cây thập tự, có thể tự cứu mình và Đức Chúa Trời cũng có thể giải cứu Ngài khỏi chết trên cây thập tự nhưng Chúa đã không làm như vậy vì Ngài phải chịu chết để hoàn thành chương trình của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian nên Ngài không giải cứu Chúa Giê-xu trong giờ này. Ngôi Hai Đức Chúa Trời không tự cứu mình trong hiện tại để có thể cứu nhiều người trong tương lai.

Bài học áp dụng

Khi đọc những câu Kinh Thánh này chúng ta có thể trách những người dân vô tình vì thiếu hiểu biết này hay những nhà lãnh đạo tôn giáo am tường luật pháp của Chúa mà vẫn vô tín không tin nhưng lại nhạo báng Ngài. Thế nhưng ngày nay cũng không thiếu những người đòi hỏi phải thấy mới tin. Thật ra, khi đã thấy thì không cần phải vận dụng đức tin nữa vì sự thật đã bày ra rồi. Nhiều người vẫn còn đòi hỏi Chúa phải làm phép lạ, phải làm những việc siêu nhiên cho họ thì họ mới tin. Đôi lúc chính con cái Chúa cũng có những lời thách thức như vậy với Chúa. Cũng có những người hiểu biết Lời Kinh Thánh nhưng lại không để Lời Chúa biến đổi đời sống mình mà chính họ đang phá hoại hội thánh Chúa bởi lối sống của thế gian, lòng kiêu ngạo và cậy vào lớp vỏ tôn giáo để che đậy những mưu đồ xấu xa, gian ác nhằm xây dựng cho danh lợi quyền cá nhân của mình. Có thể trong lời nói của những người này không có những lời nhạo báng Chúa nhưng lối sống của họ gây cớ cho người ta nhạo báng, sỉ nhục Đức Chúa Trời cách tỏ tường.  

Cầu nguyện

Lạy Chúa,

Có những lúc con phải đối diện với những lời chê cười, nhạo báng từ những người thiếu hiểu biết về niềm tin nơi Chúa. Những lúc ấy con đã rất tức giận trước những lời nhạo báng, gièm pha đó. Gương chịu khổ và chịu cả những lời khinh chê, miệt thị mà Chúa Giê-xu đã chịu khi bị treo thân trên cây thập tự bày tỏ sự khoan dung, nhân từ và đầy lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Xin giúp con quyết tâm mỗi ngày để trở nên giống Chúa hơn. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Viết bởi Grace Ngo

Nguồn: radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like