Home Chuyên Đề 7 Hiểu Lầm Về Y-sơ-ra-ên Và Kinh Thánh (P3)

7 Hiểu Lầm Về Y-sơ-ra-ên Và Kinh Thánh (P3)

by Hong An
30 đọc

HIỂU LẦM 03: GIÊ-RU-SA-LEM TRÊN TRỜI KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN THÀNH PHỐ GIÊ-RU-SA-LEM TRÊN ĐẤT

Đây là một sự hiểu lầm thô thiển.

Rễ của Giê-ru-sa-lem trần gian là ở Giê-ru-sa-lem trên trời. Tại sao Giê-ru-sa-lem là một thành phố đặc biệt như vậy? Vì chính Đức Chúa Trời đã quyết định lấy Danh Ngài để sống ở đó. Chính nơi đó, Đền Thờ đã được xây dựng. Tại đó, Vinh quang của Chúa tràn ngập Đền thờ. Chính tại đó, trong cùng thành phố đó, Chúa Jesus đã chịu đóng đinh, chịu chết và được chôn cất, Ngài cũng đã sống lại và được cất lên trời. Chính nơi đó, Chúa Thánh Linh đã được tuôn đổ trong ngày lễ Ngũ Tuần.

Đức Chúa Trời phán về đất Y-sơ-ra-ên, “Đó là đất của Ta, và Ta ban nó cho các ngươi”. Và về Giê-ru-sa-lem, Ngài nói, “Đó là thành phố của Ta.” Khi Sa-lô-môn cầu nguyện trong Sử ký 2:6 rằng lời cầu nguyện tuyệt vời khi cung hiến Đền thờ, ông nói: “Các tầng trời không thể chứa được Ngài, huống chi là ngôi nhà trong thành phố này, với tất cả vàng bạc, tất cả vẻ đẹp và sự hùng vĩ của nó. Nhưng đó là mong muốn của Ngài. Vì vậy, lạy Chúa, con đã xây dựng nó như Chúa muốn. Bây giờ Ngài sẽ đến và sống trong nhà của Ngài chứ?”

Những người Do Thái hoàn toàn hiểu rằng Giê-ru-sa-lem trần gian sẽ chỉ hoạt động tốt và trở thành Giê-ru-sa-lem thực sự khi nó được gắn bó với cội nguồn tâm linh, với Đức Chúa Trời của Giê-ru-sa-lem. Đấng tạo dựng trời đất. Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta? Chỉ sau đó, Giê-ru-sa-lem sẽ tìm thấy vị trí thực sự của nó trên thế giới.

Và sau này, như bạn có thể đọc ở cuối sách Khải Huyền, ngay cả Giê-ru-sa-lem trên trời cũng sẽ giáng trần. Khi đó ranh giới các chiều kích sẽ bị phá vỡ, thời gian vĩnh cửu lấp đầy, và Chúa sẽ sống cùng loài người. Như lúc ban đầu. Sau đó, các quốc gia sẽ đi đến Giê-ru-sa-lem, và từ Giê-ru-sa-lem, hòa bình sẽ bao trùm khắp trái đất.

(Còn tiếp…)

#7_hiểu_lầm_về_Israel#C4IVietnam

Trích: Bảy hiểu lầm về Y-sơ-ra-ên và Kinh thánh

Nguồn : https://www.facebook.com/photo/?fbid=642978801351867&set=a.402329312083485

Bình Luận:

You may also like