Home Dưỡng Linh Đức Giê-hô-va Là Một Chiến Sỹ

Đức Giê-hô-va Là Một Chiến Sỹ

by Ban Biên Tập
30 đọc

   Khi gần gủi một nguời hơn, bạn sẽ biết tính cách của người ấy. Nhân cách của người ấy trở nên rõ ràng hơn và bạn sẽ quen biết với những phẩm chất khác nhau của anh ta. Kinh nghiệm và đánh giá được những nét khác biệt của một người và nhân cách đặc biệt của ngườii ấy là một trong những lợi ích lớn nhất của sự giao tiếp. Cùng một cách đó, Đức Chúa Trời, là Cha của bạn, muốn bạn biết những khía cạnh khác nhau của Ngài. Khi ấy bạn có thể hiểu và càng trân trọng Ngài hơn.

      Những tính cách của Đức Chúa Trời thật tuyệt vời! IGiăng 4:8 nói rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Rô-ma 3:26 nói rằng Đức Chúa Trời công bình. Ê-sai 6:3 nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời là Thánh. Sáng thế ký 17:1 nói rằng Đức Chúa Trời là Đấng hiện diện khắp mọi nơi, hay là Đấng toàn tại. Ngài còn làm được mọi sự, hay là Đấng toàn năng. Đức Chúa Trời của chúng ta thật tuyệt vời và có nhiều tính cách mà chúng ta cần phải trở nên quen thuộc.

       Kinh thánh không chỉ nói rằng Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, công bình và Thánh, nhưng còn nói rằng Đức Chúa Trời là một chiến sĩ. Xuất Ê-díp-tô ký 15:3 nói : Đức Giê-hô-va là một chiến sĩ. Danh Ngài là Giê-hô-va. Đức Chúa Trời là tình yêu thương, nhưng cũng còn là một chiến sĩ, có nghĩa là một nhà quân sự. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tranh đấu, tính cách này là một phần bản chất của Ngài. Người chiến sĩ không phải là người thỉnh thoảng mới tranh chiến. Người chiến sĩ là nguời được huấn luyện chuyên nghiệp. Người chiến sĩ sống với điều đó ngày và đêm.

       Ê-phê-sô 6:12 nói : Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Khi Lời Chúa nói về chiến tranh, vũ khí, uy quyền và chiến thắng thì những người không quen với Kinh thánh có xu hướng phản đối. Tuy nhiên, không có chiến thắng nếu không chiến đấu. Không có vinh hiển nào mà không có sự hy sinh hoặc trả giá. Bạn cần phải phá vỡ sự đối kháng và chiến đấu để thắng hơn đối phương. Chúa Jêsus đã thắng trận chiến quyết định ở Gô-gô-tha, và nhờ chiến thắng của Ngài bạn có thể chiến thắng trong những trận chiến của bạn. Ngài là sức mạnh của bạn. Nê-hê-mi đã giúp người Y-sơ-ra-ên nhận thức được điều này khi ông nói với họ : Chớ sợ chúng; khá nhớ Chúa là một Đấng cực đại và đáng kính, hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình (Nê-hê-mi 4:14).

NGUỜI CHIẾN SĨ SỐNG TRONG BẠN

Khi người ta muốn đầu hàng và bỏ chạy; khi họ bắt đầu nghe theo những lừa dối của kẻ thù, rằng khôi phục tường thành là điều không thể, rằng họ sẽ không bao giờ giành lại được sự tự do, thì Nê-hê-mi đa giục giã họ : khá nhớ Chúa là một Đấng cực đại và đáng kinh. Đấng đó là ai ? Đó là Đức Giê-hô-va – vị tuớng sĩ của chúng ta. Ngài là Đấng chiến đấu cho chúng ta. Xuất Ê-díp-tô ký 14:4 nói rằng Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho các ngươi. Nê-hê-mi đã nói với mọi người chiến đấu cho anh em mình. Khi bạn quyết định chiến đấu, cầm lấy những vũ khí thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã trao cho bạn, và cương quyết không bỏ chạy hoặc quy phục thì bạn làm ích lợi cho anh em mình. Nhiều người sẽ hưởng chiến thắng mà bạn giành đuợc. Những gì bạn có thể làm có thể ảnh hưởng hàng ngàn nguời.

         Hãy suy nghĩ đến Chúa! Ngài là một chiến sĩ. Ê-sai 42:13 nói : Đức Giê-hô-va sẽ ra như người mạnh dạn, giục lòng sốt sắng như người lính chiến; kêu la quát tháo; ra sức cự lại kẻ thù nghịch mình. Đức Chúa Trời không ngồi thụ động trong khi kẻ thù của Ngài tiến lên, cướp bóc và hủy diệt. Không! Ngài bày tỏ sức mạnh mình chống lại kẻ thù. Đó là điều hiện nay Ngài đang làm ở khắp nơi trên thế giới. Ngài đang chứng tỏ rằng Ngài có thể làm bất kỳ điều gì Ngài muốn, bất kỳ lúc nào Ngài muốn, theo bất kỳ cách nào Ngài muốn và với bất kỳ ai Ngài muốn. Ngài có sức mạnh cần thiết để lái đất nước bạn đi theo huớng đúng – và Ngài sẽ làm điều đó !

       Chúa là một chiến sĩ. Ngài là Tổng tư lệnh của quân đội Ngài. Khi Gô-li-át sỉ nhục Y-sơ-ra-ên, Đa-vít đã nói trong I Sa-mu-ên 17:36 rằng nó đang sĩ nhục các đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Trời không trân trọng việc bị sĩ nhục và Ngài không thích quân đội của mình, tức Hội thánh, bị lăng mạ. Khi các tín đồ bị chửi bới và khinh bỉ thì rất dễ dàng phản ứng trong cách xác thịt, chẳng hạn với sự công bình riêng hoặc với sự sợ hãi, giống như những người lính ngày xưa sợ xông vào Gô-li-át. Tuy nhiên, là một tín đồ, bạn có bản chất của Chúa Jêsus, và tình yêu của Ngài ở trong bạn, do đó bạn không cần phải tự bảo vệ theo cách của thế gian, mặc dù bạn có thể đưa má khác cho họ. Khi nguời ta khinh miệt Chúa Jêsus, Ngài đã không mở miệng. Khi bạn quyết không tranh chiến bằng những vũ khí xác thịt thì chính Chúa sẽ trở thành nhà vô địch và chiến cự cho bạn.

       Ê-sai 31:4 nói : Vì Đức Giê-hô-va đa phán cùng ta như vầy : Như sư tử hoặc sư tử con bắt được mồi và gầm thét, mặc dầu bọn chăn chiên nhóm lại thành đoàn, nó cũng chẳng thấy kêu mà rùng, thấy động mà sợ; đồng một thể ấy, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ xuống đặng đánh trận trên núi Si-ôn và trên đồi nó.

       Chúa giống như sư tử. Chúa Jê-sus là sư tử. Khi bạn được tái sinh, Sư tử của Giu-đa đến trong bạn. Sư tử săn đuổi và lao vào con mồi. Chúa Jê-sus là Tổng tư lệnh của quân đội Ngài. Ngài dẫn đầu đoàn, nhưng chính quân đội phải chiến đấu. Đức Chúa Trời muốn chiến trận cùng bạn và qua bạn !

Giờ là lúc chiến đấu – Hãy mang lấy những vũ khí của bạn !

Chúa là Chiến Sĩ sống trong bạn và Ngài muốn bạn cộng tác với Ngài trong chiến trận. Bạn là một người lính trong quân đội của Chúa. Đừng cất đi những vũ khí của mình; hãy mang lấy chúng và để Đức Chúa Trời sử dụng bạn chinh chiến cho Ngài. Nó đang đánh mất sự kìm kẹp trên đất nước bạn. Vì thế, hãy sử dụng những vũ khí của bạn và chiến thắng !

Theo Ulf Ekman.

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like