Home Dưỡng Linh Cầu Nguyện Cho Israel

Cầu Nguyện Cho Israel

by Cbn.com
30 đọc

Chủ-tịch CBN Gordon Robertson kêu gọi Cơ-đốc nhân ở khắp mọi nơi hãy cầu nguyện cho Israel khi nhà nước Do Thái đang phải chịu đựng những hành động xấu xa chưa từng có do kẻ thù của họ gây ra.

​Kinh Thánh truyền chúng ta cầu nguyện cho sự bình an của Giê-ru-sa-lem, nên hôm nay chúng ta hãy dành thời gian để cầu nguyện theo Thi-thiên 122:

Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem;
Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh.
Nguyện sự hòa bình ở trong vách tường ngươi,
Sự thới thạnh trong các cung ngươi!
Vì cớ anh em ta và bầu bạn ta,
Ta nói rằng: Nguyện sự hòa bình ở trong ngươi!
Nhân vì nhà Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng ta,
Ta sẽ cầu phước cho ngươi.
(Thi-thiên 122:6-9)

Là tôi tớ Chúa, chúng ta cũng yêu mến từng hòn đá và bụi đất của Si-ôn:

Chúa sẽ chỗi dậy lấy lòng thương xót Si-ôn;
Nầy là kỳ làm ơn cho Si-ôn,
Vì thì giờ định đã đến rồi.
Các tôi tớ Chúa yêu chuộng đá Si-ôn,
Và có lòng thương xót bụi đất nó.
Bấy giờ muôn dân sẽ sợ danh Đức Giê-hô-va,
Và hết thảy vua thế gian sẽ sợ sự vinh hiển Ngài.
(Thi-thiên 102:13-15)

Lời cầu nguyện cho Israel

Xin Chúa trỗi dậy và thương xót Si-ôn.

Nguyện xin thời điểm đã định sẽ đến, nguyện xin thời kỳ làm ơn sẽ đến, và nguyện xin mọi dân tộc dưới trời kính sợ danh Chúa và tôn vinh vinh quang Ngài.

Cầu xin hòa bình ngự trị trong các bức tường của Giê-ru-sa-lem, trên mọi đường phố, trong mọi gia đình và nơi thờ phượng.

Nguyện xin Giê-ru-sa-lem được biết đến như một nơi cầu nguyện và là nơi mà mọi dân tộc có thể đến với nhau và thờ phượng cùng nhau.

Xin Chúa làm dịu tấm lòng của người dân Palestine.

Cầu nguyện cho những người đã mất người thân được an ủi.

Cầu xin cho các thế hệ bạo lực chấm dứt và cầu mong các con trai của Y-sác và các con trai của Ích-ma-ên được bình an vì họ đều là con cháu của Áp-ra-ham.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like