Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 220: Gô-gô-tha – Đồi Sọ

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 220: Gô-gô-tha – Đồi Sọ

by Nau Puih
30 đọc

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 27:32-33
32 Khi họ đi ra, gặp một người ở thành Sy-ren tên là Si-môn; thì bắt người vác cây thập tự của Đức Chúa Jêsus. 33 Đã đi tới một chỗ gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ cái Sọ.

Lời ngỏ

Gô-gô-tha, một địa danh mà hầu hết các Cơ Đốc Nhân đều biết, vì nơi đó là chỗ mà người ta đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Nhiều người đã nghe nhắc đến nơi này nhưng không hiểu rõ. Tại sao người La-mã chọn Gô-gô-tha làm nơi hành quyết Chúa Giê-xu? Và địa danh Gô-gô-tha này ngày nay ở đâu? Cho đến thời nay, dấu tích về Gô-gô-tha vẫn còn là một câu hỏi lớn khiến cho nhiều nhà khảo cổ, nhiều nhà nghiên cứu… đã và đang cố gắng tìm kiếm để xác định vị trí này. Tuy nhiên, việc có tìm ra được vị trí chính xác nơi đóng đinh Chúa Giê-xu là ở đâu tại xứ Do Thái trong thời đại ngày nay hay không cũng không phải là điều quan trọng. Vì nơi đây thực sự là một địa danh được Kinh Thánh ghi lại và nhiều tài liệu lịch sử đã chứng thực về nơi đó. Hai câu Kinh Thánh ngắn ngủi hôm nay cho chúng ta biết những yếu tố quan trọng liên quan đến địa danh Gô-gô-tha này.

1/ Chặng đường đến Gô-gô-tha 

Đoạn đường từ trường án Phi-lát đến đồi Gô-gô-tha là chặng đường đau thương và đầy gian khổ trong hành trình Chúa chịu thương khó. Đường đi đến Gô-gô-tha là tuyến đường chính từ thành Giê-ru-sa-lem đi ra ngoại ô, vì thế sẽ có nhiều người đi ngang qua đó. Vác thập tự giá mình đi đến chỗ thọ hình là một cực hình nặng nề và vô cùng sỉ nhục mà người tử tội phải chịu. Chúa Giê-xu đã bị tra vấn suốt đêm, rồi bị đánh đòn khiến thân thể Chúa đau đớn và kiệt sức nên Ngài không còn sức để vác thanh gỗ thập tự đi đến đồi Gô-gô-tha nữa (Mác 15:29). Kinh Thánh cho biết có «một người ở thành Sy-ren tên là Si-môn; thì bắt người vác cây thập tự của Đức Chúa Jêsus» Sy-ren là một thành thuộc Hy-lạpở Bắc Phi, thành phố này có nhiều người Do Thái sinh sống. Có thể Si-môn đến thành Giê-ru-sa-lem để dự lễ Vượt Qua, và trên đoạn đường đó ông đã bị các lính La-mã bắt vác thay cái thập tự nặng nề mà Chúa Giê-xu đã không vác nỗi. Mác 15:12 có nói đến hai con của Si-môn là A-léc-xan-đơ và Ru-phu, cho thấy các tín hữu lúc bấy giờ biết rõ hai người này. Có lẽ Ru-phu là người Phao-lô nói trong Rô-ma 16:13 «Hãy chào Ru-phu, người được chọn của Chúa» Nếu đúng như thế, thì Si-môn đã trở thành Cơ Đốc nhân, nên các con của ông sau này cũng trở thành những người phục vụ Chúa. Có thể nói, chặng đường lúc đầu của Si-môn đến với đức tin nơi Chúa Giê-xu thật gian nan. Ông bị buộc phải vác thập tự giá thay cho Chúa Giê-xu. Có lẽ lúc đó ông Si-môn cũng chưa biết Chúa Giê-xu là ai, nhưng Đức Chúa Trời đã cho ông một cơ hội chia sẻ nỗi đau với Chúa Giê-xu đó là đồng vác thập tự giá với Ngài để đi đến nơi hành quyết. Đây là một cơ hội quý báu cho Si-môn, khi ông chia sẻ nỗi khổ nạn với Chúa thì cũng là lúc ông nhận được tình yêu và sự thương xót rất lớn của Ngài cho chính ông và cho cả con cái của ông nữa.

2/ Đồi Gô-gô-tha

Gô-gô-tha là tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là «cái sọ». Đây là vùng đồi nằm ngoài thành Giê-ru-sa-lem. Người ta cho rằng cái tên “Đồi Sọ” được xuất phát từ hình dạng của ngọn đồi trông giống như một cái sọ người khổng lồ. Theo một số nhà khoa học cho rằng người La-mã chọn ngọn đồi này nằm ngoài thành phố.  Vì theo luật Do Thái, nghiêm cấm việc hành quyết và chôn cất bên trong thành phố, vì thế chọn nơi đóng đinh tội phạm tại đồi Gô-gô-tha bên ngoài thành phố để dân sự không đến gần hoặc đụng chạm xác chết vì sẽ lây ô uế (Dân Số Ký 19:11-22). Mặt khác, đồi sọ là nơi mọi người có thể nhìn thấy, nơi đây như một dấu hiệu răn đe, thành Giê-ru-sa-lem không thể chấp nhận tội ác. Nói cách khác, đây là một lựa chọn, một hình thức để ngăn chặn tội phạm. Ngoài ra, ai bị treo trên cây gỗ nghĩa là bị rủa sả. Thông thường những tử tội bị đóng đinh trên cây thập tự sẽ bị treo trên đó nhiều ngày, rồi thân xác của họ sẽ bị thối rữa, trở thành thức ăn cho một số loài chim ăn thịt. Sau đó hài cốt sẽ được đưa xuống và chôn. Chỉ riêng những tử tội là người Do Thái thì được đưa xuống, vì theo luật Do Thái, trước khi bắt đầu một ngày mới không thể treo xác chết qua đêm được (Phục Truyền 21:23).

 Bài học áp dụng

Gô-gô-tha – đồi Sọ, cái tên nghe thật rợn người, nơi đau thương, nơi của những cây thập tự và những xác chết, nơi bị rủa sả đã trở nên nơi hạnh phước. Thật ra, bản thân tên gọi Gô-gô-tha chỉ là một địa danh, một ngọn đồi không thể đem lại nguồn phước cho chúng ta nhưng vì ấy là nơi Chúa Giê-xu đã hy sinh cho tội lỗi của toàn thể nhân loại, sự chết và sự sống lại của Ngài – là Đấng Cứu Thế mới là nguồn hạnh phước quý báu cho chúng ta.

Gô-gô-tha, nơi Chúa Giê-xu – Đấng Cứu Thế đã vâng phục tuyệt đối ý muốn của Đức Chúa Cha để bước đến và chịu bao nhục hình, chịu bao sự rủa sả để chúng ta thoát khỏi sự chết và “Ý Cha được nên, mà không theo ý con”. Nơi Chúa chịu rủa sả, nơi huyết Chúa tuôn tràn để cứu chúng ta thoát khỏi sự rủa sả và hậu quả của tội lỗi hầu mang chúng ta đến sự sống mới phước hạnh.

 Cầu nguyện

Lạy Chúa, Khi nhắc đến đồi Gô-gô-tha, là nhắc con nhớ đến tình yêu, sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu Christ dành cho con. Dầu con đường đến đồi Gô-gô-tha thật gian nan nhưng Chúa không hề lùi bước trên đường thập tự, nhờ đó mà chúng ta được cứu. Thật cảm tạ ơn Ngài. Xin giúp con vui lòng tự nguyện chia sẻ khổ nhục với Ngài và đủ sức đi tới trên đường thập tự giá. Con nguyện sống đời sống xứng đáng với sự hy sinh của Ngài và và rao truyền Phúc Âm cứu rỗi cho đến ngày Đấng Christ trở lại. Con cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giê-xu. Amen.

Viết bởi Grace Ngo

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like