Home Dưỡng Linh Lạy Chúa, Xin Giúp Con Vâng Lời Ngài Trọn Vẹn

Lạy Chúa, Xin Giúp Con Vâng Lời Ngài Trọn Vẹn

by Sưu Tầm
30 đọc

Mở đầu sách Các Quan Xét, dân Y-sơ-ra-ên định cư trong xứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Chúa truyền lệnh cho họ phải trục xuất tất cả cư dân của vùng đất mà họ đang chiếm hữu, điều này là để bảo vệ họ và tránh cho họ sa vào việc thờ hình tượng vì dân xứ đó thờ lạy các thần khác. Nhưng trong Các Quan Xét 1:27-36, “…Khi dân Y-sơ-ra-ên trở nên cường thịnh, họ bắt dân Ca-na-an phục dịch chứ không đuổi chúng đi hết...”; họ đã thất bại trong việc trục xuất toàn bộ các dân ra khỏi xứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ.

Đức Chúa Trời phán trong Các Quan Xét 2:1-3,  “Ta đã đem các con ra khỏi Ai Cập, dẫn các con vào xứ Ta thề ban cho tổ phụ các con. Ta đã phán: ‘Ta sẽ chẳng bao giờ hủy bỏ giao ước Ta đã lập với các con, còn các con, chớ lập giao ước với dân xứ nầy; phải phá hủy bàn thờ của chúng.’ Nhưng các con đã không vâng theo lời Ta phán. Tại sao các con làm điều đó? Vì thế Ta phán: ‘Ta sẽ chẳng đuổi các dân ấy khỏi các con, nhưng chúng sẽ như gai đâm vào hông các con, và các thần của chúng sẽ là cạm bẫy cho các con.’

Và ở thế hệ sau, hậu quả của sự bất tuân đó đã xảy ra.

Bấy giờ, dân Y-sơ-ra-ên làm điều ác dưới mắt của Đức Giê-hô-va, phụng sự các thần tượng Ba-anh, lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ, là Đấng đã đem tổ phụ họ ra khỏi xứ Ai Cập. Họ theo các thần khác của những dân tộc chung quanh, quỳ lạy các thần tượng đó khiến Đức Giê-hô-va nổi giận.” (Các Quan Xét 2:11-12)

Điều này nhắc nhở tôi rằng sự bất tuân, dù nhỏ đến đâu, đều có hậu quả. CHÚA biết chính xác điều gì sẽ xảy ra nên Ngài ban cho họ những chỉ dẫn rõ ràng về những gì họ cần làm, nhưng họ không hoàn toàn tuân theo và các thế hệ sau họ phải đối mặt với hậu quả từ hành động bất tuân của họ.

Ngày nay chúng ta áp dụng điều này như thế nào? Chúng ta có thể không chinh phục và chiếm hữu đất đai nhưng chúng ta được kêu gọi sống vâng lời Chúa.

Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn vâng lời Chúa trong những khía cạnh nào của đời sống mình?

Nguyện Chúa giúp chúng ta vâng lời Ngài. Không phải chỉ vâng lời cách nửa vời mà là vâng lời cách trọn vẹn, để chúng ta có thể mang lại vinh hiển cho Ngài và không phải chịu hậu quả lâu dài từ việc bất tuân.

Biên tập: Eunice Tu

Nguồn: facebook.com/WriteforJesus

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like