Home Dưỡng Linh Sự Trông Cậy Của Bạn Đến Từ Đâu

Sự Trông Cậy Của Bạn Đến Từ Đâu

by Sưu Tầm
30 đọc

Khi chân thành đặt sự trông cậy nơi Đấng Tạo Hóa, chúng ta thấy rằng mọi thứ khác đều không thể so sánh được với Ngài.

Giê-rê-mi 17:7-8 chép, “Phước cho người nhờ cậy Đức Giê-hô-va, lấy Đức Giê-hô-va làm nơi nương tựa mình. Người ấy như cây trồng bên bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; Gặp khi trời nắng cũng chẳng sợ hãi mà lá vẫn xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt.

Đức Chúa Trời gọi những ai chọn nương cậy nơi Ngài là những người “được phước” (câu 7).

Chúa muốn chúng ta hoàn toàn tin cậy Ngài vì Ngài biết rằng chỉ mình Ngài mới có thể ban phước và chăm sóc linh hồn chúng ta.

Đức Chúa Trời so sánh những người tin cậy Ngài với “cây trồng bên bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy” (câu 8).

Khi đặt niềm tin nơi Đấng Tạo Hóa, chúng ta tìm thấy một nguồn hy vọng không bao giờ cạn. Chúng ta tìm thấy sự phục hồi. Chúng ta tìm thấy sự chữa lành. Dòng suối không bao giờ cạn này chỉ có thể bắt nguồn từ Chúa – Ngài là cội nguồn của mọi phước hạnh.

Chúng ta phải dành thời gian để ở với Chúa Giê-xu – ngồi trước sự hiện diện của Ngài, trò chuyện với Ngài và suy ngẫm về sự dạy dỗ của Ngài. Nhờ ân điển của Ngài, đây là cách chúng ta xây dựng đức tin nơi Ngài.

Khi quyết định đặt sự trông cậy nơi Chúa, chúng ta học biết rằng nỗi sợ hãi không còn chi phối chúng ta nữa. Bản thân là một người hay lo lắng, tôi thấy sự thật này vô cùng đáng khích lệ. Khi tôi đặt niềm tin vào sự hy sinh của Chúa Giê-xu dành cho tôi và sự chu cấp liên tục của Cha tôi qua Đức Thánh Linh, tôi có thể giống như cây trồng bên dòng nước chẳng sợ nắng nóng cũng chẳng lo về những năm hạn hán.

Tôi có thể tin chắc rằng những chiếc lá của tôi luôn xanh tươi và rằng Ngài sẽ khiến tôi sinh bông trái. Tôi có thể tin chắc rằng Ngài là Đấng tốt lành.

Chúng ta có thể tin chắc rằng Ngài là Đấng tốt lành và biết rằng việc đặt sự trông cậy nơi Ngài chỉ dẫn đến sự sống.

Biên tập: Eunice Tu

Nguồn: Daughter of Delight/facebook.com/shedelights

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like