Home Chuyên Đề Đấng Mê-si Đến Giê-ru-sa-lem

Đấng Mê-si Đến Giê-ru-sa-lem

by Hong An
30 đọc

Phúc âm Ma-thi-ơ cho chúng ta biết rằng đám đông đi cùng Chúa Jesus khi Ngài cưỡi lừa (con vật của hòa bình) vào thành Giê-ru-sa-lem chứ không phải trên con ngựa (lúc đó được coi là con vật chiến tranh) đã hô vang: “…Hô-sa-na Con của Đa-vít! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na trên nơi chí cao!…” (Ma-thi-ơ 21:9). Trong Lu-ca, lời tung hô là: “…Chúc tụng Vua nhân danh Chúa mà đến! Bình an ở trên trời, và vinh quang trên nơi chí cao!”… (Lu-ca 19:38). Lu-ca cũng thuật lại rằng: “…Khi đến gần, nhìn thấy thành phố, Đức Chúa Jêsus khóc về nó và phán: “Ước gì, ngay hôm nay, ngươi biết được những điều làm cho ngươi bình an! Nhưng bây giờ những điều ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi…” (Lu-ca 19:41-42). Và khi có gì đó bị che khuất khỏi mắt bạn, bạn không thể nhìn thấy nó được.
Từ giữa đám đông đang tung hô vây quanh Ngài, Chúa Jesus đã nhìn thấy xa hơn: “…Vì sẽ có ngày, ngươi sẽ bị quân thù đắp lũy, bao vây và siết chặt bốn bề. Họ sẽ tiêu diệt ngươi và con cái ở giữa ngươi nữa. Họ sẽ không để cho hòn đá nầy chồng trên hòn đá kia, vì ngươi không biết thời điểm mình được thăm viếng…” (Lu-ca 19:43-44).
Chúa Jesus biết rằng lối vào Giê-ru-sa-lem của Ngài là con đường dẫn đến thập tự giá, không phải con đường dẫn đến ngai vàng của tổ phụ Đa-vít. Ngài biết rằng Ngài sẽ hy sinh mạng sống của mình. Giăng 10:17-18: “…Sở dĩ Cha yêu thương Ta, là vì Ta hi sinh mạng sống mình để được nhận lại. Không ai cất mạng sống Ta đi được, nhưng Ta tự nguyện hi sinh. Ta có quyền hi sinh mạng sống và có quyền lấy lại. Ta đã nhận mệnh lệnh nầy từ nơi Cha Ta…” Ngài nhận ra rằng điều này là cần thiết để với tư cách là Hoàng tử Bình An, Ngài có thể thiết lập hòa bình thực sự giữa Đức Chúa Trời và loài người, bằng cách loại bỏ chướng ngại tội lỗi. Ngài chấp nhận để điều này xảy ra trước, trước khi Ngài có thể mang đến Vương quốc Bình An và Công Chính. Nhưng Ngài cũng nhận ra rằng một ngày kia trong tương lai, đám đông ở Giê-ru-sa-lem một lần nữa sẽ reo lên: “Chúc tụng Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến.”

Foto: The Tower Of King David, Jerusalem
Trích TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM?
Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer
Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế
Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên Dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

https://www.facebook.com/photo/?fbid=721643365849205&set=a.120082816005266

Bình Luận:

You may also like