Home Chuyên Đề 28 Ngày Biết Chúa – Ngày 20: Biết Chúa Qua Bản Tính Ngài – Sự Vĩ Đại Của Chúa: Chúa là Đức Chúa Trời Duy Nhất

28 Ngày Biết Chúa – Ngày 20: Biết Chúa Qua Bản Tính Ngài – Sự Vĩ Đại Của Chúa: Chúa là Đức Chúa Trời Duy Nhất

by Sưu Tầm
30 đọc

Chúa là Đức Chúa Trời Duy Nhất

Chúa là Đức Chúa Trời duy nhất – Phục truyền luật lệ ký 4:39

Không có Đức Chúa Trời nào khác – 2 Sa-mu-ên 7:22, 1 Các vua 8:60, 2 Các vua 5:15, 19:19, Ê-sai 43:10-11

Sấp mặt trước Đức Chúa Trời Thật – 1 Sa-mu-ên 5:1-8

“Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác”– Xuất Ai Cập ký 20:3 – vì Ngài là Đức Chúa Trời ghen tuông (Xuất Ai Cập ký 34:13-14)

Biết Chúa là Đức Chúa Trời duy nhất

Chỉ có một Đức Chúa Trời thật. Thờ phượng chỉ mình Ngài thôi.

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Các thần tượng của bạn là gì?
  2. Bạn làm gì để vất bỏ chúng đi?

Nguồn: Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like