Home Dưỡng Linh Sẵn Sàng Cho Trách Nhiệm và Phần Thưởng Đời Đời

Sẵn Sàng Cho Trách Nhiệm và Phần Thưởng Đời Đời

by Rick Warren
30 đọc

“Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta.” (II Ti-mô-thê 1:6)

Ẩn dụ của Chúa Giê-xu về các tài năng (ta-lâng) bày tỏ rằng Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta đạt được kết quả cao nhất từ những điều Ngài ban cho. Chúng ta cần phát huy mọi ân tứ và khả năng, giữ tấm lòng chúng ta luôn nóng cháy, tiếp tục trưởng thành trong tâm tánh và phẩm hạnh, cùng mở rộng kinh nghiệm bản thân, để không ngừng gia tăng hiệu năng trong công tác phục vụ.

Phao-lô khuyên các tín hữu thành Phi-líp hãy “càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu” (Phi-líp 1:9b). Ông cũng nhắc nhở Ti-mô-thê “hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho” (II Ti-mô-thê 1:6a).

Nếu bạn không tập luyện các cơ bắp của bạn, chúng sẽ suy yếu và teo đi. Cũng vậy, nếu bạn không sử dụng khả năng và kỹ năng Chúa đã ban cho bạn, bạn sẽ mất chúng. Chúa Giê-xu dạy ẩn dụ về các ta-lâng để nhấn mạnh chân lý nầy.  Đề cập đến người đầy tớ không làm lợi một ta-lâng, chủ phán quyết, “Hãy lấy ta-lâng của người nầy mà cho kẻ có mười ta-lâng” (Ma-thi-ơ 25:28).   

Nếu bạn không sử dụng những gì đã được ban cho, bạn sẽ mất nó. Khi bạn sử dụng những ơn Chúa đã ban cho, Ngài sẽ gia tăng thêm. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê, “Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con… Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó”  (I Ti-mô-thê 4:14a, 15a).

Bất cứ được ban cho ân tứ nào, bạn đều có thể mở rộng và phát huy nó qua sự thực hành. Chẳng hạn, không ai được ban cho ân tứ dạy hoàn hảo. Nhưng với sự học tập, nhận lời phê bình, và thực hành, một người thầy “giỏi” có thể trở thành một người thầy giỏi hơn, và với thời gian, sẽ trở thành một giáo sư bậc thầy.

Đừng dừng lại với một ân tứ phát triển nửa vời. Hãy vận dụng sức mình và học hỏi tất cả những gì bạn có thể học được. “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như một người làm công không chỗ trách được” (II Ti-mô-thê 2:15a). Hãy tận dụng mọi cơ hội huấn luyện để phát triển tầm vóc thuộc linh của bạn và mài giũa kỹ năng phục vụ.

Trên Thiên Đàng, tất cả chúng ta sẽ phục vụ Thiên Chúa mãi mãi. Ngay bây giờ, chúng ta chuẩn bị cho sự phục vụ đời đời đó bằng cách thực hành trên Đất. Giống như các lực sĩ chuẩn bị cho Thế Vận Hội, chúng ta cứ luyện tập cho ngày trọng đại đó.  “Họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát.  Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát” [còn đến đời đời – ND] (I Cô-rinh-tô 9:25b).  

Chúng ta đang sẵn sàng cho những trách nhiệm và phần thưởng đời đời.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like