Home Dưỡng Linh Bốn Cách Chúa Nói Với Bạn

Bốn Cách Chúa Nói Với Bạn

by Rick Warren
30 đọc

“Vì Đức Chúa Trời phán một, hoặc hai lần; nhưng người ta không để ý đến.” (Gióp 33:14)

Rất nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng chúng ta quá bận rộn, không nghe được lời đáp của Chúa. Nhưng chúng ta phải thong thả bắt đúng tần số và lắng nghe, bởi vì Chúa đang phán. Gióp 33:14 nói: “Đức Chúa Trời có phán, một lần hoặc hai lần, nhưng người ta không để ý đến.”

Câu hỏi là, “Làm sao tôi hiểu được? Làm cách nào để tôi bắt đúng tần số và có thể nghe được tiếng Chúa?

Đây là bốn tần số mà Chúa sử dụng:

1. Chúa nói với chúng ta qua Kinh Thánh.
Kinh Thánh là sách hướng dẫn cho đời bạn. Nó chỉ cho bạn bước đúng phải đi. Đó là tại sao bạn cần phải đọc Lời Chúa mỗi ngày. Nếu bạn không có thì giờ yên tĩnh hàng ngày để đọc Kinh Thánh, thì cũng giống như lúc Chúa muốn nói chuyện với bạn mà đường dây cứ bận hoài. Bạn cần phải giữ liên lạc liên tục với Chúa, bởi vì ý muốn của Chúa được tìm thấy trong Lời của Ngài.

2. Chúa nói với chúng ta qua các những người giảng dạy
Có bao giờ bạn ngồi nghe giảng trong nhà thờ mà cảm thấy những điều mục sư nói là một tin nhắn trực tiếp từ Chúa cho bạn? Tôi hay các mục sư khác không có cách nào có thể tìm ra chính xác những nhu cầu của từng người nghe mà giảng cho họ. Nhưng Chúa biết. Vì vậy trước mỗi khi giảng, tôi cầu nguyện, “Lạy Chúa, Chúa biết từng nhu cầu của dân sự Ngài. Xin cho con nói ra những lời cần phải nói.” Bằng cách nào đó, chỉ có Chúa mới có thể, Chúa dùng sự giảng dạy của tôi và của các mục sư khác để đáp ứng nhu cầu của người đang lắng nghe.

3. Chúa nói với chúng ta qua những cảm nghĩ.
Có hai thái cực liên quan đến điều này. Một thái cực là người thích lý luận, tin rằng không có cảm nghĩ nào có thể đến từ Thiên Chúa; tất cả phải được hợp lý. Một thái cực khác là niềm tin thần bí, tin rằng mỗi cảm nghĩ là từ Thiên Chúa. Bạn cần phải đứng ở giữa và nhận ra rằng mọi cảm nghĩ phải phù hợp với Lời Chúa.

4. Chúa nói với chúng ta qua hoàn cảnh của chúng ta.
Nếu bạn muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa, Chúa phải thường xuyên sửa trách bạn, và một trong những điều Chúa dùng để thực hiện những sửa trách đó là Ngài sử dụng hoàn cảnh đến trong đời bạn. Khi bạn bắt đầu lắng nghe Chúa thông qua các hoàn cảnh, ấn tượng, những người giảng dạy, hoặc kinh thánh, đôi khi Ngài sẽ dẫn bạn theo những cách mà bạn không hiểu. Đứng yên đó! Đi theo Chúa không luôn luôn dễ dàng, nhưng nó sẽ gặt hái thêm phước lành trong cuộc sống của bạn hơn bạn có thể tưởng tượng.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like