Home Chuyên Đề 28 Ngày Biết Chúa – Ngày 8: Biết Chúa Qua Danh Ngài

28 Ngày Biết Chúa – Ngày 8: Biết Chúa Qua Danh Ngài

by Sưu Tầm
30 đọc

Ê-lô-him, Đức Chúa Trời Mạnh Sức

Các Danh của Chúa

Chúa quá vĩ đại, vì vậy, biết danh của Ngài sẽ giúp chúng ta biết Ngài hơn. Có hơn 80 tên và danh xưng của Đức Chúa Trời trong Cựu ước. Các danh này đều xuất phát từ ba danh chính:

Đức Chúa Trời (Ê-lô-him)

Chúa (Giê-hô-va)

Chúa (A-đô-nai)

Ê-lô-him – Sáng thế ký 1:1

Danh này đã bác bỏ các chủ nghĩa:

 • Vô thần: chứng minh là có một Đức Chúa Trời
 • Trí huệ giáo: cho biết Chúa có danh xưng được biết đến
 • Đa thần: cho biết chỉ có một Đức Chúa Trời
 • Phiếm thần: chứng minh Chúa tạo ra mọi thứ chứ không phải Chúa là tất cả mọi thứ.
 • Vật chất: chỉ ra thế giới vật chất không phải là Chúa mà được tạo nên bởi Chúa.
 • Ê-lô-him được nhắc 30 lần trong chương đầu của Sáng thế ký và 2.500 lần trong Cựu ước.
 • Ê-lô-him được tạo nên bởi hai từ
 • Ê (El): năng quyền, sức mạnh vô tận
 • Lô-him (Alah): thề hứa, lập giao ước
 • Ê-lô-him tức là Đức Chúa Trời toàn năng và giữ lời hứa.
 • Về ngữ pháp, Ê-lô-him là danh từ số ít có phần kết là số nhiều. Điều này chỉ về Đức Chúa Trời 3 ngôi: Cha, Con và Thánh Linh. Ba ngôi này cùng sáng tạo thế giới và cùng hành động sau này.

Ê-lô-him mạnh sức

Sáng thế ký 1:1, Giăng 1:3, Ma-thi-ơ 19:26, Thi thiên 68:28, 34-35.

Biết Chúa mạnh sức để chúng ta cầu khẩn danh Ngài khi cần sức mạnh và năng quyền của Chúa.

Ê-lô-him đáng tin cậy

Chúa hứa và đã giải cứu Nô-ê và gia đình cùng các con vật (Sáng thế ký 6:17-18; 8:1-2). Chúa hứa cho Áp-ra-ham một dòng dõi và đưa họ đến Đất Hứa và Ngài đã làm thành (Sáng thế ký 17:1-8).

Ê-lô-him tốt lành

Đa-vít ca ngợi sự tốt lành của Đức Chúa Trời trong Thi thiên 68:3, 5-6, 10.

Ê-lô-him mạnh sức, đáng tin cậy và tốt lành

Trong Phục truyền luật lệ ký 10:12-13, Môi-se nhắc nhở dân sự giữ Mười Điều Răn như Đức Chúa Trời yêu cầu vì Ngài tốt lành và quyền năng trong câu 17-18.

Biết Ê-lô-him

Biết danh Ê-lô-him để chạy đến với Chúa khi cần giúp đỡ vì Ngài năng quyền, tốt lành, đáng tin cậy và giữ lời hứa.

Ê-lô-him là Đấng sáng tạo, mạnh sức, đáng tin cậy và tốt lành. Tin cậy Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm

 1. Bạn thấy điều gì thú vị nhất trong những chia sẻ về Ê-lô-him?
 2. Điều gì ấn tượng với bạn nhất: năng quyền, sự đáng tin cậy, hay sự tốt lành của Ê-lô-him?

Nguồn: Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like