Home Chuyên Đề 28 Ngày Biết Chúa – Ngày 5: Sửa Lại Những Nhìn Nhận Sai Về Chúa

28 Ngày Biết Chúa – Ngày 5: Sửa Lại Những Nhìn Nhận Sai Về Chúa

by Nau Puih
30 đọc

“Không phải vị thần phá đám”

Tôi từng sợ Chúa sẽ khiến tôi làm những điều tôi không thích nên tôi thường chạy trốn sự kêu gọi của Chúa. Sau này khi đầu phục Chúa, tôi nhận ra đi theo sự kêu gọi của Chúa mang đến cho tôi những kinh nghiệm tuyệt vời trong đời. Tôi biết Chúa không phải vị thần phá đám.

Vị thần phá đám

Quan điểm sai chệch này được Sa-tan gieo ra trong Sáng thế ký đoạn 3:1-5 khi Sa-tam cám dỗ Ê-va ăn trái táo.

Lẽ thật: Chúa tốt lành và làm lành

Thi thiên 119:68, 107:1, 145:9, 31:19, 34:8.

Ý muốn của Chúa cho chúng ta là tốt lành – Giê-rê-mi 29:11

Ngay cả những khó khăn cũng được Chúa sử dụng để kế hoạch của Ngài được làm thành và mang đến sự tốt lành trên cuộc đời chúng ta (Rô-ma 8:29, Gia-cơ 1:2-4).

Sự hiện diện của Chúa là nơi có sự sống, niềm vui và thoả lòng – Thi thiên 16:11

Chúa nhìn vào con cái Ngài với niềm vui, chứ không phải  sự khó chịu và tức giận – Sô-phô-ni 3:16-17

Chúa tốt lành và nhìn con cái Ngài với niềm vui

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Câu Kinh Thánh nào trong phần này cảm động bạn Tại sao?
  2. Khía cạnh nào của cuộc sống khiến bạn gặp khó khăn tin cậy Chúa tốt lành?

Nguồn: Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like