Home Chuyên Đề 28 Ngày Biết Chúa – Ngày 3: Sửa Lại Những Nhìn Nhận Sai Về Chúa

28 Ngày Biết Chúa – Ngày 3: Sửa Lại Những Nhìn Nhận Sai Về Chúa

by Sưu Tầm
30 đọc

“Không phải người cha xa cách hay thần đèn”

Cha của bạn có thể là một người tốt, thông minh và chăm chỉ nhưng ông vẫn giữ khoảng cách với bạn về cảm xúc và dễ bị cuốn vào việc riêng.

Người cha xa cách?

Kinh Thánh miêu tả Cha trên trời khác xa với cha dưới đất.

  • Chúa, Cha, yêu bạn – 1 Giăng 3:1
  • Chúa, Cha, biết bạn – Lu-ca 12:6-7

Mỗi người có khoảng 100 ngàn sợi tóc trên đầu và Chúa biết chính xác số sợi tóc bạn có. Ngài biết mọi chi tiết trong cuộc đời bạn.

  • Chúa, Cha, quan tâm bạn – Thi thiên 103:13

Đừng tưởng rằng không ai quan tâm, yêu thương bạn, Chúa Cha luôn yêu thương và để tâm đến bạn.

  • Chúa, Cha, ở gần những người con bị tổn thương – Thi thiên 34:18

Chúa không phải người cha xa cách cũng không phải vị thần đèn.

Thần đèn

Chúng ta thích ý tưởng về một Đức Chúa Trời ở trong cái đèn là hội thánh. Chúng ta muốn kiểm soát Ngài, gọi Ngài ra khi cần và khi không cần thì bỏ lại Ngài trong đèn để chúng ta được sống cuộc sống riêng ở nhà và chốn công sở. Thực ra Chúa còn hơn cả thần đèn.

  • Chúa quá to so với cái đèn – 1 Các vua 8:27; Giê-rê-mi 23:24
  • Chúa quá mạnh mẽ so với cái đèn – Giê-rê-mi 32:17; Ê-phê-sô 3:20

Sau nhiều năm cố đặt Chúa vào trong cái đèn để sống theo ý riêng mình, cuộc đời tôi ngày càng đi xuống và tôi quyết định đầu phục và để Ngài dẫn dắt cuộc đời tôi.

Chúa là người cha yêu thương

Ngài quá mạnh, không thể bị kiểm soát

Chúng ta cần thuận phục sự kiểm soát của Ngài

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Cách nhìn nhận về Chúa nào bạn bị ảnh hưởng nhiều nhất?
  2. Trong bài này, điều gì về Chúa thách thức bạn nhất

Nguồn: Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like