Home Dưỡng Linh Ơn Của Ngài Ở Trên Con Cái Ngài

Ơn Của Ngài Ở Trên Con Cái Ngài

by Sưu Tầm
30 đọc

Cơ-đốc nhân phải luôn rất cẩn thận khi bàn đến những lời dạy về sự thịnh vượng. Tôi phản đối tư tưởng “sử dụng” Đức Chúa Trời như một phương tiện để đạt được sự giàu có hoặc những phước lành mà chúng ta muốn. Nhiều người xem Chúa như “thần tài”; Nếu đúng là như vậy, thì tôi tin rằng những người đó thực sự không theo Chúa mà theo phước.

Tuy nhiên, cá nhân tôi nhận thấy ơn huệ của Ngài luôn ở trên cuộc đời tôi. Ơn là khi bạn không thể giải thích điều đó đã xảy ra như thế nào, nhưng bằng cách nào đó mọi chuyện đã xảy ra theo hướng có lợi cho bạn. Đó là khi bạn chắc chắn rằng điều đó là không thể nhưng hóa ra lại là có thể. Và đó là tất cả những gì về Chúa. Tôi không ỷ lại vào sức mình, tôi không cố gắng “thu hút”sự chú ý của Chúa hoặc làm gì để Ngài ban ơn cho tôi nhiều hơn những người khác, bởi vì tôi biết rằng tất cả là do Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đã ban ơn cho tôi – một cách nhưng không, tất cả là bởi ân điển.

Tôi cầu nguyện rằng bạn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy ơn của Ngài trên đời sống mình ngay cả trong những điều nhỏ nhặt nhất – nhận được công việc mà bạn hằng mơ ước, mỗi ngày trôi qua một cách bình yên, hoàn thành công việc giữa những ngày thứ Hai bận rộn, làm xong công việc nhà, hoặc có cơ hội để chia sẻ Phúc Âm với người khác.

Tất cả là nhờ ơn huệ của Ngài, và tôi tin rằng ơn của Ngài luôn ở trên con cái Ngài.

Nguyện ơn Chúa, là Đức Chúa Trời chúng tôi, giáng trên chúng tôi; Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi; Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi.” (Thi-thiên 90:17)

Biên tập: Eunice Tu

Nguồn: facebook.com/WriteforJesus

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like