Home Chuyên Đề Hướng Đi Cho Cuộc Đời – Phần 8: Địa Ngục Hay Thiên Đàng?

Hướng Đi Cho Cuộc Đời – Phần 8: Địa Ngục Hay Thiên Đàng?

30 đọc

Bạn tin có địa ngục và thiên đàng không?

Bạn có biết làm thể nào để tránh được địa ngục và hưởng được thiên đàng không?

BẠN CÓ BIẾT CHẮC SAU KHI QUA ĐỜI BẠN SẼ ĐƯỢC Ở THIÊN ĐÀNG KHÔNG?

Đây là những câu hỏi hết sức quan trọng cần được bạn trả lời ngay hôm nay.

Tại sao bạn phải biết chắc câu trả lời?

Rồi đây, bạn và tôi sẽ sống mãi mãi ở một trong hai nơi nầy. Hoặc ở Địa ngục, hoặc ở Thiên đàng! Hoặc bạn bị đày xuống địa ngục để ở với ma quỷ đời đời hoặc bạn sẽ được rước lên thiên đàng để ở với Chúa đời đời. Không có chỗ nào khác. Không có chuyện đầu thai chuyển kiếp. Không có cơ hội thứ hai sau khi chết.  Giống như nhiều người Việt khác, bạn muốn hưởng thiên đàng nhưng chưa biết cách làm thể nào. Bạn không biết chắc.

Không ai biết trước khi nào mình qua đời. Cuộc đời là tạm bợ và chóng qua. Không một ai trường sinh bất tử cả. Sinh ký tử quy. Sống gởi thác về. Sinh hữu hạn, tử vô kỳ. Có thể hôm nay, có thể ngày mai hoặc một vài chục năm tới bạn và tôi sẽ qua đời. Không ai tránh được ngày chầu Trời. Hãy chuẩn bị cho tương lai. Bạn còn sống là bạn vẫn còn hy vọng để kịp chuẩn bị.

Biết chắc khi chết đi về đâu, bạn và tôi sẽ không còn sợ chết nữa. Chúng ta có thể yên tâm sống hạnh phúc và chết bình an.

Nếu bạn không biết chắc sẽ được lên thiên đàng thì phần chắc chắn là bạn đang đi trên con đường dẫn xuống địa ngục.

Địa ngục có thật.

Kinh Thánh chép:

– Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Thà sợ Đấng có thể hủy diệt cả linh hồn lẫn thân thể nơi địa ngục (Ma-thi-ơ 10:28).

– Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa (Khải huyền 20:15).

– Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghiết, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai (Khải huyền 21:8).

– Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ của nó (Ma-thi-ơ 25:41).

– Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng (Ma-thi-ơ 25:30).

Luận điệu lừa dối của ma quỷ:

– Chết là hết.

– Sau khi chết là luân hồi, chuyển kiếp.

– Địa ngục ở thế gian nầy, không phải ở đâu khác.

– Sống làm lành lánh dữ là đủ rồi…

Thiên đàng có thật.

Kinh Thánh chép:

– Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất (Ma-thi-ơ 25:34).

– Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm (Ma-thi-ơ 5:12).

Chúa Giê-su phán, – Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở. Nếu không, ta đã nói cho các con rồi. Ta ra đi để sửa soạn chỗ ở cho các con Ta cũng sẽ trở lại đón các con về với ta, để ta ở đâu các con cũng ở đó (Giăng 14:2-3).

– Hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong Ba-ra-đi (Lu-ca 23:43).

Đức Chúa Trời không muốn bạn bị hình phạt xuống hỏa ngục.

Kinh Thánh chép: “Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn” (2 Phi-e-rơ 3:9).

Người khôn biết đánh đổi các giá trị tạm thời để nhận được các giá trị vĩnh cửu. 

– “Nước thiên đàng giống như kho châu báu chôn trong ruộng. Có một người tìm thấy kho báu đó thì đem giấu. Quá mừng rỡ, người ấy đi bán hết gia tài mình để mua thửa ruộng đó” (Ma-thi-ơ 13:44).

– “Nước thiên đàng cũng ví như một thương gia đi tìm ngọc trai quý. Khi tìm được viên ngọc quý, liền đi bán hết gia tài để mua viên ngọc ấy” (Ma-thi-ơ 13:45-46).

– “Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn người sẽ bị đòi lại, vậy những của cải người đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy” (Lu-ca 12:20-21).

“Người ban cho điều không thể giữ để được điều không thể mất không phải là một người dại” (Jim Elliot).

Chúa Cứu Thế Giê-su là người duy nhất có khả năng đưa dẫn bạn đến thiên đàng.

– Đức Chúa Giê-su phán, Ta chính là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống, chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha được (Giăng 14:6).

– Kinh Thánh khẳng định: Không có sự cứu rỗi trong một ai khác cả, vì ở dưới trời chẳng có Danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ Danh ấy mà được cứu rỗi (Công vụ 4:12).

Bạn đừng hy vọng một giáo chủ hay một tôn giáo nào trên đời nầy có thể đưa bạn đến thiên đàng. Muốn lên thiên đàng của Chúa, bạn phải tin cậy Chúa và vâng theo sự chỉ dẫn của Ngài.

Những lời hứa chắc chắn nhất.

Sứ đồ Phao-lô xác chứng,

– “Chúa Cứu Thế Giê-su đã đến trong thế gian để cứu với kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy, trong những kẻ có tội đó ta là người nặng tội nhất. Nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Chúa Cứu Thế Giê-su tỏ bày lòng nhẫn nhục hoàn toàn của Ngài ra trong ta, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời” (1 Ti-mô-thê 1:15-16).

Kinh Thánh chép:

– “Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng” (Hê-bơ-rơ 4:7). – “Vì ai kêu cầu Danh Chúa thì được cứu rỗi” (Rô-ma 10: 13).

Chúa Giê-su đang mời gọi bạn,

– “Hỡi những kẻ mệt nhọc và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Hãy mang ách của ta và học theo ta, thì tâm hồn các con sẽ tìm được yên nghỉ, vì ta có lòng dịu hiền và khiêm tốn, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng” (Ma-thi-ơ 11:28-29).

Hôm nay số phận của bạn có thể thay đổi hoàn toàn.

Bạn có thể quyết định số phận vĩnh cửu của mình ngay hôm nay. Bạn có tin mừng. Bạn có lời mời và là lời hứa chắc chắn của chính Chúa Cứu Thế Giê-su. Ngài chính là Con Một của Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của bạn và tôi. Ngài đã đến thế gian để tìm và cứu bạn. Ngài đã hy sinh mạng sống của Ngài mình trên thập tự giá để mở ra con đường sống dẫn bạn đến thiên đàng. Ngài đã chiến thắng sự chết và Ngài đang sống. Vì thế Ngài là Đấng duy nhất có thể cứu bạn. Ngài đang mời gọi bạn đến cùng Ngài, tin cậy Ngài, học theo Ngài, hiệp tác theo những mục đích của Ngài và cùng đồng hành với Ngài tiến đến thiên đàng. Bạn hãy tích cực đáp lại lời mời của Chúa.  Đừng để lại ngày mai việc bạn có thể làm ngay hôm nay.

Địa vị mới của bạn.

Ngay hôm nay, khi bạn chọn con đường theo Chúa, bạn có thể vui hưởng phước hạnh về địa vị mới của người có đức tin. Bạn được quyền làm con Thiên Chúa. Địa vị của bạn sẽ thay đổi. Quyền lợi của bạn sẽ thay đổi. Tư cách bạn cũng sẽ thay đổi. Từ tối qua sáng, từ nô lệ tới tự do, từ vô vọng đến hy vọng, từ chia lìa đến đoàn tụ, từ buồn lo đến vui mừng, từ thù nghịch đến giải hoà, từ sợ hãi đến bình an, từ trống rỗng đến đầy ý nghĩa, từ chết đến sống, từ địa ngục đến thiên đàng.

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like