Home Dưỡng Linh Cách Đối Phó Với Cảm Xúc của Bạn

Cách Đối Phó Với Cảm Xúc của Bạn

by Rick Warren
30 đọc

“Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an…Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 8:6,8)

Học kiểm soát cảm xúc của bạn là bí quyết để có tâm trí bình an.

Tôi muốn chia sẻ với bạn bốn lý do quan trọng từ Lời Chúa tại sao bạn cần học cách đối phó với cảm xúc của bạn.

1. Bạn cần học cách kiểm soát cảm xúc của bạn vì chúng thường không đáng tin.
Cảm giác bản năng của bạn thường sai. Trực giác của bạn thường có khuyết điểm. Cảm xúc của bạn thường đưa bạn đến ngõ cụt. Bạn không thể dựa vào mọi điều bạn cảm thấy!

Châm ngôn 14:12 chép: “Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.” Bạn không phải chấp nhận hết mọi cảm xúc của bạn, vì không phải tất cả đều đúng hoặc đáng tin, hoặc sẽ dẫn bạn đi đúng hướng.

2. Bạn cần học cách kiểm soát cảm xúc của bạn vì bạn không muốn bị điều khiển.
Nếu bạn không kiểm soát cảm xúc của bạn, chúng sẽ điều khiển bạn và bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của mình. Và, nếu bạn luôn bị cảm xúc hướng dẫn, người khác sẽ lợi dụng bạn. Tệ hơn hết, công cụ quỷ Sa-tan thích sử dụng nhất là những cảm xúc tiêu cực.  Nó sẽ dùng sự sợ hãi, oán giận, và lo lắng để tàn phá cuộc đời bạn.

Kinh Thánh chép: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (1 Phi-e-rơ 5:8).

3. Bạn cần học kiểm soát cảm xúc của bạn vì bạn muốn làm đẹp lòng Chúa.
Chúa không thể cai trị đời sống bạn nếu những cảm xúc cai trị bạn. Nếu bạn quyết định làm điều gì đó dựa trên cảm xúc, thì bạn đã để cho cảm xúc làm chủ bạn, và vì vậy Chúa không thể làm chủ bạn.

“Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an…Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:6, 8).

4. Bạn cần học kiểm soát cảm xúc của bạn vì bạn muốn thành công trong cuộc sống.
Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy cảm xúc đóng vai trò quan trọng hơn trong sự thành công của bạn so với chỉ số IQ. Có bao nhiêu người bạn biết đã hủy hoại thanh danh của mình vì đã nói điều gì đó trong cơn tức giận? Hoặc bỏ qua một cơ hội nghề nghiệp vì thiếu tự chủ?

Kinh Thánh chép: “Nó sẽ chết vì thiếu lời khuyên dạy, và bị lầm lạc vì ngu dại quá” (Châm-ngôn 5:23).

Khi bạn dâng lòng mình cho Chúa Jesus, nghĩa là bao gồm cả cảm xúc của mình. Vậy thì khi bạn nói: “Tôi dâng lòng mình cho Chúa”, bạn đã dâng cảm xúc mình để cho Chúa kiểm soát. Chúa Jesus muốn trở thành Chúa của những cảm xúc bạn, không phải chỉ tư tưởng và hành động của bạn thôi đâu. Ngài muốn làm chủ cảm xúc của bạn.

“Hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 4:2).

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanhcom

Bình Luận:

You may also like