Home Cho Người Việt Muốn Theo Đạo Tin Lành Tôi Phải Làm Chi ?

Muốn Theo Đạo Tin Lành Tôi Phải Làm Chi ?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Theo Đạo Tin Lành không phải là theo một tổ chức tôn giáo, nhưng là tin cậy và đi theo Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Chúa đang sống và đang dìu dắt chúng ta trên con đường dẫn vào nguồn sống.  Vì vậy điều cần yếu là ta phải nghe Chúa chỉ dẫn và vâng lời Ngài.  Chúa Giê-xu phán:  “Kỳ đã trọn, Nước Trời đã đến gần, các con hãy ăn năn và tin Đạo Tin Lành” (Mác 1:15).

ĂN NĂN TỘI là nhận biết mình có tội, đau buồn về tội lỗi và quyết tâm từ bỏ tội, chuyển hướng quay về cùng Chúa.

TIN NHẬN CHÚA là bạn biết rằng Chúa Giê-xu yêu bạn đến nỗi đã hy sinh mạng báu trên thập tự giá vì chính bạn, bạn cảm xúc về tình yêu của Chúa và bạn quyết tâm tin cậy Chúa, phó thác cuộc đời mình cho Chúa, hứa nguyện tiếp tục tiến gước trên con đường theo Chúa.

Kinh Thánh chép:  “Bởi vì Đạo rất gần con, Đạo ở ngay trong miệng, trong lòng con.  Đó là Đạo đức tin chúng tôi hằng công bố:  Nếu miệng anh em xưng nhận Chúa Giê-xu là Chúa, và lòng anh em tin Thượng Đế đã khiến Ngài sống lại thì anh em được cứu rỗi.  Vì do lòng tin anh em được kể là người công chính, và do miệng xưng nhận Ngài, anh em được cứu rỗi…  Vì tất cả những người kêu cầu danh Chúa đều được cứu rỗi” (La-mã 10:8-13)

Chúa Giê-xu phán:  “Này Ta đứng bên ngoài gõ cửa, nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa ra, thì Ta sẽ vào…” (Khải-thị 3;20)

Ngay bây giờ, Chúa đang thấy rõ lòng bạn và bạn có thể kêu cầu Chúa bằng lời cầu nguyện chân thành như sau:

“Kính lạy Chúa Giê-xu, con là người có tội, xin Chúa tha tội cho con.  Con cám ơn Chúa vì Ngài đã chịu chết đền tội cho con, Ngài cũng đã từ cõi chết sống lại để ban sự sống vĩnh cửu cho con.  Con tin cậy Chúa là Đấng duy nhất có quyền cứu rỗi linh hồn con.  Giờ đây con xin tiếp nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế của con.  Xin Chúa đổi mới lòng con và dìu dắt con trên con đường theo Chúa suốt đời.  Con cầu xin trong danh Chúa Giê-xu. Amen.”

Lời cầu nguyện trên đây có bày tỏ đúng ý nguyện của lòng bạn chăng?  Nếu có, mời bạn thành tâm cầu nguyện với Chúa bằng những lời tương tự.  Chúa Cứu Thế đang sống và Ngài đang nghe lời cầu nguyện của bạn.  Chúa nhậm lời bạn và bước vào cuộc đời bạn ngay khi bạn mở miệng kêu cầu Ngài.  Kinh Thánh chép:  “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu” (Công vụ 2:21)

Mời bạn mạnh dạn tìm ngay một Hội Thánh Tin Lành gần nơi bạn ở để được hướng dẫn thêm về Chúa và cùng anh chị em thờ phượng Chúa.  Xin hoan nghinh và chúc mừng bạn gia nhập gia đình của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

MS Nguyễn Văn Huệ 

Bài vở cộng tác và  góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Nếu bạn có một quyết định và muốn tìm hiểu thêm về niềm tin và cách bước theo Chúa Giê-xu, xin hãy gửi email đến tintuc@hoithanh.com. Hoặc bạn có thể đáp ứng ngay bên dưới đây:

{chronocontact}tin_chua_online{/chronocontact}

Bình Luận:

You may also like