Home Dưỡng Linh Tìm Những Người Bạn Có Thể Xây Dựng Bạn

Tìm Những Người Bạn Có Thể Xây Dựng Bạn

by Rick Warren
30 đọc

 “Anh em chớ mắc lừa: Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt.” (1 Cô-rinh-tô 15:33 BTT)

Chúng ta hãy thống nhất trước rằng Chúa muốn bạn có bạn bè là những người không tin Chúa. Chúa muốn bạn yêu thương mọi người, thể hiện lòng tử tế với mọi người và có thể giúp đỡ mọi người. Nếu bạn không có bạn bè là những người không tin Chúa, bạn sẽ không ở gần người nào cần nghe đến Phúc Âm. 

Nhưng những người bạn tốt nhất của bạn nên là những người tin Chúa Giê-Xu. Họ nên là những tín đồ mạnh mẽ.

Kéo người ta xuống dễ hơn là kéo họ lên. Đó là lý do tại sao bạn phải chắc chắn rằng những người bạn đi chơi nhiều nhất đang đưa bạn đi đúng hướng. Họ nên xây dựng bạn hơn là phá đổ bạn.

Bạn muốn ở đâu trong 10 năm tới? Bạn muốn trở thành hạng người nào? Nói cho tôi biết hai điều về bạn và tôi có thể nói cho bạn biết bạn sẽ ở đâu ngay cả khi tôi không hề biết bạn. Nói cho tôi biết những người mà bạn đang dành thời gian và những gì bạn đang đọc. Hai yếu tố này sẽ quyết định tương lai của bạn.

Kinh Thánh dạy chúng ta: “Anh em chớ mắc lừa: Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt.” (1 Cô-rinh-tô 15:33 BTT)

Bạn bè của bạn rất quan trọng nên bạn không thể chọn một cách tình cờ. Bạn phải có chủ ý. Đó là lý do tại sao bạn cần một nhà thờ. Quen thân với những người ở nhà thờ. Xây dựng mối quan hệ. Tham gia một nhóm nhỏ.

Hoặc bắt đầu một nhóm nhỏ! Tập hợp một số bạn bè tin Chúa từ văn phòng hoặc khu phố của bạn để cùng học Kinh Thánh với nhau trong bữa trưa. Bạn cần những người bạn tin Chúa. Hãy làm những gì cần thiết để xây dựng những mối quan hệ đó.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like