Home Chuyên Đề Chẳng Phải Đằng Đuôi, Nhưng Ở Đằng Đầu

Chẳng Phải Đằng Đuôi, Nhưng Ở Đằng Đầu

by Hong An
30 đọc

Holocaust đứng một mình giữa những thảm sát của nhân loại trong suốt nhiều thế kỷ. Sáu triệu người Do Thái bị tàn sát – không phải vì những gì họ đã làm, mà vì họ là ai: Người Do Thái!

Ngày 27 tháng 1 là ngày tưởng niệm Holocaust quốc tế hàng năm. Đó là ngày binh lính Nga giải phóng trại tập trung Auschwitz vào ngày 27 tháng 1 năm 1945. Đỉnh điểm đáng buồn của cuộc đàn áp hàng thế kỷ đối với người Do Thái ở châu Âu.

Vào ngày 27 tháng 5 năm 2021, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết quan trọng nhất từ ​​trước đến nay về Israel. Thế giới vừa rơi nước mắt vào Ngày tưởng niệm Holocaust, sau đó lại quay lại và giáng cho Israel ngày hôm nay và dân tộc Do Thái một cái tát vào mặt hoặc là tệ hơn thế nữa.

Một người Do Thái đã từng kêu với Chúa: “Lạy Chúa, xin đừng im lặng; Hỡi Đức Chúa Trời, đừng ngoảnh mặt làm ngơ, đừng xa cách.

“Vì, kìa, các kẻ thù-nghịch Chúa náo-loạn, Và những kẻ ghét Chúa ngước đầu lên. Chúng nó toan mưu độc hại dân-sự Chúa, Bàn-nghị nhau nghịch những kẻ Chúa che-giấu. Chúng nó nói rằng: Hãy đến tuyệt-diệt chúng nó đến nỗi không còn làm nước, Hầu cho danh Y-sơ-ra-ên không còn được kỷ-niệm nữa. Vì chúng nó một lòng bàn-nghị nhau, Lập giao-ước nghịch cùng Chúa:”
‭‭(Thi-thiên‬ ‭83:2-5‬ ‭)

Và Chúa nói: “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh-khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp-đỡ ngươi, lấy tay hữu công-bình ta mà nâng-đỡ ngươi. Nầy, những kẻ nổi giận cùng ngươi sẽ hổ-thẹn nhuốc-nhơ. Những kẻ dấy lên nghịch cùng ngươi sẽ ra hư-không và chết-mất. Những kẻ công-kích ngươi, ngươi sẽ tìm nó mà chẳng thấy; những kẻ giao-chiến cùng ngươi sẽ bị diệt và thành không.”
‭‭(Ê-sai‬ ‭41:10-12‬‭)

“Bấy giờ, tất cả các dân tộc trên đất sẽ thấy rằng bạn được gọi bởi danh Chúa, và họ sẽ kính sợ bạn. Chúa sẽ ban cho bạn sự sung túc dồi dào… Đức Giê-hô-va sẽ đặt bạn ở đằng đầu, chớ chẳng phải đằng đuôi.”

Giăng Báp-tít đã nói: “Cái rìu đã ở gốc cây …” (Ma-thi-ơ 3). “Vì Đức Chúa Trời của chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt,” Thư gửi người Hê-bơ-rơ (Hê-bơ-rơ 12:29) có chép.

Một ngày nào đó, từ Jerusalem, hòa bình sẽ lan rộng trên toàn thế giới. (Ê-sai 2)
Khi đó Y-sơ-ra-ên, dân của Đức Chúa Trời, sẽ không còn ở đằng đuôi nữa, nhưng là ở đằng đầu.

Rev Willem JJ Chủ tịch Glashouwer | Cơ đốc nhân vì Israel quốc tế
Nguồn: Tạp chí Israel và Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

https://www.facebook.com/photo/?fbid=673268607353348&set=a.120082816005266

Bình Luận:

You may also like