Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 13 – Hướng Đến Ngày Chúa Quang Lâm

Ngày 13 – Hướng Đến Ngày Chúa Quang Lâm

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

1Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-5:11

Ngày Chúa Quang Lâm

13 Thưa anh chị em, chúng tôi không muốn để anh chị em đau buồn như những người khác hông có hy vọng. 14 Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-su đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người đã ngủ trong Đức Giê-su về cùng Ngài. 15 Vậy, theo lời Chúa dạy, chúng tôi nói cho anh chị em biết điều này: Chúng ta là những người đang sống mà còn lại khi Chúa quang lâm, chúng ta sẽ không đi trước những người đã ngủ. Ctd: qua đời  16 Vì khi mệnh lệnh ban ra cùng với tiếng gọi của thiên sứ trưởng và tiếng kèn của Đức Chúa Trời vang lên thì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống. Bấy giờ những người chết trong Chúa Cứu Thế sẽ sống lại trước hết, 17 rồi đến chúng ta là những người đang sống mà còn lại sẽ cùng họ được cất lên trong đám mây để nghênh tiếp Chúa trên không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi. 18 Thế thì, anh chị em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau.

5 Ngày Chúa quang lâm

1 Thưa anh chị em, về thì giờ và thời kỳ, chúng tôi không cần phải viết cho anh chị em. 2 Vì chính anh chị em biết rõ rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm lúc đêm khuya. 3 Khi người ta tuyên bố: Hòa bình và an ninh thì tai họa sẽ thình lình xảy đến cho họ như cơn đau chuyển bụng sanh xảy đến cho người đàn bà có thai và họ sẽ không trốn thoát được.

4 Nhưng thưa anh chị em, anh chị em không ở trong bóng tối đến nỗi ngày ấy bất ngờ đến với anh chị em như kẻ trộm. 5 Vì tất cả anh chị em đều là con cái của ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm hay bóng tối. 6 Vậy, chúng ta không nên ngủ mê như những người khác nhưng hãy cảnh giác và tỉnh thức. 7 Vì ai ngủ thì ngủ ban đêm và ai say sưa thì say sưa ban đêm. 8 Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu thương, đội mão bằng hy vọng cứu rỗi. 9 Vì Đức Chúa Trời đã không định cho chúng ta bị cơn thịnh nộ nhưng được hưởng ơn cứu rỗi bởi Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, 10 Đấng đã chết vì chúng ta để chúng ta dù thức hay ngủ đều được sống với Ngài.

11 Vậy, anh chị em hãy khuyến khích lẫn nhau và xây dựng cho nhau như anh chị em vẫn đang làm.

Những Lời Khuyên Bảo Và Chào Tạm Biệt

12 Thưa anh chị em, xin anh chị em quý trọng những người làm việc khó nhọc giữa anh chị em, là những người nhân danh Chúa lãnh đạo và khuyên bảo anh chị em. 13 Hãy lấy tình thương mà tôn kính họ vì công việc họ làm. Anh chị em hãy sống hòa thuận với nhau.

 

SUY GẪM:

C. 15-17 Chính Chúa Cứu Thế sẽ từ trời giáng xuống. Vào lúc đó, mệnh lệnh ban ra sẽ vang dậy khắp các núi, các sông, những người chết trong Chúa Cứu Thế sẽ sống lại trước hết. Tiếp đó những người đang sống sẽ cùng được cất lên trong đám mây để gặp Chúa trên không trung.

C. 5:1-3 Ngày giờ Chúa Cứu Thế trở lại là điều bí mật chỉ có Đức Chúa Cha biết (Ma-thi-ơ 24:36; Công Vụ 1:7). Chúng ta không biết khi nào điều này ứng nghiệm, nhưng Chúa Giê-su sẽ trở lại như lời Ngài đã hứa (Công Vụ 1:11). Khi con người thế gian nói rằng mọi điều đang tốt đẹp và không có lý do gì để phải lo lắng, thì Chúa sẽ trở lại và tai họa sẽ giáng xuống trên những kẻ không tin kính Chúa.

C. 5:9,10 Chính Đức Chúa Trời khiến chúng ta trông đợi sự tái lâm của Ngài và sống một đời sống thánh khiết. Chúa không muốn chúng ta bị hủy diệt trong Ngày phán xử, nhưng được cứu rỗi. Đó là lý do vì sao Đức Chúa Trời khiến Chúa Giê-su phải chết. Hãy nhận biết ơn cứu rỗi của Đức Chúa Cha đã dành cho chúng ta và nhìn lại đời sống mình.

C. 13,14 Không nhận biết đúng đắn về sự sống lại và sự quang lâm của Chúa Cứu Thế có thể khiến chúng ta sẽ đau buồn về một tương lai không chắc chắn. Bởi tin vào sự sống lại trong Chúa Giê-su, trái đầu mùa của sự phục sinh, chúng ta có niềm hy vọng của những người tin kính sẽ vượt qua sự chết.

Cầu nguyện Là những đứa con của sự sáng mỗi ngày, nguyện con chờ đợi sự tái lâm và luôn tỉnh thức với đức tin, hy vọng và tình yêu thương.

Bình Luận:

You may also like