Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 03 – Hãy Ghi Nhớ Cuộc Hành Trình

Ngày 03 – Hãy Ghi Nhớ Cuộc Hành Trình

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Dân số 33:1-56

1 Lộ trình và các địa điểm hạ trại từ Ai-cập đến Giô-đanh. 2 Đây là các địa điểm dân Y-sơ-ra-ên hạ trại sau khi rời Ai-cập tiến lên theo hàng ngũ dưới quyền chỉ huy của Môi-se và A-rôn. Môi-se vâng lịnh CHÚA ghi chép cuộc hành trình của nhân dân theo thứ tự các địa điểm hạ trại. Đây là các chặn đường: 3 dân Y-sơ-ra-ên từ Ram-se lên đường ngày mười lăm tháng giêng, một ngày sau Lễ Vượt Qua, họ anh dũng kéo ra trước mắt toàn dân Ai-cập. 4 Dân ấy đang chôn cất các con trai đầu lòng mà CHÚA đã đánh hạ, vì Chúa đã đoán phạt các thần của họ. … 50 Trong đồng bằng Mô-áp bên sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô, CHÚA bảo Môi-se: 51 “Con hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên, khi các ngươi qua sông Giô-đanh để vào xứ Ca-na-an, 52 hãy đuổi tất cả dân cư trong xứ đi. Hãy tiêu diệt các tượng chạm và tượng đúc và phá đổ tất cả các nơi cao của họ. 53 Hãy chiếm hữu đất đai và định cư tại đó vì Ta đã ban cho các ngươi chiếm hữu xứ ấy. 54 Hãy bắt thăm chia đất theo chi tộc họ, cho nhóm đông được hưởng miếng đất là được làm chủ miếng đất ấy. Hãy phân phối đất đai theo tông chi tộc. 55 Nhưng nếu các ngươi không đuổi dân cư trong xứ, những kẻ các ngươi cho ở lại sẽ như gai đâm trong mắt, chông xóc vào hông. Họ sẽ gây rối cho các ngươi trong xứ các ngươi ở. 56 Lúc ấy, Ta sẽ làm cho các ngươi điều Ta đã làm cho họ.”

Tổng quát Cuộc hành trình của dân sự Đức Chúa Trời được Môi-se ghi chép lại. Hành trình bắt đầu kể từ thời điểm họ rời khỏi Ai-cập, vùng đất của tối tăm và sự chết, để đến vùng đất tràn đầy sữa và mật. Đức Chúa Trời ở cùng dân sự Ngài trong suốt cuộc hành trình trong sa mạc (Phục Truyền 2:7). Như chim phụng hoàng bảo vệ bầy con, một mình Chúa đã hướng dẫn họ (Phục Truyền 32:11,12). Chính vì thế, cuộc hành trình này là của Y-sơ-ra-ên nhưng cũng là của Chúa. Ngày nay chúng ta cũng đang đi trên một hành trình giống như hành trình của dân Y-sơ-ra-ên trong sa mạc. Lời Chúa hướng dẫn chúng ta khởi đầu từ đâu và đi đâu trong mỗi thời khắc cuộc sống và dạy dỗ chúng ta dừng lại ở nơi nào. Lời Ngài là sự bảo đảm chắc chắn cho chúng ta để tiến vào miền Đất Hứa.

Câu 50-53 Cho dù Đức Chúa Trời hứa ban cơ nghiệp như một ân sủng, dân Y-sơ-ra-ên phải chiến đấu và chinh phục miền đất đó. Một lời hứa không có nghĩa là chúng ta có thể ngồi và không làm gì cả và chờ đợi một cách lười biếng; song chúng ta phải chiến đấu và chờ đợi cho đến khi lời hứa được làm thành tựu trong chúng ta. Đức Chúa Trời đẹp lòng với những Cơ Đốc nhân chiến thắng các vương quốc và tiếp nhận lời Chúa hứa trong đức tin (Hê-bơ-rơ 11:33). Dẫu Chúa hứa và Ngài sẽ làm thành lời hứa (Gióp 23:13; I-sa 55:11), chúng ta cần vững tin để cầu xin lời hứa đó được làm thành (Ê-xê-chi-ên 36:37) và tiến về phía trước.

Cầu nguyện Cảm tạ Chúa vì đã đặt để con trên con đường đức tin và Ngài luôn ở cùng con.

Bình Luận:

You may also like