Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 101: Tại Sao Con Không Thể Đến Thiên Đàng Bây Giờ?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 101: Tại Sao Con Không Thể Đến Thiên Đàng Bây Giờ?

30 đọc

Khi con đọc về sự tuyệt vời ở trên thành thánh, con có thể muốn đi đến đó ngay bây giờ. Mọi người ở đó rất hạnh phúc. Nhưng có thể tại vì con đang buồn. Có thể con đang bị ốm hoặc đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Có thể một người con yêu thương đã qua đời, và con muốn được ở với họ. Hay con có thể đang có nan đề khiến con buồn. Hay con có thể băn khoăn tại sao con phải ở lại trên đất. Liệu ở trên thiên đàng có dễ dàng và tốt hơn không?

Có thể dễ hơn, nhưng có lẽ sẽ không tốt hơn. Có thể đây không phải là điều Chúa muốn. Tại sao lại vậy? Bởi vì con vẫn có việc để làm trên đất. Chúa muốn con sống cuộc đời của con ngay ở đây, đi theo sự dạy dỗ của Chúa Giê-su. Con phải vâng theo Ngài mỗi ngày––ngay cả trong những ngày khó khăn. Sau đó, khi Chúa quyết định đến thời điểm đưa con lên thiên đàng, Ngài sẽ mang con đi.

Chúa không thường ban cho con sự lựa chọn khi nào con đi. Ngài đã trao cho sứ đồ Phao-lô một sự lựa chọn. Nhưng Phao-lô là một người già cả, và ông đã bị đánh đập và ném đá nhiều lần. Ông đã kiệt sức. Ông sẵn sàng lên thiên đàng. Nhưng ông vẫn không biết nên chọn điều gì.

Phao-lô viết: “Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt, là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn; nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em, để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ” (Phi-líp 1:21-25).

Lên thiên đàng sẽ tốt hơn cho Phao-lô. Nhưng nếu Phao-lô ở lại trên đất và giúp người khác thì sẽ tốt hơn cho họ. Nên ông quyết định ở lại. Cơ đốc nhân không thể luôn quyết định làm điều gì dễ dàng nhất cho họ. Họ phải nghĩ cho người khác nữa. Con không thể đi lên thiên đàng chỉ bởi vì cuộc sống khó khăn.

Con có thể hỏi, “Con không được ghé thăm thiên đàng một lúc, rồi quay về sao?” Nếu Chúa muốn, con sẽ làm được. Phao-lô đã làm được. Ông đã ghé thăm thiên đàng (xem 2 Cô-rinh-tô 12:2-4). Và sứ đồ Giăng cũng vậy. Ông đã ghé thăm ngai của Chúa trên thiên đàng (xem Khải huyền 4:1-2). Nhưng nhớ rằng rất ít người được phép ghé thăm thiên đàng.

*****

Tại sao không lên thiên đàng ngay thì thường tốt hơn?

Khi nào Chúa sẽ đưa con lên thiên đàng

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like