Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 16 – Lời Tiên Tri Thứ Nhất Của Ba-la-am

Ngày 16 – Lời Tiên Tri Thứ Nhất Của Ba-la-am

by Ban Biên Tập
30 đọc


Dân số 22:36-23:12

36 Nghe tin Ba-la-am đến, Ba-lác ra tận một thành bên sông Ạt-nôn, ngoài biên giới để tiếp đón. 37 Ba-lác hỏi Ba-la-am: “Tôi đã khẩn khoản mời sao ông không đến? Tôi không đủ khả năng cho ông được vẻ vang sao?” 38 Ba-la-am đáp: “Bây giớ tôi đã đến đây. Nhưng tôi không có quyền nói gì hết. Tôi chỉ nói những lời Đức Chúa Trời đặt trong miệng tôi.” 39 Và Ba-la-am đi với Ba-lác đến Ki-ri-át Hút-sốt. 40 Ba-lác giết bò, cừu để cúng tế, và sai đem lễ vật cho Ba-la-am và các trưởng lão cùng đi với ông. 41 Sáng hôm sau, Ba-lác đem Ba-la-am lên Ba-mốt Ba-anh là nơi từ đấy Ba-la-am có thể thấy một phần người Y-sơ-ra-ên.

23

Lời Tiên Tri Thứ Nhất Của Ba-la-am

1 Ba-la-am nói với Ba-lác: “Xin xây tại đây bảy cái bàn thờ, và chuẩn bị cho tôi bảy con bò đực và bảy con chiên đực.” 2 Ba-lác làm theo lời Ba-la-am nói, và hai người dâng một con bò và một con chiên trên mỗi bàn thờ. 3 Rồi Ba-la-am lại nói với Ba-lác: “Xin Vua đứng bên của lễ thiêu mình. Tôi đi đằng này, có lẽ Đức Chúa Trời sẽ đến cho tôi gặp. Ngài bảo tôi điều gì, tôi sẽ cho vua hay.” Ba-la-am đi lên một ngọn đồi. 4 Đức Chúa Trời gặp Ba-la-am, và ông thưa: “Tôi có lập bảy cái bàn thờ, trên mỗi cái dâng một con bò và một con chiên.” 5 CHÚA đặt lời trong miệng Ba-la-am, và bảo ông trở về nói với Ba-lác. 6 Ba-la-am về, thấy Ba-lác đứng bên của lễ thiêu mình, cùng với các trưởng lão Mô-áp. 7 Ba-la-am nói lời tiên tri như sau: “Ba-lác, vua Mô-áp vời tôi đến từ A-ram, từ những dãy núi miền Đông. Bảo tôi đến nguyền rủa Gia-cốp, lăng mạ Y-sơ-ra-ên. 8 Tôi nguyền rủa sao được người Đức Chúa Trời không nguyền rủa? Tôi lăng mạ sao được người Đức Chúa Trời không lăng mạ? 9 Từ chót núi tôi thấy họ, từ đồi cao tôi nhìn họ. Tôi thấy họ, một dân sống riêng rẽ, không coi mình như một nước thế gian. 10 Ai lường được cát bụi của Gia-cốp? Ai đếm được phần tư dân số Y-sơ-ra-ên? Cho tôi chết cái chết của người công chính, cho tôi qua đời như họ qua đời!” 11 Ba-lác hỏi Ba-la-am: “Ông làm gì vậy? Tôi mời ông đến nguyền rủa quân thù, nhưng ông lại đi chúc phước cho họ.” 12 Ông đáp: “Tôi phải nói những lời CHÚA đặt trong miệng tôi.”

 

SUY GẪM:

C. 38,23:7,11,12 Ba-lác chào đón Ba-la-am vào chờ đợi ông sẽ rủa sả Y-sơ-ra-ên, nhưng Đức Chúa Trời không cho phép Ba-la-am rủa sả Y-sơ-ra-ên (Giô-suê 24:10). Ông cũng kiểm soát lời nói của mình nên đã hoàn toàn chúc phước cho Y-sơ-ra-ên. Thậm chí ngày nay Đức Chúa Trời cũng kiểm soát mọi người và mọi sự việc phía sau “sân khấu” và đổi lời rủa sả trên tôi thành ra một lời chúc phước. Liệu tôi có điều đảm bảo chắc chắn rằng “Nếu Chúa ở cùng tôi, ai nghịch cùng tôi được” (Rô 8:31)?

C. 7-10 Y-sơ-ra-ên là dân tộc đặc biệt, được cứu từ ân sủng và phước lành của Chúa từ các dân ngoại quốc. Ba-la-am đã thấy sự ứng nghiệm của lời hứa Đức Chúa Trời dành cho Áp-ra-ham và hát một bài ca. Khi những người chưa tin xung quanh tôi trông thấy tôi được Chúa chúc phước, liệu họ cũng có niềm hy vọng này không?C. 36-40,23:1-3 Ba-lác giết chiên, bò và đối đãi Ba-la-am rất hậu hĩnh để chiếm được lòng ông. Ba-la-am cùng Ba-lác dựng bảy bàn thờ tại Ba-mốt Ba-anh và chuẩn bị bảy con bò và bảy con cừu để chiếm được lòng Chúa. Chúng ta có thể mua được lòng người bằng tiền, nhưng không thể mua được lòng Chúa. Đức Chúa Trời không đẹp lòng với hàng ngàn cừu đực hay hàng vạn suối dầu ô-liu; song Ngài đẹp lòng khi chúng ta thi hành công lý, yêu sự thương xót và bước đi cách khiêm nhu với Đức Chúa Trời (Mi-chê 6:7,8).

Cầu nguyện Nguyện con sống một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn là đẹp lòng loài người.

Bình Luận:

You may also like