Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 13 – Chinh Phục A-mô-rít Và Ba-san

Ngày 13 – Chinh Phục A-mô-rít Và Ba-san

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Dân số 21:21-35

Đánh Bại Si-hôn Và Óc

21 Y-sơ-ra-ên sai sứ đến nói với Si-hôn, vua Am-môn như sau: 22 “Xin cho chúng tôi đi qua đất vua. Chúng tôi sẽ không đi vào đồng ruộng, vườn nho, cũng không múc nước giếng để uống. Chúng tôi sẽ theo đường cái quan cho đến khi ra khỏi lãnh thổ nhà vua.” 23 Nhưng Si-hôn không cho Y-sơ-ra-ên đi qua đất mình. Vua đem toàn thể quân đội kéo ra sa mạc, và tấn công Y-sơ-ra-ên tại Gia-hát. 24 Người Y-sơ-ra-ên chém chết Si-hôn, chiếm lấy đất từ Ạt-nôn đến Gia-bốc, cho đến biên giới Am-môn, vì biên cương Am-môn bền vững. 25 Y-sơ-ra-ên chiếm hết các thành của người Am-môn, kể cả thành Hết-bôn và các làng mạc chung quanh. 26 Hết-bôn là kinh đô của Si-hôn vua Am-môn. Ngày trước, Si-hôn đã chiến thắng vua Mô-áp, chiếm đất của vua này tới Ạt-nôn. 27 Cho nên, có thi sĩ đã viết: “Hãy cùng nhau đến Hết-bôn xây dựng lại thành của Si-hôn! 28 Từ Hết-bôn lửa đã phát ra ngọn lửa cháy từ thành của Si-hôn thiêu hủy A-rơ của Mô-áp là thành ngự trị Ạt-nôn từ trên cao. 29 Hỡi dân Mô-áp, khốn khổ cho ngươi, hỡi dân Kê-mốt, họa diệt vong đã tới con trai ngươi phải trốn tránh lưu lạc con gái ngươi phải đọa đày tù rạc chính vì Si-hôn, vua dân Am-môn. 30 Nhưng nay ta lật đổ nó tiêu hủy Hết-bôn đến tận Đi-bôn, Ta tàn phá nó cho đến Nô-phách cho đến tận Mê-đê-ba.” 31 Vậy, người Y-sơ-ra-ên chiếm ngụ đất của người Am-môn. 32 Môi-se sai người đi trinh sát Gia-ê-xe, và đánh chiếm hết các vùng phụ cận, đuổi người Am-môn đi. 33 Sau đó, người Y-sơ-ra-ên quay lại, đi lên hướng Ba-san. Óc, vua Ba-san kéo toàn quân ra chận họ tại Ết-rê-i.34 CHÚA phán với Môi-se: “Đừng sợ người, vì Ta giao người vào tay con, luôn cả quân dân và đất đai của người nữa. Hãy xử người như con đã xử Si-hôn vua Am-môn ở Hết-bôn vậy.” 35 Vậy, người Y-sơ-ra-ên giết Óc, con cái và quân dân của người, không để một ai sống sót, rồi chiếm đóng đất đai của người.

 

SUY GẪM:

C. 24-26 Y-sơ-ra-ên tấn công dân Am-môn và chiếm toàn bộ các thành phố của vua Si-hôn làm sản nghiệp, rồi họ sinh sống tại đó. Lần đầu tiên Y-sơ-ra-ên nhận được sản nghiệp là tặng phẩm Đức Chúa Trời dành cho họ. Hãy tưởng tượng tấm lòng của họ khi cuối cùng họ cũng khởi sự bước vào Đất Hứa dù họ chưa chinh phục hoàn toàn xứ Ca-na-an. Đức Chúa Trời cho Y-sơ-ra-ên được nếm niềm vui đắc thắng chiếm xứ hứa và họ được khích lệ. Dù hoàn cảnh của tôi còn rất khó khăn và đang trong một tiến trình chậm chạp, nhưng hãy tin cậy lời hứa của Đức Chúa Trời đến cuối cùng và cứ tiến bước. Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng ta đến miền Đất Hứa.

C. 26,32,35 Y-sơ-ra-ên chiếm được tất cả vùng đất của A-mô-rít và Ba-san. Bông trái thắng lợi đã được ban cho Y-sơ-ra-ên, là dân đã tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời và từng bước từng bước tiến vào vùng đất của Ba-san và A-mô-rít. Giống như Y-sơ-ra-ên, một dân vâng phục Lời Chúa và tiến gần vào Xứ Hứa, lời hứa bước vào sự yên nghỉ của Ngài vẫn dành cho chúng ta (Hê 4:1,9). Hết thảy chúng ta phải cẩn thẩn để khỏi hụt mất lời hứa của Ngài.

Cầu nguyện Tạ ơn Đức Chúa Trời Đấng ban cho con sự thắng thông qua Chúa Cứu Thế Giê-su Chirst.

Bình Luận:

You may also like