Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 163: Câu Hỏi Về Sự Sống Lại

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 163: Câu Hỏi Về Sự Sống Lại

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 22:23-33
23 Trong ngày đó, có người Sa-đu-sê, là kẻ nói rằng không có sự sống lại, đến gần Ngài mà hỏi rằng: 24 Thưa thầy, Môi-se có nói: Nếu người nào chết mà không có con, thì em sẽ lấy vợ góa anh để nối dòng cho anh. 25 Vả, trong chúng tôi có bảy anh em. Người anh lấy vợ và chết đi, nhưng vì chưa có con nên để vợ lại cho em. 26 Người thứ hai, thứ ba, cho đến thứ bảy cũng vậy. 27 Rốt lại,người đàn bà cũng chết. 28 Vậy, lúc sống lại, đàn bà đó sẽ làm vợ ai trong bảy người? Vì cả thảy đều đã lấy người làm vợ. 29 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi lầm, vì không hiểu Kinh thánh, và cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời thể nào. 30 Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ, cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy. 31 Các ngươi há không đọc lời Đức Chúa Trời phán về sự sống lại của kẻ chết rằng: 32 Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, hay sao? Đức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống. 33 Chúng nghe lời ấy, thì lấy làm lạ về sự dạy dỗ của Ngài.

Lời ngỏ:
Niềm tin của Cơ Đốc nhân vào sự sống lại chính là điểm khác biệt có một không hai của Cơ Đốc giáo so với các tín ngưỡng khác. Tất cả các tôn giáo khác đều được sáng lập bởi những con người hay những nhà tiên tri và họ đều đã kết thúc cuộc đời bằng cái chết. Còn Đấng sáng lập niềm tin Cơ Đốc là Chúa Giê-xu, Ngài đã vượt qua cái chết, đã sống lại và Ngài hứa rằng hễ ai tin theo Ngài cũng sẽ kinh nghiệm điều đó. Vì vậy, sự sống lại của Chúa Giê-xu là bằng chứng cho sự sống lại của chúng ta, đây là một trong những điều căn bản nhất trong đức tin và sự trông cậy của Cơ Đốc nhân. Thế nhưng, có rất nhiều người tin Chúa còn mơ hồ về chân lý này. Bài học hôm nay sẽ giúp cho những ai còn lơ mơ về sự sống lại của mình sau cái chết thì có sự xác quyết niềm tin nơi Chúa cách chắc chắn và vững vàng hơn.

Đoạn Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta thấy, cũng có những người thắc mắc về sự sống lại sau cái chết thể xác, đó là những người Sa-đu-sê.  Họ là tầng lớp quý tộc giàu có, ủng hộ chính quyền La mã và quan tâm đến chính trị hơn là về tôn giáo, cho nên dù thành viên của phái này ít nhưng họ được chính quyền La mã tin dùng đưa lên lãnh đạo, giữ chức tế lễ và điều hành trong nhà hội Do Thái giáo. Còn người Pha-ri-si thì chống lại sự cai trị của La mã, thành viên của phe Pha-ri-si nhiều hơn và được dân sự ủng hộ hơn. Tuy cả hai phái này đều giữ luật nghiêm ngặt nhưng người Pha-ri-si ngoài luật pháp của Môi-se còn tin vào những luật truyền khẩu. Còn người Sa-đu-sê chỉ tin vào bộ luật Môi-se để lại trong Ngũ Kinh (từ Sáng thế ký đến Phục truyền luật lệ ký). Bởi vì người Sa-đu-sê quan tâm về chính trị hơn là tôn giáo nên họ không quan tâm đến Chúa Giê-xu cho đến khi họ cảm thấy lo lắng về việc Ngài có thể lật đổ sự cai trị của đế quốc La Mã thì có nghĩa quyền lực của họ cũng mất. Cho nên dù luôn đối lập với người Pha-ri-si, nhưng cả hai nhóm người này đều chống lại Chúa Giê-xu và cả hai phái này đều thống nhất, hiệp lực đẩy Đấng Christ vào sự chết vì Ngài đã vạch trần những  sự sai trật trong niềm tin và trong nếp sống của họ.

Sau những câu hỏi gài bẫy Chúa Giê-xu của người Pha-ri-si không thành thì người Sa-đu-sê tiếp tục tấn công Ngài qua câu hỏi về sự sống lại. Người Sa-đu-sê bác bỏ niềm tin vào sự sống lại và bất cứ điều gì liên quan đến đời sau, họ cho rằng khi chết thì linh hồn cũng chết đi, và vì vậy họ cũng bác bỏ bất cứ hình phạt hay phần thưởng mà một người sẽ nhận được sau khi chết đi. Từ đó họ không tin vào sự tồn tại của thế giới thuộc linh, ví dụ như thiên sứ và ma quỷ. Câu hỏi của người Sa-đu-sê nêu ra không liên quan đến chính trị hoặc đạo đức nhưng liên hệ đến việc giải thích Kinh Thánh. Theo Phục-truyền Luật-lệ Ký 25:5-10 thì, khi một người anh bị chết mà chưa có con, những người em trai có bổn phận phải lấy chị dâu để nối dõi cho anh. Nhóm người Sa-đu-sê đã đặt ra một câu chuyện hoàn toàn giả định và không thể nào có trong thực tế để đưa Chúa Giê-xu vào ngõ bí. Vì theo họ nếu có sự sống lại trên thiên đàng thì sinh hoạt vợ chồng của người phụ nữ này với bảy anh em kia sẽ như thế nào. Họ nghĩ rằng Chúa Giê-xu sẽ không trả lời được và như vậy là họ có thể chứng minh rằng sự sống lại là việc không thể có. Chúa Giê-xu trả lời câu hỏi của họ với hai ý như sau: 

1. Họ có quan niệm sai lầm về sự sống lại

Dù Chúa biết họ có ác ý khi đưa vấn đề này nhưng Chúa vẫn là Đấng nhân từ và Ngài vẫn chân thành giải bày lẽ thật cho họ hiểu. Chúa khẳng định rằng họ đã hiểu sai và Ngài cũng nói rõ là tại sao họ sai lầm, “vì không hiểu Kinh thánh, và cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời thể nào” Những người này tự tạo ra cho mình các ý niệm về thiên đàng và cõi vĩnh hằng cũng như về Đức Chúa Trời theo lối suy nghĩ của loài người. Thay vì chú trọng vào những điều không thể giải đáp bằng sự hiểu biết hạn hẹp của con người thì họ cần tập trung vào mối liên hệ giữa họ với chính Đức Chúa Trời, họ cần học biết về quyền năng của Ngài hơn là cố gắng lý giải những điều vượt quá khả năng của mình. Tại đây Chúa giải đáp thẳng thắng và rất đơn giản về chân lý này rằng lúc sống lại người nam và người nữ “không cưới vợ cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy“. Trên thiên đàng sẽ không có mối liên hệ vợ chồng và chúng ta sẽ giống như những thiên sứ, sẽ không còn quan hệ qua kết ước hôn nhân như ở trên đất nữa.

2. Chúa khẳng định giáo lý về sự sống lại

Đối với người Sa-đu-sê họ chỉ tin vào năm sách Ngũ kinh của Môi-se nên Chúa đã trưng dẫn đoạn Kinh Thánh liên quan tới sự sống sau khi chết, hay liên quan đến lời Đức Chúa Trời phán với Môi-se nơi bụi gai cháy ở Xuất Ê-díp-tô ký 3:6 “Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, hay sao?” nghĩa là “TA LÀ Đấng Tự Hữu, Hằng Hữu” Lúc ấy tổ phụ của Môi-se đều đã chết, nhưng Đức Chúa Trời vẫn gọi Ngài là Đức Chúa Trời của họ, chứng tỏ họ vẫn còn sống và vẫn tương giao với Ngài trong một thế giới khác. Điều này cho thấy đời sống sau khi chết là chuyện có thật. Từ đó Ngài kết luận “Đức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống” Chúa Giê-xu dùng thì hiện tại để chỉ sự sống lại và sự sống vĩnh hằng mà tất cả mọi người tin Chúa Giê-xu đều sẽ được hưởng trong Ngài. Lúc ấy, họ đều kinh ngạc về điều mà Chúa vừa dạy dỗ.

Bài học áp dụng

Bạn thân mến, cuộc sống sung túc, đầy đủ, dư dật khiến người ta không màng gì đến nhu cầu thuộc linh và sự sống đời sau. Người Sa-đu-sê là minh chứng cho điều này. Và đây cũng là hiện trạng của con người ngày nay. Điều đó khiến người ta xa rời chân lý cứu rỗi, và càng vô tín trước năng quyền của Đức Chúa Trời. Còn đối với chúng ta, sự sống lại là một lẽ thật quý giá và là niềm trông cậy, mong chờ cho đến ngày được Chúa rước về Nước thiên đàng vinh hiển.

Câu hỏi được dành cho bạn ngày hôm nay là bạn có lòng tin chắc về sự sống lại sau cái chết hay không? Nếu có, bạn có trông chờ cho đến ngày đó không?

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-xu, cảm ơn Ngài là Đấng sống lại và là Đấng ban sự sống cho chúng con. Trong lòng con còn có nhiều nỗi nghi ngờ và không tin chắc về chân lý của Ngài, xin Chúa thêm cho con đức tin và sự trông cậy vào sự sống của Ngài hầu con có được niềm khao khá nơi ở trên trời khi con được sự sống mới với Chúa trong ngày Chúa Giê-xu quang lâm. Nhân Danh Cứu Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Viết bởi Thy Ngo.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like