Home Chuyên Đề Vua Sa-lô-môn, Cát Biển, Và Sao Trời

Vua Sa-lô-môn, Cát Biển, Và Sao Trời

by Oneforisrael.org
30 đọc

Vua Sa-lô-môn nổi tiếng với triều đại hòa bình và thịnh vượng của mình. Tuy nhiên, mặc dù có một khởi đầu tốt, nhưng khi thời gian trôi qua vua đã không giữ được tình yêu tha thiết dành cho Đức Chúa Trời giống như cha mình. Để ý kỹ phần tường thuật trong Kinh Thánh, chúng ta có thể phát hiện ra một vài manh mối về nơi mà dân Y-sơ-ra-ên hướng đến và tại sao… cũng như điều đó có thể có ý nghĩa gì đối với chúng ta với tư cách là những người tin Chúa ngày nay.

Dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên đông như cát trên bờ biển; họ ăn uống vui say. Sa-lô-môn cai trị trên tất cả các vương quốc, từ sông Ơ-phơ-rát cho đến đất của người Phi-li-tin, đến tận biên giới Ai Cập. Các vương quốc ấy đều phải triều cống và phục vụ vua Sa-lô-môn trọn đời của vua.” (1 Các-vua 4:20-21)

Câu đầu tiên này gợi cho bạn điều gì: “Dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên đông như cát trên bờ biển”? Điều này nhắc tôi nhớ đến lời hứa của Đức Chúa Trời, giao ước của Ngài, với Áp-ra-ham:

Ta sẽ ban phước dồi dào cho con, làm cho dòng dõi con đông như sao trời, nhiều như cát biển, và dòng dõi con sẽ chiếm được cổng thành quân địch. Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước, vì con đã vâng lời Ta.” (Sáng-thế 22:17-18)

Nhưng có một bước ngoặt ở đây.

Chúa luôn làm ứng nghiệm Lời của Ngài

Đức Chúa Trời đã lập giao ước của Ngài với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp liên quan đến một dòng dõi, một vùng đất và lời hứa ban phước cho muôn dân. (Những lời hứa của Ngài với Áp-ra-ham có thể được tìm thấy trong Sáng-thế Ký 12:1-3, sau đó trong chương 15 và 17, với Y-sác trong 26:3-5 và với Gia-cốp trong 28:12-15). Sa-lô-môn lưu ý rằng sau nhiều thế kỷ những lời hứa của Đức Chúa Trời đã thành hiện thực:

Ca ngợi Đức Giê-hô-va, Đấng đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài được an nghỉ như mọi lời Ngài đã phán! Trong tất cả các lời hứa tốt lành mà Ngài đã phán qua Môi-se, đầy tớ Ngài, thì chẳng có lời nào không ứng nghiệm.” (1 Các-vua 8:56)

Rất nhiều chuyện đã xảy ra! Ông cụ thọ bát tuần mà vẫn không có con đã thực sự sinh con đẻ cái—khi ông đã gần 100 tuổi! Mười hai chi phái của Y-sơ-ra-ên thực sự đã làm nô lệ trong 400 năm ở Ai Cập, rồi được giải cứu một cách đầy kịch tính và được mang về Xứ Hứa rất giàu có (chính xác như đã được báo trước trong Sáng-thế Ký 15:13-16). Sau đó, họ đã thực sự chiếm được cổng thành quân địch và bây giờ tất cả họ đã ở trong xứ, từ Đan đến Bê-e Sê-ba, định cư tại Vùng-đất của Y-sơ-ra-ên. Đúng như Chúa đã phán. Và đây Sa-lô-môn ngự trong cung điện của vua ở Giê-ru-sa-lem, cùng sự lộng lẫy của mình, với một đền thờ tráng lệ cho Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Không lạ gì khi có vô số dân Y-sơ-ra-ên ăn uống và vui chơi. Điều đó thực sự đã xảy ra!

Tuy nhiên, ngay trong chính chương mà nước Y-sơ-ra-ên của Sa-lô-môn đang đắm mình trong vinh quang ấy, chúng ta thấy những vết nứt của câu chuyện. Có những dấu hiệu về một vương quốc bị chia rẽ (Giu-đa Y-sơ-ra-ên đông như cát trên bờ biển) và câu 26 có nói về việc tập hợp hàng chục ngàn con ngựa chiến – điều đặc biệt bị cấm đối với các vua Y-sơ-ra-ên trong Phục-truyền 17:16. Rắc rối xuất hiện. Thời kỳ hoàng kim này sẽ không tồn tại lâu. Đúng vậy, có hòa bình và thịnh vượng, có vương quốc rộng lớn và cuộc sống tốt đẹp, dân Y-sơ-ra-ên thì nhiều như cát trên bờ biển… nhưng vẫn còn một khía cạnh rất nổi bật khác trong lời hứa của Đức Chúa Trời và dường như không ai để ý đến.

Những lời hứa đã được thực hiện! Nhưng họ đã giữ tất cả phước lành của Đức Chúa Trời cho riêng mình. Họ đã quên việc chúc phước cho các dân.

Sau đó Sa-lô-môn đề cập đến tầm quan trọng của việc làm cho các dân nhận biết Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên nhưng lại cho rằng điều đó sẽ xảy ra khi họ nhìn thấy Y-sơ-ra-ên được ban phước đến mức nào:

Nguyện các lời trẫm đã nài xin trước mặt Đức Giê-hô-va sẽ ở bên cạnh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ngày và đêm, để bảo vệ quyền lợi của đầy tớ Ngài và của dân Y-sơ-ra-ên Ngài, tùy theo nhu cầu mỗi ngày, để muôn dân trên đất biết rằng chính Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chứ chẳng có ai khác.” (1 Các-vua 8:59-60)

Tuy nhiên, những lời Chúa hứa với Áp-ra-ham không phải chỉ dành riêng cho dân Y-sơ-ra-ên; mà là cho toàn thế giới. Đức Chúa Trời sẽ sử dụng Y-sơ-ra-ên như chiếc bình được Ngài chọn để giải cứu Dòng Dõi, Đấng Mê-si, Đấng sẽ chuộc và giải cứu thế giới khỏi tội lỗi. Sa-lô-môn và cả xứ đã phạm sai lầm, một sai lầm mà tất cả chúng ta đều dễ mắc phải, khi nghĩ rằng các phép lạ và lời hứa của Đức Chúa Trời chỉ là dành cho chúng ta.

Cát Biển và Sao Trời

Khi Đức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham trong Sáng-thế Ký 22, lời hứa của Ngài không chỉ nhắc đến cát bờ biển mà còn cả sao trên trời.

Đức Chúa Trời phán rằng dòng dõi của Áp-ra-ham sẽ “đông như sao trời, nhiều như cát biển”. Lời tường thuật về triều đại của Sa-lô-môn chỉ đề cập đến cát. Hai ẩn dụ này rất thú vị và cần được xem xét. Từ cát trong tiếng Hê-bơ-rơ là “חול” (chol) cũng có nghĩa là “bình thường”. Từ này trái ngược với “thánh”. Ngày Sa-bát và các kỳ lễ là ngày thánh, “kadosh”, nhưng những ngày khác là “chol” thông thường. Đó không phải là điều gì xấu hay khủng khiếp, nhưng không quá khác biệt hoặc không được biệt riêng ra một cách đặc biệt. Giống như cát vậy. Nếu chúng ta muốn nói về một người nào đó có lối sống thế tục, thì đây là từ gốc được sử dụng, và thật thú vị khi thành phố Tel Aviv cực kỳ thế tục được xây dựng trên những cồn cát! Chúng ta có thể coi cát là những điều xác thịt chứ không phải là thuộc linh. 

Mặt khác, các ngôi sao thường tượng trưng cho dân thánh của Đức Chúa Trời. Mười hai chi phái thuộc dân thánh của Đức Chúa Trời được tượng trưng như những ngôi sao trong giấc mơ của Giô-sép (Sáng-thế Ký 37:9). Tiên tri Đa-ni-ên đưa ra dấu hiệu đáng chú ý về số phận khác nhau của những người được cứu và chưa được cứu, người khôn ngoan và kẻ ngu dại, bằng cách sử dụng hình ảnh các ngôi sao:

Nhiều người ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, người thì để hưởng sự sống đời đời, kẻ thì để chịu tủi nhục ghê tởm đời đời. Những người khôn sáng sẽ rực rỡ như sự sáng chói trên bầu trời; và những người dắt đưa nhiều người đến sự công chính sẽ chiếu sáng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.” (Đa-ni-ên 12:2-3)

Tương tự, trong Tân Ước, Phao-lô sử dụng cùng một ẩn dụ về ngôi sao này từ Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ:

Hãy làm mọi việc không một tiếng cằn nhằn hay lưỡng lự, để anh em trở nên không chỗ trách được và thanh sạch, là con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời giữa một thế hệ xảo quyệt và sa đọa; giữa thế hệ đó, anh em hãy chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian; hãy giữ vững lời hằng sống, để trong ngày của Đấng Christ tôi có thể tự hào rằng mình đã không chạy vô ích và khó nhọc uổng công.” (Phi-líp 2:14-16)

Sự khôn ngoan rút ra từ tấm gương của Sa-lô-môn

Cát thuộc về đất. Cát đại diện cho những người thế gian, những người có suy nghĩ hạn hẹp và những người phải tranh chiến để nhận thức được các kế hoạch bao quát của Đức Chúa Trời dành cho các dân nhưng lại tập trung vào sự thỏa mãn và lợi ích riêng của họ.

Tuy nhiên, các ngôi sao luôn làm nhiều hơn là chỉ nghĩ về bản thân và xả thân vì lợi ích của người khác. Chúng tỏa sáng và soi đường trong bóng tối, bất kể trời tối đến mức nào.

Vương quốc của Sa-lô-môn theo một cách nào đó đã được xây dựng trên cát. Nó sẽ không tồn tại lâu. Đúng là họ đã đến được Xứ Hứa và được thịnh vượng một thời gian, nhưng đó là một nhà tự chia rẽ và không đứng vững. Mặt khác, Chúa Giê-xu, Đấng Mê-si, Dòng Dõi của Lời Hứa, đã đến thế gian và phó sự sống của Ngài làm của lễ cho nhiều người, để chỉ đường cho mọi người trở về với Cha. Ngài đã chỉ ra con đường dẫn đến sự sống đời đời. Đường lối của Chúa lớn hơn và tốt hơn rất nhiều so với đường lối của chúng ta. Sự vui mừng trong thời Sa-lô-môn không là gì cả khi so với sự vui mừng sẽ có trong nhà Cha Thiên Thượng của chúng ta!

Đức Chúa Trời thành tín giữ lời hứa của Ngài, và sẽ không để lời Ngài rơi xuống đất luống công—ngay cả khi chúng ta không trung tín. Nhưng khi Chúa ban phước cho bạn, khi Ngài thực hiện lời hứa với bạn, đừng chỉ giữ điều đó cho riêng mình! Hãy dâng lại cho Đức Chúa Trời để xem Ngài sẽ làm những điều mạnh mẽ nào để chạm tới nhiều đời sống hơn bạn có thể tưởng tượng.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: oneforisrael.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like