Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 27 – Đức Chúa Trời Thành Tín (2)

Ngày 27 – Đức Chúa Trời Thành Tín (2)

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Thi Thiên 105:24-45

 

24 Chúa làm cho dân Ngài tăng thêm nhiều và mạnh hơn kẻ thù họ. 25 Ngài làm người Ai-cập trở lòng ghét dân Ngài; chúng đối xử xảo trá với các tôi tớ Ngài. 26 Ngài sai Môi-se, tôi tớ Ngài và A-rôn, người Ngài đã chọn. 27 Họ thực hiện những dấu lạ ở giữa chúng; làm những phép lạ tại đất Cham. 28 Ngài sai tối tăm đến khiến xứ mù mịt; để chúng không chống nghịch Ngài. 29 Ngài biến nước của chúng thành máu; làm cho cá chết hết. 30 Đất đai chúng nó tràn ngập ếch nhái, đầy cả trong cung thất của vua. 31 Ngài phán, hàng loạt ruồi mòng bay đến, muỗi đến trên khắp bờ cõi chúng nó. 32 Thay vì mưa Ngài giáng mưa đá xuống trên chúng, làm lửa cháy khắp trên đất. 33 Ngài phá hủy vườn nho lẫn cây vả; bẻ gãy cây cối trong bờ cõi chúng. 34 Ngài phán bảo châu chấu kéo đến, cào cào nhiều vô số kể; 35 Chúng ăn hết cây cỏ trên đất; chúng ăn sạch mùa màng nơi đồng ruộng. 36 Ngài diệt tất cả các con trưởng nam tại Ai-cập, là trái đầu mùa của nguồn sinh lực chúng. 37 Bấy giờ Ngài dẫn dân Ngài ra đi với đầy vàng lẫn bạc; không một ai trong các chi tộc yếu đuối. 38 Ai-cập vui vẻ khi dân Ngài ra đi vì chúng nó kinh hoàng về họ. 39 Ngài trải mây ra để che chở; lửa để soi sáng ban đêm. 40 Dân Ngài cầu xin, Ngài ban cho họ chim cút và bánh từ trời ăn no nê. 41 Ngài chẻ đá, nước phun ra, chảy trong sa mạc như dòng sông.42 Vì Ngài nhớ lại lời hứa thánh Ngài đã ban cho Áp-ra-ham, tôi tớ Ngài; 43 Nên Ngài dẫn dân Ngài ra đi với sự vui mừng, tức là những người Ngài đã chọn ra đi trong tiếng ca hát khải hoàn.  44 Ngài ban cho họ đất đai của các nước, thừa hưởng công lao của các dân. 45 Để cuối cùng họ vâng theo các qui luật và gìn giữ kinh luật Ngài. Ha-lê-lu-gia!

Tổng quát Như lời Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham, Ngài dẫn Y-sơ-ra-ên khỏi Ai-cập, khiến họ quý giá và mạnh mẽ hơn dân Ê-díp-tô. Người Hê-bơ-rơ là một nhóm người nhỏ trước khi trở thành một dân tộc mạnh mẽ trong sự bảo vệ của Chúa. Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng Ngài với những dấu kỳ phép lạ qua Môi-se, bẽ gãy hoàn toàn ách áp bức của Ai-cập và đưa dân Ngài đến vùng đất hứa trong tiếng ca khải hoàn. Cuối cùng, như lời Ngài hứa, Ngài ban cho họ vùng đất của các dân tộc khác để làm sản nghiệp. Lịch sử dân tộc Hê-bơ-rơ giống như lịch sử cứu chuộc của chính tôi, giải thoát tôi khỏi tội lỗi, sự chết và chống nghịch, sẽ khiến tôi được dẫn vào Nước Đức Chúa Trời. Chúa hành động không ngừng nghỉ cho đến chừng nào tôi có sự sống và thừa hưởng vinh quang trong sự cứu rỗi của Ngài.

 

SUY GẪM:

C.23 Y-sơ-ra-ên là khách kiều ngụ tại Ai-cập. Đây là biểu tượng của Cơ đốc nhân đang sống trong thế gian này. Chúng ta có một quê hương đích thực. Hãy từ bỏ những suy nghĩ về sự vui mừng trong thế gian. Tôi phải từ bỏ những gì?

C.25,38 Ai-cập ghét dân Y-sơ-ra-ên khi họ sống xung quanh và vui mừng khi họ rời đi. Nếu chúng ta sống một đời sống với sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thế gian có thể phản ứng lại chúng ta bằng sự căm ghét hay nỗi sợ hãi. Nếu không có phản ứng gì, hãy tự hỏi chính mình liệu có phải đời sống của tôi đang quá giống với họ chăng?

Cầu nguyện:

Nguyện con vâng phục hoàn toàn Lời Chúa trong đức tin với thái độ kính sợ Ngài.


Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like