Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 25 – Bước Vào Thế Gian Cùng Với Đức Chúa Trời

Ngày 25 – Bước Vào Thế Gian Cùng Với Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

Mác 16:9-20

Đức Giê-su Hiện Ra Cùng Ma-ri Ma-đơ-len

9 Sau khi sống lại vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lễ, Đức Giê-su hiện ra trước hết cho Ma-ri Ma-đơ-len là người đã được Ngài trừ khỏi bảy quỷ dữ. 10 Bà ấy đi báo tin cho những người đã từng ở với Ngài đang buồn rầu và khóc lóc. 11 Khi nghe rằng Ngài đang sống và bà ấy đã thấy Ngài, họ không tin.

Đức Giê-su Hiện Ra Cùng Hai Môn Đệ

12 Sau các việc nầy, Ngài hiện ra trong một dạng khác cho hai người trong số các môn đệ đang trên đường về vùng quê. 13 Họ trở lại báo cho những người kia nhưng chẳng ai tin họ.

Đức Giê-su Hiện Ra Cùng Mười Một Môn Đệ

14 Sau đó, Đức Giê-su hiện ra cho mười một môn đệ khi họ đang ăn. Ngài trách sự vô tín và cứng lòng của họ vì họ không tin lời những người đã thấy Ngài sống lại. 15 Ngài bảo họ: “Hãy đi khắp thế giới, truyền giảng Phúc Âm cho mọi người. 16 Ai tin và chịu phép báp-tem sẽ được cứu rỗi, ai không tin sẽ bị đoán phạt. 17 Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ, nói các ngôn ngữ mới, 18 bắt rắn, và nếu uống nhằm chất độc, cũng không bị hại; họ đặt tay trên người bịnh thì người bịnh sẽ được lành.”

Đức Giê-su Thăng Thiên

19 Vậy sau khi nói chuyện với họ, Chúa Giê-su được cất lên trời và ngự bên phải Đức Chúa Trời. 20 Còn các môn đệ Ngài ra đi truyền giảng khắp nơi, Chúa cùng làm việc với họ và xác chứng lời họ bằng nhiều dấu lạ kèm theo. A-men.


SUY GẪM:

C.11,12 Ngài biến đổi những môn đệ đang thất vọng trở thành những nhân chứng của sự phục sinh (Lu-ca 24:13-31). Ngài hiện ra cho hai môn đệ đang cảm thấy thất vọng và trên đường về vùng quê, cho họ thấy lời hứa sống lại đã được thành. Cho đến ngày nay, những lời hứa của Chúa Giê-su phục sinh đang ở cùng chúng ta cho đến đời đời, nhấc chúng ta lên và khôi phục chúng ta trở nên những nhân chứng của sự phục sinh.

C.19,20 Đức Chúa Giê-su, Con của Đức Chúa Trời sẽ nhận vinh hiển, đã thăng thiên và không chỉ trở thành Vua của mọi nước mà còn ở cùng các môn đệ, những người sẽ truyền giảng Phúc Âm để họ có thể thi hành mục vụ của mình. Hãy nhớ rằng Đấng dẫn dắt từng bước chân của bạn và bảo vệ bạn là Chúa Giê-su, Đấng có tất cả mọi thẩm quyền trên trời dưới đất và hiện hữu trong đời sống của bạn.

C.9,10 Ma-ri kinh nghiệm sự sống lại và nói với những người đang buồn rầu trước cái chết của Chúa Giê-su về mọi điều đã xảy ra. Nhưng họ không tin bà. Họ đã ở cùng Chúa Giê-su nhưng họ không lắng nghe kỹ lưỡng Lời Ngài. Họ chỉ muốn Chúa Giê-su thỏa mãn mong ước của họ về một Đấng Mê-si. Đối với những người không tin vào sự sống lại, nước mắt và đau buồn sẽ không bao giờ dứt. Là những người tin vào sự sống lại giống như Ma-ri và nhận biết rằng Chúa Giê-su chiến thắng sự chết và đã sống lại, chúng ta rao báo sứ điệp này như thế nào cho những người vẫn còn bị trói chặt vào thế gian và đang buồn rầu?

Cầu nguyện Con muốn sống là một chứng nhân của Phúc Âm cho tất cả mọi người. Xin hãy ở cùng con.

Bình Luận:

You may also like