Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 24 – Sự Sống Lại Vinh Hiển Của Chúa Giê-xu

Ngày 24 – Sự Sống Lại Vinh Hiển Của Chúa Giê-xu

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

 


Mác 16:1-8

Chúa Giê-su Sống Lại

1 Sau ngày Sa-bát, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ và Sa-lô-mê mua hương liệu để đến xức thi hài Đức Giê-su. 2 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lễ, họ đến mộ khi mặt trời vừa mọc. 3 Họ nói với nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ cho chúng ta,” 4 vì tảng đá lớn lắm. Nhưng khi nhìn lên, họ thấy tảng đá đã được lăn đi rồi. 5 Vào trong mộ, họ thấy một thanh niên mặc áo trắng ngồi bên phải. Họ kinh hãi lắm. 6 Người ấy nói với họ: “Đừng sợ, các bà tìm Đức Giê-su người Na-xa-rét đã bị đóng đinh. Ngài sống lại rồi, không còn ở đây. Hãy xem chỗ người ta đặt Ngài. 7 Hãy đi nói cho các môn đệ của Ngài và cho Phê-rơ hay rằng Ngài đi trước các ông tới Ga-li-lê; tại đó các ông sẽ thấy Ngài như Ngài đã bảo các ông.” 8 Ra khỏi mộ, họ bỏ chạy vì run rẩy và kinh khiếp; họ không dám nói gì với ai vì sợ hãi.


SUY GẪM:

C.2 Bóng tối và tiếng kêu khóc khi Con Đức Chúa Trời chết (15:33) giờ đây là ánh mặt trời chói lọi mang lại cuộc sống mới qua sự phục sinh. Vào lúc sáng sớm tinh mơ (khoảng 3-6 giờ sáng) khi trời vẫn còn tối (Giăng 21:1), mặt trời vừa mọc cũng siêu nhiên giống như việc bóng tối bao phủ đến tận ba giờ chiều (15:33). Đây là một trạng thái thần học cho thấy rằng khi Con Đức Chúa Trời được chôn cất, quyền năng của sự chết đã bao phủ. Những người phụ nữ đến thăm mộ, nhưng Đức Chúa Trời cho họ thấy ánh sáng; họ đến để nhìn xác Chúa, nhưng họ được cho xem một ngôi mộ trống.

C.4-6 Đức Chúa Trời thay đổi nước mắt của những người phụ nữ trở thành nỗi kinh hãi. Xác Chúa Giê-su, thứ mà họ đang tìm, được thay thế bằng chiếc áo choàng trắng và một người thanh niên đang ngồi bên phải. Họ vô cùng ngạc nhiên vì được nghe nói rằng Chúa đã sống lại; bằng chứng ngôi mộ trống trở lại tình trạng trước đó. Phân đoạn này ám chỉ tới sự kiện người thanh niên đi theo Ngài đã bỏ lại áo choàng của mình và chạy trốn (14:51) sẽ giống như người thanh niên này và trở thành một nhân chứng về sự phục sinh.

C.7 Những môn đệ chạy trốn theo như lời Chúa Giê-su đã báo trước. Nhưng Chúa Giê-su cũng nói rằng Ngài sẽ đến Ga-li-lê và đợi họ ở đó. Chúa Giê-su đã giữ lời hứa (14:27-28). Các môn đệ không nhận ra Chúa Giê-su, nhưng Chúa biết các môn đệ của Ngài. Ngài chờ đợi họ và vẫn luôn yêu họ. Chúa là Đấng biết rõ sự yếu đuối của tôi cũng muốn gặp tôi ở Ga-li-lê.

Cầu nguyện Xin giúp con là một nhân chứng cho sự phục sinh của Ngài trọn đời con.

Bình Luận:

You may also like