Home Dưỡng Linh Sự Sẵn Sàng So Với Tài Năng

Sự Sẵn Sàng So Với Tài Năng

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau (Rô-ma 12:6a)

Có đôi khi bạn tự hỏi làm thế nào để có thể tạo nên một đột phá cho Đấng Cứu-thế nơi cộng đồng, trong nghề nghiệp, hay chỗ kinh doanh của mình? Nếu bạn đã cam kết đời sống mình cho Cứu Chúa, trọn vẹn đầu phục Ngài, và giả định rằng bạn không gắn bó với các sinh hoạt tội lỗi nào. Đức Chúa Trời dùng bạn ở ngay chỗ Ngài muốn bạn! Thiên Chúa có lý lẽ để bạn tại nơi mà bạn đang sinh hoạt.

Jim là một trung tá thường vụ của căn cứ không quân Mỹ và ông đã tham dự một buổi hội thảo của chúng tôi ở Virginia vài năm trước đó. Chẳng bao lâu sau, Đức Chúa Trời đã dẫn dắt ông bắt đầu tại văn phòng mình một nhóm mang túi ăn trưa cùng học Kinh-thánh vào mỗi thứ tư hàng tuần. Khởi đầu chỉ có hai người đồng sở đến dự, nhưng rất mau chóng nhiều người từ khắp nơi trong căn cứ bắt đầu mang theo Kinh-thánh đến dự. Chẳng mấy chốc, họ chỉ còn chỗ đứng nối đuôi dọc theo vách tường của phòng ông. Không lâu sau đó, họ đã phải dời sang căn phòng lớn hơn trong một tòa nhà khác. Khoảng ba năm sau, ông Jim về hưu, và một người hướng dẫn mới thay chỗ của ông. Thời gian trôi qua, người hướng dẫn cứ được tiếp nối thay đổi và nhiều năm sau này nhóm đó vẫn còn hội họp. Qua ông Jim, Thiên Chúa đã cảm động nhiều đời sống cho Chúa Cứu-thế. Ngài có thể làm giống như vậy qua bất cứ ai.

Điều chính yếu Đức Chúa Trời tìm kiếm là “sự sẵn-sàng” – không phải là “tài-năng”. Ông Jim đã tự làm cho mình trở thành sẵn sàng.

Bill Bright

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like