Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 20 – Mọi Người Rời Bỏ Chúa Giê-xu

Ngày 20 – Mọi Người Rời Bỏ Chúa Giê-xu

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Đức Giê-su Bị Bắt

43 Ngay khi Ngài còn đang nói, Giu-đa, là một trong số mười hai sứ đồ, đến cùng với một đám đông cầm gươm và gậy do các thượng tế, chuyên gia kinh luật và các trưởng lão sai đến. 44 Kẻ phản bội cho họ một dấu hiệu này: “Hễ tôi hôn ai, chính là người đó, hãy bắt lấy và dẫn đi cho cẩn thận.” 45 Vừa đến, Giu-đa lập tức tới gần Ngài và nói: “Chào Thầy!” rồi hôn Ngài. 46 Chúng ra tay bắt Ngài. 47 Một trong những người đứng đó rút gươm ra, đánh đầy tớ của vị trưởng tế, chém đứt tai nó. 48 Đức Giê-su bảo họ: “Các người cầm gươm và gậy đến bắt Ta như bắt kẻ cướp vậy sao? 49 Hằng ngày Ta ở cùng các người, giảng dạy trong đền thờ mà các người không bắt. Nhưng việc xảy ra, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm.” 50 Tất cả đều bỏ Ngài chạy trốn. 51 Một thanh niên theo Ngài, trên người chỉ choàng tấm vải, và chúng bắt chàng, 52 nhưng chàng bỏ lại tấm vải, trần truồng chạy thoát thân

SUY GẪM:

C.44 Trong khi Đức Chúa Giê-su chuẩn bị cứu chuộc con người qua sự chết của Ngài, Giu-đa lại chuẩn bị để giết Ngài và cứu lấy mạng sống của chính mình. Ông ta đã không lắng nghe kỹ Lời của Chúa Giê-su khi Ngài nói, “người nào muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất, nhưng ai vì Ta và Phúc Âm mà mất mạng sẽ cứu được mạng mình” (8:35). Bạn có hy sinh mạng sống của chính mình để cứu những người khác, hay đẩy những người khác xuống để cứu mạng chính mình, và bởi điều đó, sẽ bị chết đời đời?

C.46-49 Phê-rơ rút gươm ra và chém đứt tai người đầy tớ của vị trưởng tế. Đoạn này không mô tả chi tiết Chúa Giê-su đã phản ứng như thế nào, nhưng thuật lại lời nói Ngài bảo với những kẻ đến bắt Ngài với gươm và gậy gộc. Bằng cách đó, Ngài ám chỉ hành động của Phê-rơ chẳng khác gì họ. Những người này đến để giết Chúa Giê-su vô tội, và lưỡi gươm của Phê-rơ chống trả họ đã ngăn cản Chúa Giê-su trên con đường đến thập tự giá (8:32,33). Phê-rơ đã không nhận biết rằng ý muốn của Đức Chúa Trời quan trọng hơn sự an toàn của Chúa Giê-su.

C.50-54 Khi Chúa Giê-su bị bắt, các môn đệ đều chạy trốn. Người thanh niên choàng tấm vải, đã trần truồng chạy thoát thân. Có thể các môn đệ bày tỏ tấm lòng tha thiết theo Chúa Cứu Thế khi ngợi khen và hát tôn vinh Ngài, chuẩn bị một thanh gươm, chỉ choàng tấm vải vào thời tiết đầu xuân. Nhưng thật khó để từ bỏ bản thân mình và vác thập tự giá. Chính vì thế, chúng ta sẽ không cảm thấy hổ thẹn trước thử thách, mà can đảm đến gần Chúa (Hê.4:12,13

Cầu nguyện Xin thức tỉnh tâm linh yếu đuối của con, hầu cho con sẽ không chối bỏ Ngài cho dù phải đối mặt với bất kỳ thử thách nào, dù lớn hay nhỏ.

Bình Luận:

You may also like