Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 19 – Tuyên Xưng Và Phủ Nhận

Ngày 19 – Tuyên Xưng Và Phủ Nhận

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Mác 14:53-72

Đức Giê-su Trước Tòa Công Luận

53 Họ dẫn Đức Giê-su đến vị trưởng tế. Tất cả các thượng tế, các trưởng lão và các chuyên gia inh luật đều họp tại đó. 54 Phê-rơ theo Ngài xa xa, vào tới trong sân của vị trưởng tế, ngồi sưởi chung với đám cảnh vệ bên đống lửa. 55 Các thượng tế và cả hội đồng tìm chứng cớ chống Đức Giê-su để xử tử Ngài, nhưng họ không tìm được gì. 56 Nhiều người vu cáo chống Ngài, nhưng lời chứng của họ không hợp nhau. 57 Có mấy người đứng lên vu cáo Ngài rằng: 58 “Chúng tôi nghe hắn nói: ‘Ta sẽ phá hủy đền thờ xây cất bằng tay nầy, trong ba ngày Ta sẽ dựng một đền thờ khác không do tay người xây cất.’ ” 59 Nhưng lời chứng của họ cũng không hợp nhau. 60 Vị trưởng tế đứng lên giữa họ, hỏi Đức Giê-su: “Anh không đáp lại những lời tố cáo của những người nầy sao?” 61 Nhưng Ngài im lặng, không trả lời chi cả. Vị trưởng tế lại hỏi: “Anh có phải là Chúa Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời Phúc Lành Ctd: Đấng Phúc Lành  không?” 62 Đức Giê-su đáp: “Chính Ta! Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên phải Đấng Quyền Năng Ctd: Đức Chúa Trời Quyền Năng hiện xuống trên mây trời.” 63 Vị trưởng tế xé áo mình, tuyên bố: “Còn cần nhân chứng làm gì nữa? 64 Quý vị đã nghe lời phạm thượng. Quý vị thấy thế nào?” Mọi người đều lên án Ngài đáng tội chết. 65 Có mấy người bắt đầu nhổ vào Ngài, che mặt Ngài, đấm Ngài và nói với Ngài: “Hãy nói tiên tri đi!” Đám cảnh vệ cũng nắm lấy Ngài, tát Ngài.

Phê-rơ Chối Chúa

66 Khi Phê-rơ đang ở dưới sân, một trong những đầy tớ gái của vị trưởng tế đến, 67 thấy Phê-rơ đang ngồi sưởi, nhìn kỹ ông rồi nói: “Anh cũng ở với ông Giê-su, người Na-xa-rét.” 68 Nhưng Phê-rơ chối: “Tôi không biết, cũng không hiểu chị nói gì.” Rồi ông đi ra sân trước thì gà gáy. 69 Đứa đầy tớ gái thấy ông tại đó, lại bắt đầu nói với những người đứng chung quanh: “Người nầy thuộc đám đó.” 70 Nhưng ông lại chối. Một lúc sau, những người đứng quanh đó lại nói với Phê-rơ: “Đúng là anh thuộc đám đó, vì anh cũng là người Ga-li-lê.” 71 Ông bắt đầu rủa rồi thề: “Tôi không biết người các ông nói là ai.” 72 Tức thì gà gáy lần thứ hai. Phê-rơ nhớ lại lời Đức Giê-su đã bảo mình: “Trước khi gà gáy hai lần, con sẽ chối Ta ba lần.” Ông liền khóc nức nở.C.60-65 Khi các lãnh đạo tôn giáo bất đồng với chính mình và không thể tìm ra lý do để kết tội Chúa Giê-su, Ngài đã công bố Ngài chính là ai. Ngài đã cho họ bằng chứng cần thiết, và bước gần hơn tới thập tự giá. Đức Chúa Giê-su, Đấng sẽ trở nên Đền Thờ mới, quyết trở nên sinh tế dâng lên đền thờ và cứu chuộc Y-sơ-ra-ên mới, khiến chính Ngài trở nên cao trọng hơn các thầy trưởng tế.

 

SUY GẪM:

C.54 Phê-rơ tuyên bố mình sẽ theo Chúa Giê-su đến cùng (c.31) đang đi theo Ngài một quãng xa. Khoảng cách này không mang ý nghĩa là một khoảng cách về mặt địa lý, nhưng đó là một khoảng cách trong đức tin của Phê-rơ và sự hiểu biết của ông về Đấng Mê-si. Bạn đang cách xa Chúa Giê-su bao nhiêu? Nó đủ để nhìn thấy Chúa và không chối bỏ Ngài? Chúng ta phải luôn ở cùng với Chúa

C.66-72 Trong khi Chúa Giê-su bày tỏ bản chất thật của mình trước các thầy trưởng tế và tiến về thập tự giá, Phê-rơ lại chối bỏ mình trước người đầy tớ gái của vị trưởng tế. Ông không muốn có mối liên hệ với Chúa Giê-su, thốt ra lời thề độc và chối Chúa Giê-su. Nếu không có lời hứa sẽ gặp lại Ngài sau khi sống lại ở Ga-li-lê, rất có thể Phê-rơ sẽ phải chịu trách nhiệm và chết vì lời rủa sả của mình. Hãy suy gẫm tình yêu của Chúa Giê-su, Đấng đã che phủ sự chối bỏ Ngài của chúng ta bằng việc bày tỏ bản tính của Ngài

Cầu nguyện Xin giúp con tận hiến không chỉ bằng lời nói, mà bằng cả hành động

Bình Luận:

You may also like