Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 79: Sao Chúa Không Trả Lời Tất Cả Lời Cầu Nguyện Của Con?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 79: Sao Chúa Không Trả Lời Tất Cả Lời Cầu Nguyện Của Con?

30 đọc

Chúa không trả lời tất cả lời cầu nguyện của con bởi một vài lời cầu nguyện không phải ý muốn của Ngài. Con có thể xin Chúa điều mà Ngài không muốn con có. Chúa biết chính xác điều con cần. Ngài biết điều con cần còn hơn cả con. Có thể con cầu xin Ngài làm một điều gì đó nếu con thực sự cần cầu nguyện cho điều đấy. Nên con cần cầu nguyện thế này, “Nếu đây là ý Chúa, xin cho con điều này” hay “Nếu đây là ý Chúa, xin cho điều này xảy ra.” Ngay cả Chúa Giê-su cũng cầu nguyện, “Xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi” (Lu-ca 22:42).

 Nên con phải hỏi xin điều Ngài muốn con có. Sứ đồ Giăng viết, “Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. … Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài” (1 Giăng 5:14-15).

Nhiều Cơ đốc nhân không thực sự muốn ý Chúa. Họ chỉ muốn ý Chúa nếu thấy dễ dàng và thoải mái. Nhưng đôi khi ý Chúa lại khó theo và không dễ chịu chút nào. Nhiều Cơ đốc nhân cầu nguyện cho những điều ích kỷ. Nên hiển nhiên là Chúa sẽ không đáp lời cầu nguyện của họ. Đây là một số ý tưởng giúp con có lời cầu nguyện được đáp lời:

Con phải có đức tin là Chúa sẽ trả lời con. “Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi” (Mác 11:24). Nếu con không tin Chúa có thể đáp lời cầu nguyện của con, thì con chả có lý do gì để cầu nguyện cả. Nhưng có những người chỉ đọc Mác 11:24. Họ tưởng chỉ cần có đủ đức tin thì Chúa sẽ cho bất cứ điều gì họ xin. Không đúng.

Con cũng phải vâng phục Chúa. Sứ đồ Giăng viết, “Chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài” (1 Giăng 3:22). Nếu con đang làm điều gì đó không đẹp ý Chúa, con sẽ không có nhiều đức tin rằng Ngài sẽ đáp lời cầu nguyện của con.

Đừng nản trí nếu phải chờ rất lâu đến khi lời cầu nguyện được đáp. Đừng bỏ cuộc và nghĩ rằng Chúa không quan tâm. Đừng nghĩ Ngài sẽ không trả lời con. Chúa thực ra đang trả lời rất nhiều lời cầu nguyện dù trông như thể Ngài không trả lời vậy. Chỉ là cần thêm một chút thời gian để mọi thứ ở đúng nơi của nó. Nhưng trong thời điểm của Chúa, điều đó sẽ xảy ra.

*****

Ba điều con cần phải làm để được đáp lời cầu nguyện là gì?

Tại sao con không nên từ bỏ lời cầu nguyện nếu con phải chờ đợi rất lâu?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like