Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 154: Con Trẻ Ngợi Khen Chúa

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 154: Con Trẻ Ngợi Khen Chúa

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/3vZKpZgnKaM

Kinh thánh  Ma-thi-ơ 21:15-17
15 Nhưng các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy sự lạ Ngài đã làm, và nghe con trẻ reo lên trong đền thờ rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít! Thì họ tức giận, 16 và nói với Ngài rằng: Thầy có nghe điều những đứa trẻ nầy nói không? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Có. Vậy chớ các ngươi chưa hề đọc lời nầy: Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đương bú, hay sao? 17 Đoạn, Ngài bỏ họ, đi ra khỏi thành mà đến làng Bê-tha-ni và nghỉ đêm ở đó.
Lời ngỏ:
Nhà điêu khắc lỗi lạc người Đan Mạch tên là Thorwaldsen từng chạm một bức tượng hình Chúa Giê-xu. Muốn biết bức tượng có gây được phản ứng thực trong lòng người xem không, ông đã gọi một em bé đến ngắm bức tượng rồi đố đứa trẻ đó là ai. Đứa bé đã trả lời “Đó là một vĩ nhân”. Nghe vậy, Thorwaldsen biết rằng mình đã thất bại, ông bỏ bức tượng ấy đi và làm lại một bức tượng khác. Khắc xong, ông lại gọi em bé ấy đến và cũng hỏi y như lần trước. Lần này, đứa bé cười và trả lời “Đó là Chúa Giê-xu, Đấng nói rằng hãy để con trẻ đến cùng ta”. Vậy là nhà điêu khắc biết mình đã thành công. Để đánh giá tác phẩm của mình, ông đã nhờ vào đôi mắt và cảm nhận của một đứa trẻ.

Trong đoạn Kinh Thánh hôm nay, Đức Chúa Trời cũng đã dùng miệng những đứa trẻ hồn nhiên, chân thật để nói lên lẽ thật và ngợi khen Ngài. Chúa Giê-xu đến thành Giê-ru-sa-lem vào ngày thứ nhất trong tuần lễ và đây là tuần lễ cuối cùng của cuộc đời Chúa Giê-xu trên đất. Sau này, ngày Chúa nhật đó được gọi là Chúa Nhật Lễ Lá, vì khi Chúa Giê-xu cưỡi con lừa con vào đền thờ, đoàn dân đông đã trải lá cây trên đường và tung hô Chúa như hoan nghênh một vị vua trong ngày đăng quang. Thế nhưng, khi vào đến đền thờ, Chúa Giê-xu lại thấy đó không còn là một nơi thánh khiết, trang nghiêm để đến thờ phượng Đức Chúa Trời nữa mà đã trở thành nơi trao đổi, mua bán, náo loạn như “ổ trộm cướp” bởi những kẻ lãnh đạo tôn giáo lạm dụng để trục lợi cá nhân. Chúa Giê-xu đã đuổi họ ra, dẹp sạch đền thờ khỏi sự ô uế của thế tục và khôi phục lại Nhà của Đức Chúa Trời theo đúng mục đích vốn có của nơi này.

Thấy vậy, các thầy tế lễ và các thầy thông giáo rất tức giận, nhưng họ không dám làm gì Chúa Giê-xu bởi họ biết đoàn dân theo Ngài rất đông. Tại đền thờ, những đứa trẻ cũng đã reo lên ngợi khen Chúa Giê-xu là “Hô-sa-na con vua Đa- vít“. Những kẻ chống nghịch Ngài không có cách nào để chống lại việc Chúa Giê-xu đã làm, họ đành lợi dụng những lời ca ngợi của trẻ thơ để bắt bẻ Ngài. Đối với những vị lãnh đạo này, trẻ em vô cùng phiền toái và những đứa trẻ này lại đang ca ngợi Chúa là “Hô-sa-na con vua Đa-vít“. Trong những bài học trước chúng ta đã biết từ “Hô-sa-na” nghĩa là “xin hãy cứu chúng tôi bây giờ,” còn cụm từ “Con Vua Đa-vít” không những chỉ một người thuộc hậu duệ của Đa-vít mà còn có nghĩa là một người có đặc điểm giống như Đa-vít. Lời tung hô của con trẻ cho thấy niềm trông đợi một Đấng Mê-si đến giải cứu dân tộc đã lên cao điểm. Những đứa trẻ đã nghe những lời tung hô ấy nhiều đến mức môi miệng chúng cũng thốt ra những câu này. Chúa Giê-xu chính là Đấng mà cả dân sự, từ người lớn đến trẻ em đều đang trông chờ. Lời khen ngợi này khiến những lãnh đạo Do Thái giáo rất tức giận vì họ không chấp nhận sự thật này.

Chúa Giê-xu đã trích dẫn câu Kinh Thánh trong Thi Thiên 8:2 để đáp lại với họ.  “Vậy chớ các ngươi chưa hề đọc lời nầy: Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đương bú, hay sao?”. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời coi trọng sự ngợi khen của những đứa trẻ. Chúng đã làm được điều mà những vị lãnh đạo này không sẵn lòng làm, đó là dâng vinh hiển cho Đấng Mê-si đã được trông đợi từ lâu. Có những sự thật mà chỉ những tấm lòng đơn sơ mới có thể thấy, nhưng những người khôn ngoan, có học thức uyên thâm lại không nhận ra.  Đức Chúa Trời đã dùng “miệng của trẻ thơ” rất đơn sơ, ngây thơ chứ không phải là miệng của những nhà lãnh đạo tôn giáo kỳ cựu, những thầy thông giáo lỗi lạc hay những nhà diễn thuyết hùng hồn để ngợi khen Ngài. Sự ngợi khen Chúa từ môi miệng của con trẻ đã góp phần vào việc thánh hóa đền thờ của Chúa Giê-xu. Ngài đã lập lại sự thánh khiết, biệt riêng Nhà của Đức Chúa Trời thành nơi thờ phượng, ngợi khen và cầu nguyện, kêu cầu danh Chúa của mọi thành phần, mọi dân tộc.

Bài học áp dụng:
Các bạn thân mến, Hê-bơ-rơ 13:15 dạy rằng: “Hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dâng của tế lễ bằng lời ngợi khen”. Ngợi khen, ca tụng Chúa là của lễ khiến Chúa đẹp lòng. Tôn vinh và ngợi khen Đức Chúa Trời không phải là hoạt động khi có dịp, khi nhận được ơn phước Chúa ban, mà là thái độ thường trực với tấm lòng cảm tạ sự chăm sóc kỳ diệu, vững bền, không thay đổi của Ngài dành cho chúng ta. Muốn ca tụng Chúa thật tình, chúng ta cần phải để lòng chiêm ngưỡng những mỹ đức, những công việc lạ lùng của Ngài, cũng như tình thương và ân huệ Ngài dành cho chúng ta. Khi đã chiêm ngưỡng Chúa, thì sự ca tụng Chúa là hành động tự nhiên, phải lẽ. Thật Chúa là Đấng Vĩ Đại đáng được ca ngợi.

Có thể người lớn chúng ta khó mở miệng ngợi khen Chúa như những đứa trẻ ngây thơ và đơn sơ. Vì con trẻ có thể tin cậy và ngợi khen Đức Chúa Trời mà không chút nghi ngờ hay dè dặt. Chúng ta cần phải cầu xin Chúa ban cho chúng ta có ta tấm lòng đơn sơ, đức tin thuần khiết giống như trẻ thơ. Lời Chúa trong Thi Thiên cũng đã kêu gọi “Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!”. Ngợi khen Chúa là một hoạt động dành cho cả muôn vật, cho mọi thành phần ở tất cả mọi lứa tuổi. Vì chúng ta được dựng nên để ca ngợi vinh quang của Đức Chúa Trời và làm danh Chúa được vinh hiển trên đất. Bạn có thường ca ngợi Chúa với tấm lòng đơn sơ như một trẻ thơ không?

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con rằng phải có một tấm lòng “trở nên như con trẻ” để vào nước thiên đàng. Và hôm nay Chúa muốn chúng con có tinh thần ngợi khen Chúa như một đứa trẻ. Xin Ngài cất đi mọi sự trở ngại để con có thể đến gần Ngài và bày tỏ sự ngợi khen Chúa hết lòng. Nguyện lời nói của miệng con, đời sống con luôn là bài ca tôn vinh quyền năng và vinh quang Chúa. Ha-lê-lu-gia. Chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất chúng con muốn dâng lời suy tôn và ca ngợi. Trong Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.

Viết bởi Grace Ngo

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like