Home Chuyên Đề TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-31)

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-31)

by Hong An
30 đọc

Giao Ước Mới với huyết và rượu ( Phần tiếp)
Phao-lô nói rằng những Cơ đốc nhân không phải là người Do Thái đã được ghép vào cái gốc cũ, nhiều nhựa sống. Khi đưa ra tuyên bố đó, Phao-lô đang ám chỉ đến thực tế rằng những Cơ đốc nhân này hiện đang tham gia vào Giao Ước Mới mà Chúa đã thiết lập với Y-sơ-ra-ên vào buổi tối Seder, tại bữa ăn Pesach cuối cùng của Ngài với những người bạn Do Thái của Ngài. Chúng ta thường gọi đó là “Bữa Tiệc Cuối Cùng”. Lu-ca 22:19-20: “…Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới [đối chiếu Giê-rê-mi 31:31-34] trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra…

Thân thể vỡ nát và huyết tuôn rơi của Ngài đã trở thành dấu hiệu của Giao Ước Mới được Chúa công bố, và được Ngài hứa ban cho Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. Giê-rê-mi 31:31-34: “…Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa. Giao ước nầy sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Ê-díp-tô, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giê-hô-va! Vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa…” Đối chiếu Rô-ma 11:26 -27. Chúa Jesus là một người Do Thái, và những người bạn của Ngài cũng là người Do Thái. Khi Giao ước Mới được thiết lập, không có một người dân ngoại, không phải người Do Thái nào ở đó cả!

Những nguồn gốc Do Thái này ám chỉ điều gì? Nó có nghĩa là chúng ta nên quay trở lại nguồn gốc Do Thái của chúng ta. Đó chắc chắn sẽ là một quá trình gian khổ vì tất cả các loại hệ thống thần học và triết học chống Do Thái đều chạy trong máu của chúng ta. Chúng ta sẽ phải đọc Kinh thánh bằng con mắt mới, và lưu ý rằng cả Chúa Jesus, các sứ đồ và Phao-lô đều không có trong tay cuốn “Tân Ước” vì lúc đó nó đơn giản là không tồn tại! Những gì họ có là Tenach, “Cựu ước”, những tác phẩm của người Do Thái được Đức Chúa Trời thần cảm. Họ có Đức Thánh Linh và họ ý thức về các sự kiện của thập tự giá, sự phục sinh và sự thăng thiên của Chúa Jesus, người mà họ gọi bằng cái tên Do Thái của Ngài là Yeshua HaMashiach. Nhưng lúc đó không có Hội thánh Cơ đốc nào, và cũng không có hệ thống triết học thần học Cơ đốc giáo nào. Các sứ đồ biết Chúa Jêsus, và họ tuyên xưng Ngài là Đường Đi, Chân Lý và Sự Sống. Ngài là con đường dẫn đến Đức Chúa Trời – là Chiên Con của Đức Chúa Trời.

Chúng ta nên nghiên cứu ý nghĩa tiên tri của những ngày lễ này của Chúa. Chúng ta không nhất thiết phải bắt đầu tuân giữ và kỷ niệm chúng. Đây là những ngày lễ của Chúa mà Ngài đã truyền cho dân Y-sơ-ra-ên phải tuân giữ. “…Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Nầy là những ngày lễ của Đức Giê-hô-va các ngươi hãy rao truyền ra là các hội thánh…” Lê-vi Ký 23:1-2. Và Hội thánh là không phải Y-sơ-ra-ên. Nhưng chúng ta có thể học được nhiều điều từ những ngày lễ này!

Chúa Jesus giảng dạy tại Giê-ru-sa-lem, và cử hành các ngày lễ của người Do Thái (Ngày Lễ của Chúa) trong và xung quanh Đền thờ. Ngài đã bày tỏ chính Ngài một cách công khai trong Lễ Succoth (Lều Tạm), như được ghi lại trong Phúc âm của Sứ đồ Giăng, chương 7. Ngài tiến vào thành Giê-ru-sa-lem trong huy hoàng được ghi lại trong cả bốn sách Phúc âm. Đám đông ở Giê-ru-sa-lem rất mong đợi ở Ngài. Ngài được rất nhiều người ở Giê-ru-sa-lem biết đến, tại sao họ lại bắt Ngài vào ban đêm? Không nghi ngờ gì nữa, các nhà chức trách lo sợ một cuộc nổi dậy tự phát của quần chúng nếu họ đã bắt giữ Ngài vào ban ngày! Ngài đã chết tại Giê-ru-sa-lem với tư cách là Chiên Con của Đức Chúa Trời bị giết vì tội lỗi của thế gian. Ngài đã sống lại từ cõi chết tại Giê-ru-sa-lem. Ngài đã thăng thiên từ Núi Ô-liu ở Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ trở lại Giê-ru-sa-lem trong Vinh quang. Ngài mang lấy hình hài con người từ người mẹ Do Thái, Ngài đã mang hình hài đó trong sự vinh hiển và thăng thiên sau khi Ngài phục sinh, thì Ngài vẫn sẽ là người Do Thái khi chúng ta thấy Ngài đến: ‘cưỡi trên mây, sáng như mặt trời…’!
(Còn tiếp…)

Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer
Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế
Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên Dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế 

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/618248152855394

Bình Luận:

You may also like