Home Thánh Kinh Hàng Ngày 4 Lời Cầu Nguyện Và 8 Câu Kinh Thánh Về Tha Thứ Cho Bản Thân Và Cho Người Khác

4 Lời Cầu Nguyện Và 8 Câu Kinh Thánh Về Tha Thứ Cho Bản Thân Và Cho Người Khác

by Crosswalk.com
30 đọc

Liệu bạn có đang tìm kiếm sự tha thứ cho chính tội lỗi của bạn hay bạn có cầu xin Chúa giúp bạn tha thứ cho người khác, lời cầu nguyện là điều quan trọng nhất để bắt đầu khi kiếm tìm sự chữa lành và phục hồi lại sức lực. Những lời cầu nguyện dưới đây có thể giúp hướng dẫn những suy nghĩ và lời nói của bạn khi bạn tìm kiếm sự tha thứ hoặc được giúp đỡ trong việc tha thứ cho người khác. Đó là một sự tăng trưởng lớn khi kiếm tìm sự tha thứ và khi đó bạn đã bước một bước tiến rõ rệt trong đức tin của mình!

Cầu nguyện với Chúa tha thứ tội lỗi.

Trong khi tôi khuyến khích bạn cầu nguyện điều này, tôi nhắc nhở bạn rằng khi nói những lời đó không thôi sẽ không cứu được bạn đâu. Lời cầu nguyện không thể cứu, chỉ mình Đấng Christ mới cứu được bạn thôi. Nhưng lời cầu nguyện là phương tiện để đến được với Chúa trong đức tin được cứu rỗi thật. Nếu bạn cầu nguyện trong đức tin, Chúa Giê-xu sẽ cứu bạn. Bạn có thể chắc chắn điều đó.

Chúa Giê-xu Đức Chúa Trời của con ơi, lâu rồi con đã xa cách Ngài. Con biết rằng con là một tội nhân và con không thể tự cứu chính mình được. Con sẽ không tiếp tục đóng cánh cửa khi con nghe thấy Ngài gõ cửa gọi con. Bằng đức tin con thật sự biết ơn khi nhận món quà cứu chuộc của Ngài. Con sẵn sàng giao phó cuộc đời con cho Chúa là Đấng Cứu Thế. Con cám ơn Ngài, Chúa Giê-xu ơi, vì đã đến thế gian này. Con tin Ngài là con của Đức Chúa Trời Đấng đã chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con và đã sống lại từ cõi chết trong ngày thứ ba. Con cám ơn Chúa vì đã gánh thay tội lỗi con và ban cho con sự sống đời đời. Con tin mọi lời Ngài là thật. Xin Ngài hãy bước vào tấm lòng con, Chúa Giê-xu ơi, xin hãy là Đấng Cứu Chuộc con. Amen.

Nếu bạn cầu nguyện như thế này với đức tin thành thật nhất, bạn có lẽ muốn để mọi ưu tiên của bạn sau lời cầu nguyện đó như một lời nhắc nhở rằng bạn đã đến với Đấng Christ bằng đức tin, tin tưởng Ngài là Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Thế.

  • Tiến sĩ Ray Pritchard

Cầu nguyện để tha thứ cho người khác.

Chúa Nhân Từ của con,

Cám ơn Chúa vì sự nhân từ Ngài. Cảm ơn Chúa Giê-xu đã yêu con đến nỗi xuống thế gian và chịu nhiều đau đớn tột cùng quá sức tưởng tượng của con để con được tha thứ. Sự nhân từ Ngài tuôn tràn trong con thay vì những tội lỗi và sai lầm của con. Lời Ngài có chép rằng: “Phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.” (Cô-lô-se 3:14) xin giúp con bày tỏ ra tình yêu thương vô điều kiện ngay hôm nay, thậm chí cho những người làm tổn thương con.

Con hiểu được rằng mặc dù con có vết thương lòng nhưng những cảm xúc trong con không thể điều khiển hành động của con. Cha ơi, nguyện mọi lời ngọt ngào của Chúa ngập tràn trong tâm trí con và hướng dẫn mọi suy nghĩ con. Xin hãy giúp con loại bỏ mọi sự đau đớn và bắt đầu yêu Chúa như Chúa Giê-xu đã yêu con. Con muốn nhìn thấy người phạm tội nghịch cùng con qua con mắt của Đấng Cứu Thế. Nếu con được tha tội, thì người đó cũng sẽ được tha tội. Con hiểu rằng không có một mức độ đo tình yêu trong tình yêu của Chúa. Chúng con tất cả đều là con cái của Ngài, và khao khát của Ngài là không ai trong chúng con bị hư mất.

Ngài dạy chúng con “Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em” (Cô-lô-se 3:15). Khi con tha thứ theo lời Ngài, xin Đức Thánh Linh hãy làm cho lòng con được bình an. Con cầu nguyện sự bình an chỉ đến từ Chúa Giê-xu sẽ cai trị trong lòng con, loại bỏ mọi nghi ngờ và nghi vấn trong con. Và trên hết tất cả, con thật biết ơn Ngài. Không chỉ ngày hôm nay, không chỉ trong tuần này, mà là mãi mãi. Cám ơn Ngài đã nhắc nhở con “phải biết ơn” (Cô-lô-se 3:15). Với lòng biết ơn, con sẽ tiến gần Ngài hơn và bỏ đi tính hay hiềm thù.  Với lòng biết ơn, con sẽ xem những người gây đau đớn cho con như con cái của Đấng Chí Cao. Yêu thương và chấp nhận. Xin hãy giúp con tìm thấy được lòng  trắc ẩn đến từ sự tha thứ thật.

Và khi con thấy người làm tổn thương con, con sẽ lại cầu nguyện để nhớ lại sự tha thứ của Ngài đã dành cho con, vì thế con có thể không để cho bất kì những suy nghĩ tội lỗi nào kìm giữ con và khiến chúng phải vâng lời Đức Chúa Trời. (II Cô-rinh-tô 10:5). Và nguyện sự dạn dĩ của Đấng Christ trong lòng con hướng dẫn con trong sự tha thứ. Nguyện xin Cha tể trị trên mọi công việc con đang làm trong đời sống con, dạy con và hoàn thiện đức tin của con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ, Amen.

  • Kristine Brown

Cầu nguyện ngắn để tha thứ cho người khác.

Đức Chúa Trời ơi, con cám ơn Chúa vì quyền năng tha tội của Ngài, và con chọn tha thứ cho bất kì ai làm tổn thương con. Xin hãy giúp con trả tự do cho [tên người phạm lỗi với bạn] và nhường người đó cho Ngài [Rô-ma 12:19]. Xin hãy giúp con  chúc phước cho người làm hại đến con [Rô-ma 12:14]. Giúp con đi trong đường lối công bình, bình an, và vui vẻ của Ngài, chứng minh Ngài đã sống trên đất. Con chọn sự tốt bụng và lòng vị tha, tha thứ cho người khác, cũng như Chúa đã tha thứ cho con [Ê-phê-sô 4:32]. Trong danh Chúa Giê-xu Christ, Amen.

– Debbie Przybylski

Cầu nguyện ngắn để tha thứ cho bản thân.

Cha ơi, hôm nay con cầu xin sự tha thứ cho mọi lời nói nghi vấn và gian ác  của con mà con đã tự nói với bản thân mình. Con không muốn rủa sả bản thân như thế này lại một lần nào nữa. Hãy thay đổi suy nghĩ của con và giúp con hiểu được sự kỳ diệu Ngài đã làm cho con. Hãy thay đổi thói quen của con để con sử dụng miệng lưỡi con nói về những hy vọng và niềm vui trong đời sống của con. Trong danh Chúa Giê-xu Christ, Amen.

– Sarah Coleman

Những câu Kinh Thánh về sự tha thứ:

Ma-thi-ơ 6:14-15 “Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.”

I Giăng 1:9 “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”

Ê-sai 1:18 “Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.”

Mi-chê 7:18-19 “Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài, tha thứ sự gian ác, và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài? Ngài không cưu giận đời đời, vì Ngài lấy sự nhân từ làm vui thích. Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, dập sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài; và ném hết thảy tội lỗi chúng nó xuống đáy biển.”

Mác 11:25 “Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi.”

Cô-lô-se 3:13 “nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.”

Ê-phê-sô 4:31-32 “Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy”

Lu-ca 17:3-4 “Các ngươi hãy giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội hãy quở trách họ; và nếu họ ăn năn, thì hãy tha thứ. Dầu trong một ngày, họ phạm tội cùng ngươi bảy lần, và bảy lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng: Tôi ăn năn, thì hãy tha tội cho họ.”

Dịch: Bettina Nguyễn

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like