Home Dưỡng Linh Sự Tha Thứ Của Bạn Đã Tốn Đến Bao Nhiêu?

Sự Tha Thứ Của Bạn Đã Tốn Đến Bao Nhiêu?

by Rick Warren
30 đọc

“Nhờ huyết của Con Ngài, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi của mình. Đức Chúa Trời tha thứ những thất bại của chúng ta vì lòng nhân từ tràn đầy của Chúa” (Ê-phê-sô 1:7 BD GW). 

Bạn có thể ngạc nhiên khi đọc điều này, nhưng không phải cuộc sống của Chúa Giê-xu cứu rỗi bạn. Bạn cũng không phải được cứu bởi sự giảng dạy của Ngài. Bạn được cứu nhờ sự chết và sự sống lại (Phục Sinh) của Chúa. 

Cuộc sống của Chúa Giê-xu cho bạn một tấm gương tốt để noi theo. Và sự giảng dạy của Ngài ban cho sự hướng dẫn và sự khôn ngoan. Nhưng bạn cần nhiều hơn là như vậy. Bạn cần một Cứu Chúa. 

Tại sao? Kinh Thánh nói bạn đã làm hỏng hết. Bạn đã phạm sai lầm. Bạn không hoàn hảo. Bạn không đạt được tiêu chuẩn của chính mình, chứ đừng nói chi đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Bạn—cũng giống như mọi người khác đã từng sống—đã phạm tội. 

Kinh Thánh cũng nói công lý đòi hỏi sự hình phạt. Nếu bạn phạm tội, bạn phải đền tội. Nếu bạn vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, bạn phải chịu hình phạt của Đức Chúa Trời. Theo Kinh Thánh, “tiền công (hình phạt) của tội lỗi là sự chết, nhưng món quà miễn phí của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23 BD NLT). 

Nói một cách khác, một người nào đó phải trả cái giá cho tất cả những điều bạn đã làm sai trái trong cuộc sống. Và đây là lúc Chúa nói, “Ta sẽ trả cho!” Chúa đã hành động. Chúa Cứu Thế Giê-xu—là Đức Chúa Trời trong hình hài con người—được sai xuống trần gian. Ngài nói, tóm lại là, “Ta sẽ đền trả cho tội lỗi của con.” 

Sự chết và Phục Sinh của Chúa đã mở cánh cửa cho sự cứu rỗi của bạn. Khi Chúa Giê-xu chết trên cây thập tự, mọi điều bạn đã từng làm sai trái—và mọi điều sai trái bạn sẽ từng bao giờ làm—đều đã được trả hết cho. “Nhờ huyết của Con Ngài, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi của mình. Đức Chúa Trời tha thứ những thất bại của chúng ta vì lòng nhân từ tràn đầy của Chúa” (Ê-phê-sô 1:7 BD GW). 

Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá cho bạn bày tỏ hai điều: 

1. Sự tha thứ của bạn phải tốn đến bao nhiêu. Cái giá cao nhất bạn có thể trả cho bất cứ điều gì là cống hiến mạng sống của mình cho điều đó. Đó là điều Chúa Giê-xu đã làm. Ân điển là miễn phí, nhưng điều đó không phải là rẻ tiền. 

2. Chúa coi trọng bạn đến thế nào. Bạn quan trọng rất nhiều đối với Đức Chúa Trời đến nỗi Chúa Giê-xu sẵn sàng chết cho bạn trên thập tự giá. 

Bạn có thể nghĩ là mình không có giá trị gì vì những điều bạn đã làm sai trái. Nhưng Chúa Giê-xu nói, “Không. Con là vô giá. Ta đã sẵn lòng hy sinh mạng sống của Ta để trả giá cho tội lỗi của con.” 

Với hai cánh tay của Chúa dang ra trên cây thập tự, như thể Chúa Giê-xu đang nói rằng, “Ta sẵn lòng chết cho con, vì con quan trọng như thế này đối với Ta.” 

Một tấm gương tốt và những lời giảng dạy khôn ngoan không đủ để che đậy hết tội lỗi của bạn. Bạn cần một Cứu Chúa, và Chúa Giê-xu đã yêu thương bạn đủ để làm điều đó cho bạn. Nếu bạn chưa tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu, đây là lúc bạn làm điều đó. 

Hãy tin cậy Chúa Giê-xu là Cứu Chúa.  

Có thể bạn đã tôn trọng Chúa Giê-xu như một vị thầy hoặc đã cố gắng noi theo gương của Ngài—nhưng bạn đã tin cậy Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình chưa? Nếu bạn đã sẵn sàng để tin cậy Chúa hôm nay, xin hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này: 

“Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con cảm ơn Cha đã yêu thương con và khiến cho con có thể sống vĩnh viễn với Cha. Con xin thú nhận rằng con không xứng đáng với điều đó. Con đã phạm tội nghịch lại cùng Cha và sống theo những ham muốn ích kỷ của con. Bởi vì tội lỗi của con, con cần một Cứu Chúa. Cảm ơn Cha đã sai Chúa Giê-xu đến để trả nợ cho tội lỗi của con bằng cách chết thay cho con.  

“Kính lạy Chúa Giê-xu, hôm nay con muốn tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa và làm Chúa, làm Chủ của con. Cảm ơn Chúa đã giải thoát con khỏi sự phán xét và ban cho con một khởi đầu mới. Cảm ơn Chúa đã ban cho con sự sống vĩnh cửu. Trên hết, con cảm ơn Chúa vì đã yêu thương con rất nhiều. Chúa Giê-xu ơi, con muốn Chúa làm Chúa, làm Chủ, làm người quản lý cuộc đời của con, kể từ ngày hôm nay trở đi. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. A-men!” 

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Bạn đã có Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn; mọi tội lỗi của bạn đã được tha thứ và bạn đã được làm con của Chúa. Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa! Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa. A-men. 

Nguồn: Mục sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like