Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 05 – Ai Thực Sự Là Người Mù

Ngày 05 – Ai Thực Sự Là Người Mù

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Mác 10:46-52

Người Mù Ở Giê-ri-cô

46 Họ đến Giê-ri-cô. Khi Đức Giê-su và môn đệ cùng đoàn dân rời Giê-ri-cô, một người mù tên Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê đang ngồi ăn xin bên đường. 47 Nghe nói đó là Giê-su người Na-xa-rét thì anh ấy kêu lên: “Đức Giê-su, Con vua Đa-vít, xin thương xót con!” 48 Nhiều kẻ quở mắng anh ấy, bảo phải im lặng, nhưng anh càng kêu lớn hơn nữa: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót con!” 49 Đức Giê-su dừng lại, bảo: “Gọi người ấy đến đây.” Họ kêu người mù và bảo: “Hãy yên tâm, đứng dậy, Thầy gọi anh đó.” 50 Anh bật dậy, vứt áo và đến cùng Đức Giê-su. 51 Ngài hỏi: “Anh muốn Ta giúp điều gì?” Người mù thưa: “Thưa Thầy, con muốn sáng mắt trở lại!” 52 Ngài bảo: “Hãy đi đi, đức tin của anh đã chữa lành anh.” Lập tức anh ấy thấy được và đi theo Ngài.

SUY GẪM:

C.47,48 Không giống như các môn đệ có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, và là những kẻ mù lòa  thuộc linh, người mù Ba-ti-mê không thể nhìn thấy bằng mắt nhưng có thể nghe thấy bằng đôi tai của mình, tin chắc rằng Chúa Giê-su, người đang đi ngang qua là một hậu duệ của vua Đa-vít và có thể chữa cho anh được lành. Người ta quở mắng Ba-ti-mê và bảo anh phải im lặng, nhưng anh không để ý đến mà càng kêu lớn hơn và cầu xin được chữa lành. Bạn có giống như người mù này chăng, hết lòng tìm kiếm sự vinh hiển của Đức Chúa Giê-su mỗi ngày?

C.50 Khi nghe thấy tiếng gọi của Chúa Giê-su người ăn xin bật dậy, vứt xuống đất chiếc áo – một kế sinh nhai vô cùng quan trọng đối với anh – và đến cùng Ngài. Điều này gợi nhớ đến hành động của các môn đệ đầu tiên được Chúa Giê-su kêu gọi, đồng thời cũng khiến chúng ta so sánh với anh thanh niên giàu có, người đã không thể từ bỏ tài sản của mình để theo Chúa Giê-su. Người mù này đã mở đôi mắt thuộc linh và có thể tìm thấy báu vật được chôn giấu nơi đám ruộng.

C.51,52 Chúa Giê-su hỏi “Anh muốn Ta giúp điều gì?” (xem 10:36). Không giống như hai môn đệ cầu xin những địa vị cao trọng, Ba-ti-mê trả lời, “Thưa Thầy, con muốn sáng mắt trở lại.” Khi đôi mắt xác thịt đã được sáng, lập tức anh bèn đi theo Chúa Giê-su trên con đường chịu thương khó. Phúc Âm Mác nhận định Ba-ti-mê, chứ không phải mười hai môn đệ, là một môn đệ thực sự. Bạn đang tìm kiếm điều gì? Nếu lời cầu nguyện được đáp ứng, bạn có vui lòng bước đi trên con đường dẫn đến thập tự giá?

Cầu nguyện Để có thể bước đi trên con đường dẫn tới thập tự giá, xin giúp cho đôi mắt thuộc linh của con được mở ra để nhận biết Ngài ngày càng hơn.

Bình Luận:

You may also like