Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 69: Tại Sao Cơ Đốc Nhân Đôi Khi Làm Những Điều Không Tốt?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 69: Tại Sao Cơ Đốc Nhân Đôi Khi Làm Những Điều Không Tốt?

30 đọc

Có những lúc con nghe thấy một Cơ đốc nhân nói bậy khi người đó tức giận––hay khi làm chính mình bị thương. Hoặc có thể người đó lấy một cái bút không thuộc về mình. Hay con có thể nghe thấy một người tin Chúa nói sai sự thật và con tự hỏi, “Họ không biết rằng họ không được làm vậy sao?” Tất nhiên có lẽ họ biết. Vậy tại sao họ vẫn làm?

Con có thể nghĩ một khi đã trở thành Cơ đốc thì họ sẽ không bao giờ phạm tội nữa. Con có thể bị cám dỗ mà phán xét họ. Khi một người theo Chúa Giê-su không tuân theo Ngài thì tự nhiên con sẽ nghĩ rằng, “Đấy là tội lỗi!” Hay, nếu một tín hữu sa ngã và làm điều sai trái, con có thể nghĩ họ giả tạo. Một số người thì giả tạo––nhưng thường thì con không có quyền xét đoán họ giả tạo hay không.

Chúa Giê-su phán, “Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy” (Ma-thi-ơ 7:1-2).

Và nhớ là Cơ đốc nhân thì vẫn là con người. Và con người thì bất toàn. Sứ đồ Giăng bảo Cơ đốc nhân không được phạm tội. Nhưng ông cũng nhận ra mọi người vẫn tiếp tục phạm tội. Ông viết: “Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều nầy, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jêsus Christ.” Giăng cũng nói, “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài .. tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (1 Giăng 2:1; 1:9).

 Nếu con thấy một người trưởng thành làm điều sai, con có thể nhắc nhở họ. Nhưng hãy nói cách tôn trọng. Có thể họ không cố ý. Có lẽ khi con nhắc nhở họ, họ sẽ xin lỗi và sửa sai. Hoặc có lẽ họ không làm gì sai cả. Có lẽ con không biết hết sự thật. Có thể con không bao giờ biết trừ khi con nói ra một cách tôn trọng.

Nếu con thấy ai đó làm một điều rất nghiêm trọng, hãy nói với một người trưởng thành mà con tin được. Cho họ biết điều gì đã xảy ra. Đôi khi ngay cả Cơ đốc nhân cũng bị cám dỗ phạm những tội to lớn, và làm những điều cực kỳ sai trái. Có thể họ ăn cắp tiền, hay dùng chất kích thích, hay làm hại ai đó. Họ cần giúp đỡ, nhưng con có lẽ không phải là người thích hợp nhất để giúp họ. Họ cần sự giúp đỡ từ những Cơ đốc nhân trưởng thành mạnh mẽ để ngăn cản việc họ đang làm (xem Ga-la-ti 6:1).

*****

Tại sao chỉ trích và phán xét người khác thì thường không tốt?
Khi nào con cần lên tiếng về hành vi sai trái của một ai đó?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like