Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 68: Chúng Ta Có Cần Tuân Theo Mười Điều Răn Không?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 68: Chúng Ta Có Cần Tuân Theo Mười Điều Răn Không?

30 đọc

Có, con vẫn phải tuân theo Mười Điều Răn. Con không cần phải giữ tất cả mọi điều răn nhỏ của Môi-se. Vì Môi-se bảo dân Israel phải giết các con vật để tội lỗi họ được tha. Rồi họ phải vẩy huyết của con vật lên người hoặc đồ vật. Hành động này sẽ thanh tẩy họ. Còn hiện nay Cơ đốc nhân được thanh tẩy bởi huyết của Chúa Giê-su. Nhưng Mười Điều Răn vẫn được áp dụng. Chúng ta vẫn cần tuân theo. Hãy xem xét các điều răn gần hơn để thấy rõ.

Trong điều răn đầu tiên, Chúa phán: “Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.” (Xuất Ê-díp-tô ký 20:3). Con chắc chắn phải tuân theo điều răn này. Chúa vẫn không muốn dân sự thờ phượng thần khác.

Điều răn thứ hai là: “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. … Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó” (câu 4-5). Chúa hiện giờ có muốn con tạo ra các thần tượng không? Tất nhiên là không rồi? Vậy con cũng cần phải tuân theo điều răn đó.

Điều răn thứ ba là: “Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi” (câu 7). Chúa vẫn không muốn con kêu danh Ngài một cách tuỳ tiện.

Điều răn thứ tư là: “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết” (câu 8-10). Thân thể của con vẫn cần nghỉ ngơi một ngày trong tuần thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Luật đó vẫn không đổi.

Điều răn thứ năm là: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi” (câu 12). Chúa vẫn muốn Cơ đốc nhân tôn trọng cha mẹ.

Điều răn thứ sáu là: “Ngươi chớ giết người” (câu 13). Giết người vẫn là một hành động độc ác.

Điều răn thứ bảy là: “Ngươi chớ phạm tội tà dâm” (câu 14). Chúa muốn vợ chồng sống cùng nhau và chung thuỷ yêu nhau.

Điều răn thứ tám là: “Ngươi chớ trộm cướp” (câu 15). Ăn cắp là hành vi ích kỷ và gây tổn hại, nên con không được ăn cắp.

Điều răn thứ chín là: “Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình” (câu 16). Điều răn này vẫn còn ảnh hưởng tới thời đại này.

Điều răn thứ mười là: “Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi … hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi” (câu 17). Tham muốn đồ người khác vẫn là sai. Bởi vì sau đó con có thể sẽ tìm cách ăn cắp nó. Nên đừng tham muốn vật sở hữu của người khác.

Con thấy đấy, Mười Điều Răn vẫn rất quan trọng. Và Cơ đốc nhân vẫn nên vâng theo.

*****

Tại sao nhiều người nghĩ rằng mình không cần phải tuân theo Mười Điều Răn?

Điều răn nào trong Mười Điều Răn có thể bỏ qua ngày nay?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like