Home Dưỡng Linh Bạn Bè Cần Bạn Chia Sẻ Nỗi Đau Của Họ

Bạn Bè Cần Bạn Chia Sẻ Nỗi Đau Của Họ

by Rick Warren
30 đọc

“Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.” (Rô-ma 12:15)

Điều lý thú về nỗi đau và niềm vui là bất cứ khi nào bạn chia sẻ niềm vui, nó được nhân đôi. Nhưng với nỗi đau thì ngược lại. Khi bạn chia sẻ nỗi đau, nó giảm đi phân nửa. Khi bạn bè của bạn trải qua cơn khủng hoảng, họ cần bạn chia sẻ gánh nặng và làm dịu nỗi đau.

Nói về sự chia sẻ nỗi đau với bạn bè bạn, tôi không nói đến sự thông cảm. Lòng thông cảm nói: “Tôi rất tiếc là bạn bị tổn thương.” Người ta không cần bạn thông cảm. Họ cần sự đồng cảm. Đồng cảm thì nói: “Tôi cũng đau với bạn.”  Thông cảm là đứng xa. Đồng cảm là đến gần.

Mẫu mực tối đa của tình yêu là sự cảm thương hay lòng thương xót. Lòng cảm thương nói rằng: “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng tôi để gúp bạn hết bị đau đớn.” Đọc Kinh Thánh, bạn sẽ thấy Chúa Jesus nhiều lần nhiều lúc động lòng thương xót. Ngài làm bất cứ điều gì có thể để chấm dứt nỗi đau của người khác, kể cả việc bước lên thập tự giá. Ngài sẵn sàng chết để chấm dứt nỗi đau của bạn. Đó là lòng thương xót.

Kinh Thánh chép: “Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.” (Rô-ma 12:15) Đó có nghĩa là khóc với họ.  Khóc với ai đang than khóc.

Bạn bè làm gì? Họ đến. Họ chia sẻ nỗi đau, và họ im lăng. Họ không nói những lời đạo đức giả vô vị. Họ không khuyên lơn. Họ không tìm cách làm cho bạn vơi cơn đau bằng lời nói huyên thuyên. Họ không nói: “Rồi sẽ ổn thôi.” Họ chỉ nói: “Chúng tôi sẽ ở đây bên cạnh bạn. Chúng tôi đến đây vì bạn. Chúng tôi sẽ cùng chia sẻ nỗi đau với bạn.” 

Bạn thật đến, và cùng đau với bạn.

Nguồn: Mục sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like